Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kent ve Yapı Akustiğinde Gürültü ModellemeleriMIM511937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüNeşe Yüğrük Akdağ
Dersi Veren(ler)Neşe Yüğrük Akdağ, Zerhan Yüksel Can, M. Nuri İlgürel
Asistan(lar)ıAhmet Bircan Atmaca, Fatma Zoroğlu, Abdullah Umur Göksu
Dersin AmacıÖğrencilere gürültü konusundaki simülasyon programlarının tanıtılması ve kent akustiği ve yapı akustiğine ilişkin birer simülasyon programının öğretilmesi
Dersin İçeriğiYapı dışı ve yapı içinde ses dağılımlarının modellenmesi/Gürültü haritaları/Stratejik gürültü haritaları ve eylem planları/ Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda gürültü haritalarının hazırlanması/Yapı içi gürültü modellemeleri ve değerlendirmeleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • SoundPLAN 7.0 gürültü modelleme programı
 • SONarchitectISO yapı akustiği simülasyon programı
 • Karabiber, Z., “Mimari Akustikte Ses Ölçmeleri”, YÜ. Mim. Fak. Yayın No: MF-MİM 92.006., 1992.
 • Akdağ, N. Y., Candemir, N. “Kent Bilgi Sistemlerinde Gürültü Haritalarının Yeri: D100 Karayolu (E5) Örneği”, DPT projesi, Proje no: 26-DPT-03-01-01, Aralık 2008.
 • Anon.; EU Noise Policy WG4 on Noise Mapping, http://reports.eea.eu.int/ Long, M., Architectural Acoustics, Elsevier Academic Press, UK, 2006.
 • Rocha, C. ve Carvalko, A, “Action Plans and Municipal Noise Reduction Plans in Portugal”, Inter-Noise 2007, İstanbul, Türkiye.
 • Bozgün, S. Taştan, Akdağ, N. Y., “Sanayi Tesislerinde Gürültünün Modellenmesi ve Değerlendirilmesi-Boru Fabrikası Örneği”, 8. Ulusal Akustik Kongresi, 27-28 Kasım 2008.
 • Akdağ, N. Y., “Kentsel Mekanlarda Gürültünün Denetlenmesinde Gürültü Engellerinin Önemi-D100 (E5) Karayolu Örneği”, Kentsel Rehabilitasyon Sürecinde Yapı Fiziği ve Malzeme Sorunları-1. Bahar Semineri, İstanbul, 20 Haziran 2008, 35-40.
 • İlgürel, N., Şerefhanoğlu Sözen, M., “Sanayi Yapılarının Mimarisinde Gürültünün Tasarım Ölçütü Olarak Değerlendirilmesi”, Mimar.İst, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yayını, İstanbul, Haziran 2006.
 • Everest, F.A., Pohlmann, K.C., Master Handbook of Acoustics, Mc Graw Hill, 2009.
 • “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”, Resmi Gazete, S.26809. 4 Haziran 2010.
 • Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği, Resmi Gazete, 30082, 31.05.2017.
 • INSUL simülasyon programı
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kent akustiği ve yapı akustiğine ilişkin gürültü sorunlarını ve denetim önlemlerini, bilgisayar programları aracılığı ile saptayabilme becerisini kazanma
 2. Mimari tasarımda yapı fiziği öğelerinin önemi ve etkisi konusunda bilinçlenme
 3. Yapı içi ve yapı dışı görsel, işitsel ve ısısal konfor koşulları ile ilgili sorunlar ve teknolojiler konusunda temel ilkeler ile ilgili becerileri kazanma
 4. Gürültüye ilişkin yasalar hakkında bilgi edinme.
 5. Mimari tasarımda gürültü etkeninin önemini kavrama

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Gürültü konusunda mevcut bilgisayar programlarının (soundPLAN, IMMA, cadnaA, Mitra, SONarchitect ISO) tanıtılması. Gürültü haritalarının kullanım alanları.Kent ve Yapı Akus. Gür. Mod. Ders Notları 1
2Yapı dışında ve yapı içinde ses dağılımlarının modellenmesi. Modellemelerde yer alan akustik tanımlamaların(Lden, Ld, Le, Ln) açıklanması.Kent ve Yapı Akus. Gür. Mod. Ders Notları 2
3SoundPLAN simülasyon programının tanıtılması. Örnekler üzerinde açıklamalar.Kent ve Yapı Akus. Gür. Mod.Ders Notları 3
4SoundPLAN simülasyon programının öğretilmesi I; Planda, kesitte, yapı yüzlerindeki gürültü haritalarının oluşturulması ve gürültü engeli tasarımına yönelik modüllerin tanıtılması. Kent ve Yapı Akus. Gür. Mod. Ders Notları 4
5SoundPLAN programının öğretilmesi II; “Veri girişi, hesaplamalar, sonuç tabloları, grafikler” ile ilgili bölümlerin açıklanması. İlkeler ve standartlar. Karayolu, demiryolu ve havayolu trafik gürültülerinin hesaplanması.Kent ve Yapı Akus. Gür. Mod. Ders Notları 5
6SoundPLAN simülasyon programının, “endüstri gürültüsü ve yapı içi gürültüleri” modüllerinin tanıtılması ve öğretilmesi. Endüstri yapısına ilişkin özelliklerin ve ses kaynak tiplerinin öneminin açıklanması.Kent ve Yapı Akus. Gür. Mod. Ders Notları 6
7Gürültünün denetlenmesine yönelik eylem planlarına ilişkin örneklerKent ve Yapı Akus. Gür. Mod. Ders Notları 5-6
8Ara Sınav 1
9Gürültü haritalarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar.Kent ve Yapı Akus. Gür. Mod. Ders Notları 1-6
10Gürültü haritalarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar.SoundPLAN 7.0
11Gürültü haritalarının değerlendirilmesi ve sunumu.SoundPLAN 7.0
12Yapı akustiğinde gürültü modellemeleri. SONarchitect ISO programının tanıtımı.SoundPLAN 7.0
13Yapı kabuğu ve iç bölme elemanlarının ses geçiş kayıplarının, bilgisayar programı yardımıyla değerlendirilmesine ilişkin çalışmalarSONarchitectISO, INSUL
14Yapı kabuğu ve iç bölme elemanlarının ses geçiş kayıplarının, bilgisayar programı yardımıyla değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar.Kent ve Yapı Akus. Gür. Mod. Ders Notları 1-6 SONarchitectISO, INSUL
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri00
Projeler240
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması159
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler225
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok