Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitimin Tarihi ve Sosyal TemelleriEGT630337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Davut HOTAMAN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEğitim diğer pek çok alanın bir bileşkesidir. Tarih, kültür, siyaset, ekonomi, din, dil, edebiyat ve hukuk gibi disiplinlerin birikim ve normlarının bireylere aktarıldığı alandır. Dolayısıyla eğitimin ne olduğunu ancak onu oluşturan disiplinleri ve arasındaki ilişkiyi görerek anlamak mümkündür.
Dersin İçeriğiEğitimin tarihi, sosyal, felsefi ve kültürel içeriğinin ve temellerinin farklı eserler, programlar ve uygulamalar yoluyla öğrenilmesi. Farklı disiplinler ile eğitim arasındaki ilişkiyi görmek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mustafa Gündüz, Osmanlı Mirası, Cumhuriyet'in İnşası, Modernleşme, Eğitim,
  • Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara:PegemA Yay., 2011.
  • Gerald Gutek, Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, Ankara: PegemA
  • Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, İstanbul: Eser Mat., 1977.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Eğitimin tarihsel temellerinde etkili olan kişiler, düşünceler, sistemler, devletler ve eserler vardır. Öğrenciler bu ders sayesinde tarihsel tecrübenin bu günün eğitim sorunlarını çözmede nasıl kullanılacağını kavrar.
  2. Eğitimin toplumla ilişkisini görür ve felsefi alt yapısı hakkında bilgi edinir.
  3. Eğitim, tarih, kültür, siyaset, ekonomi, din, dil, edebiyat ve hukuk gibi disiplinlerin birikim ve normlarının ne olduğunu ve onları oluşturan disiplinleri ve arasındaki ilişkiyi farkedebilir.
  4. Modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü yorumlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel kaynakların ve yardımcı kaynakların tanıtılması ve elde edilmesi.
2Eğitimin tarihsel temelleri üzerine yerli kaynaklar
3Eğitim tarihinin yabancı kaynakları
4Eğitimin felsefi temelleri
5Eğitimin sosyolojik temelleri
6Eğitimin kültürel temelleri
7Ara sınav
8Ara Sınav 1
9Türk eğitim sisteminde önemli projeler ve uygulamalar.
10Türk eğitim sisteminin özgün mirası
11Tarihsel eğitim sorunları ve bu güne etkileri
12Batılılaşma dönemi eğitim, toplum ve devlet
13Erken Cumhuriyet döneminde eğitim, kültür, devlet ve felsefe.
14Erken Cumhuriyet döneminde eğitim, kültür, devlet ve felsefe.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği15
Ödev215
Sunum/Jüri00
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev216
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği116
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)216
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)148
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok