Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sanayide Gürültü DenetimiMIM681537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Doktora Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüNeşe Yüğrük Akdağ
Dersi Veren(ler)Neşe Yüğrük Akdağ, Zerhan Yüksel Can, M. Nuri İlgürel
Asistan(lar)ıAhmet Bircan Atmaca, Fatma Zoroğlu, Abdullah Umur Göksu
Dersin AmacıÖğrencilere, sanayi yapılarında gürültü sorunlarını ve çalışanlar üzerindeki etkilerini, planlama ölçütlerini, gürültü ve titreşim denetimine yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgileri aktarmak ve projeler üzerinde sınamak.
Dersin İçeriğiSanayi yapılarında etkin gürültü kaynakları/Gürültünün çalışanlar üzerindeki etkileri/ Mimari planlama-makine yerleşimleri-gürültü ilişkisi/ Havada ve katıda doğup yayılan ses ve titreşimlerin denetimi/Yutucu gereçlerle ses azaltımı/Engellerle ses azaltımı / Titreşim denetiminde kullanılan gereçler ve özellikleri/ Örnek projeler üzerinde iyileştirme çalışmaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Orijinal ders notları
 • SoundPLAN 7.0 gürültü modelleme programı
 • ODEON gürültü modelleme programı
 • Rettinger, M., Handbook of Archirectural Acoustics and Noise Control, U.S.A: Tab Professional and Reference Books, 1988
 • Harris, D.A., Noise Control Manual for Residential Buildings, Mc Graw Hill, 1997.
 • Şerefhanoğlu Sözen, M., Yüğrük Akdağ, N., Erdem Aknesil, A., Zeytinburnu İlçesinde Yer Alan Konfeksiyon ve Deri Atölyelerinde Gürültünün İnsan Sağlığına Etkilerinin İncelenmesi ve Sorunların Çözümüne Yönelik Önlemlerin Ortaya Konulması, YTÜ Araştırma Fonu, Proje N0:95-A-03-01-01, 1998.
 • Templeton, D., Acoustics in the Built Environment, Architectural Press, 2001.
 • Şerefhanoğlu Sözen, M., İlgürel, N., Bir Sanayi Kuruluşunda Gürültü ile İlgili Ölçmeler ve Çalışanların Gürültüden Etkilenme Durumları, 6. Ulusal Akustik Kongresi, Antalya, 26-28 Ekim 2002.
 • Yüksel Can, Z., Gürültü Denetimi ve Binalarda SesYalıtımı, İzolasyon Dünyası, Temmuz-Ağustos, 2006.
 • İlgürel, N., Şerefhanoğlu Sözen, M., Modelling of A Textile Plant by an Acoustic Simulation Software and Noise Reduction Achieved by the Use of Barriers, Inter-Noise 2007, İstanbul, 27-31 Ağustos 2007.
 • İlgürel, N., Şerefhanoğlu Sözen, M., “Sanayi Yapılarının Mimarisinde Gürültünün Tasarım Ölçütü Olarak Değerlendirilmesi”, Mimar.İst, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yayını, İstanbul, Haziran 2006.
 • Bozgün, S. T. , Akdağ, N. Y. ,Gürültü Ortamının Değerlendirilmesinde ve Denetiminde Gürültü Modellemelerinin Yeri-Sanayi Yapıları Örneği, Yalıtım Dergisi, 58-62 ,Mayıs-Haziran 2009.
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete s. 20671, 4 Haziran 2010.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sanayi yapılarında gürültü denetimine yönelik önlemleri saptayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme becerisini kazanmak
 2. Çevre ve yapı performansının değerlendirilebilmesi için ölçme ve modelleme tekniklerinin bilinmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili becerileri elde etmek
 3. Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde mevcut yerleşim ve yapıları, yapı fiziği açısından değerlendirme ve örneklerden yararlanma becerisini kazanmak
 4. Sanayi yapılarında gürültü denetimine ilişkin standart ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Gürültünün tanımı ve özellikleri. Sanayi yapılarında etkin gürültü kaynakları Sanayide Gürültü Denetimi Ders Notları 1
2Gürültünün insan üzerindeki etkileri. Çalışanların, gürültüden korunması konusunda bilinçlendirilmesi, ilgili yasa ve yönetmelikler. Sanayide Gürültü Denetimi Ders Notları 2
3Sanayi yapılarında kabul edilebilir gürültü düzeyleri, ilgili standart ve yönetmelikler. Gürültü denetimi temel ilkeleri. Makro ve mikro ölçekte sanayi yapısı tasarımı-gürültü denetimi ilişkisiSanayide Gürültü Denetimi Ders Notları 3
4Havada ve katıda doğan sesin yayılmasında temel ilkelerSanayide Gürültü Denetimi Ders Notları 4
5Gürültünün kaynakta denetimi: makine seçimi, yerleşimi ve titreşim sönümlenmesine yönelik gereç ve sistemler Sanayide Gürültü Denetimi Ders Notları 5
6Ses yutucu gereçler, özellikleri ve gürültünün denetlenmesinde ses yutucu gereçlerden yararlanma, ilgili hesap yöntemleriSanayide Gürültü Denetimi Ders Notları 6
7Gürültünün denetlenmesinde ses yutucu gereç kullanıma yönelik uygulamalarSanayide Gürültü Denetimi Ders Notları 6
8Ara Sınav 1
9Yapı içinde gürültü denetiminde engellerden yararlanma ve engel etkinliğinin belirlenmesine yönelik hesap yöntemleri Sanayide Gürültü Denetimi Ders Notları 7
10Yapı içi gürültü engellerinin etkinliğinin belirlenmesine yönelik uygulamalarSanayide Gürültü Denetimi Ders Notları 7
11Kent gürültüsü yönünden sanayi yapıları. Ses geçiş kaybı hesapları ve yapı elemanlarında alınması gereken önlemler.Sanayide Gürültü Denetimi Ders Notları 8
12Sanayi yapılarında titreşim kaynakları. Titreşim denetimine yönelik önlemler.Sanayide Gürültü Denetimi Ders Notları 9
13Sanayi yapılarında yapı içi ve yapı dışına yayılan gürültünün bilgisayar programları aracılığı ile modellenmesi.Sanayide Gürültü Denetimi Ders Notları 1-9, soundPLAN, ODEON
14Sanayi yapılarında yapı içi ve yapı dışına yayılan gürültünün bilgisayar simülasyonu ile belirlenmesine yönelik ödev sunumu.Sanayide Gürültü Denetimi Ders Notları 1-9, soundPLAN, ODEON
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama220
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama26
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer13
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok