Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yapı Fiziği Ölçme TeknikleriMIM681937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Doktora Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüNeşe Yüğrük Akdağ
Dersi Veren(ler)Rengin Ünver, Zerhan Yüksel Can, Leyla Dokuzer Öztürk, Gülay Zorer Gedik, Neşe Yüğrük Akdağ, M. Nuri İlgürel, Şensin Aydın Yağmur, Suzi Dilara Mangan
Asistan(lar)ıAhmet Bircan Atmaca, Fatma Zoroğlu, Abdullah Umur Göksu, Seda YÜKSEL DİCLE
Dersin AmacıÖğrencinin ısı-nem, ses, ışık-renk benzeri yapı fiziği konularına yönelik ölçme aletleri, teknikleri ve standartları konusunda bilgi edinmesini sağlamak. Laboratuvar ve yerinde ölçmelerle, ölçme konusunda deneyim kazandırmak.
Dersin İçeriğiÖlçmelerin yapı fiziği yönünden önemi/Araştırma ve uygulama çalışmalarındaki rolü/ Isı-nem, ses, ışık-renk ile ilgili ölçme aletleri ve özellikleri/ İşitsel, görsel ve ısısal konforla ilgili ölçme teknikleri/ Ulusal ve uluslararası ölçme standartları ve yönetmelikler / Laboratuvar ve yerinde ölçmelerle ilgili uygulamalar/ Ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi, sunumu, rapor yazılması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • B&K 2236 Precision Ses Düzeyi Ölçer
 • B&K 2250 Ses Düzeyi Ölçer
 • 01 dB Symphonie Ölçüm Sistemi
 • ISO Standards Handbook 4, Switzerland, 1980.
 • Karabiber, Z., “Mimari Akustikte Ses Ölçmeleri”, YÜ. Mim. Fak. Yayın No: MF-MİM 92.006., 1992.
 • Karabiber, Z., “Mimari Akustikle İlgili Başlıca Terim, Tanım, Formül ve Büyüklükler”, YÜ. Mim. Fak.,Yayın No: MF-MİM 91.030., 1991.
 • Karabiber, Z., Konuşmanın Anlaşılabilirliğinin Hesap ve Ölçme Yolu ile Belirlenmesinin Tarihsel Gelişimi ve Rastı Ölçme Yönteminin Tanıtılması, YTÜ Basımevi, 1991.
 • TS 9315 (ISO 1996-1), “Çevre Gürültüsünün Belirlenmesi ve Ölçümü Kısım 1-Temel Büyüklükler ve İşlemler”.
 • TS 9798 (ISO 1996/2), “Çevre Gürültüsünün Belirlenmesi ve Ölçümü Kısım 2, Arazi Kullanımında Meydana Gelen Gürültülerle İlgili Verilerin Elde Edilmesi”.
 • Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control, C. M. Haris, McGraw-Hill, 2002.
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”, Resmi Gazete, S.27601, 04.06.2010.
 • B&K, Thermal Comfort, (Isısal Konfor Ölçme Notları), INNOVA
 • CIE, Practical Methods for the Measurement of Reflectance and Transmittance, No: 130, 1998.
 • Sirel, Ş., Işıkölçümsel İşikliler Konusunda Birkaç Örnek, YTÜ, Yapı Fiziği Bilim Dalı Yayınları, 1981.
 • CIE, 135-1999 CIE Collection 1999: Vision and Colour, Physical Measurement of Light and Radiation, No: 135, 1999.
 • CIE, The Measurement of Luminous Flux, CIE No. 84, 1989.
 • CIE Collection in Photometry and Radiometry, Pub No: CIE No: 114, 1994.
 • CIE, Method of Measuring and Specifying Color Rendering of Light Sources, CIE No: 13, 1995.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Yapı fiziğine yönelik yönetmelik ve standartları kullanabilme becerisini kazanma
 2. Yapı fiziği parametrelerine ilişkin, standartlara uygun olarak laboratuvarda ölçme yapabilme becerisine sahip olma
 3. Yapı fiziği parametrelerine ilişkin, standartlara uygun olarak yerinde ölçme yapabilme becerisine sahip olma
 4. Çevre ve yapı performansının değerlendirilebilmesi için ölçme ve modelleme yapabilme
 5. Ölçmelerin analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerini elde etme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Fiziksel çevre etkenleri olarak güneş ışınımları, ısı-nem, ışık, ses konularında genel bilgiler ve ölçmelerin önemi.Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri Ders Notları 1
2Isısal, görsel ve işitsel konforla ilgili uluslararası ve ulusal standart ve yönetmeliklerYapı Fiziği Ölçme Teknikleri Ders Notları 2
3Ölçme aletleri ve özellikleriYapı Fiziği Ölçme Teknikleri Ders Notları 3
4Ölçmelerde kullanılan büyüklükler ve ölçme yöntemleri.Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri Ders Notları 4
5Ölçme yöntemlerinin araştırılmasına ilişkin öğrenci sunumlarıYapı Fiziği Ölçme Teknikleri Ders Notları 1-4
6Laboratuvar ortamında ısı ve nem ölçmeleri.Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri Ders Notları 1-4
7Yerinde ısı ve nem ölçmeleri.Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri Ders Notları 5
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Isı ve nem ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi ve seminer olarak sunumu.Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri Ders Notları 5-6
10Laboratuvar ortamında ışık ve renk ölçmeleri.Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri Ders Notları 7
11Yerinde ışık ve renk ölçmeleri.Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri Ders Notları 8
12Işık ve renk ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi ve seminer olarak sunumu.Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri Ders Notları 7-8
13Laboratuvar ortamında gürültü ve hacim akustiği parametrelerine yönelik ölçmeler.Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri Ders Notları 9
14Yerinde gürültü ve hacim akustiği parametrelerine yönelik ölçmeler.Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri Ders Notları 10
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri440
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması147
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer420
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok