Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye İktisat TarihiIKT290235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İktisat Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüSait Öztürk
Dersi Veren(ler)Sait Öztürk, Kazım Baycar, Alaaddin Tok
Asistan(lar)ıEcem Doygun
Dersin AmacıTürkiye iktisat tarihini öğretmek; Türkiye’nin dünya tarihi içindeki yerini irdelemek, bu konuda öğrencilerin karşılaştırmalı analiz yapmalarını sağlamak ve değerlendirme yeteneklerini artırmak.
Dersin İçeriğiOsmanlı ekonomisi ve dış dünyadaki değişimin izlenmesi; Osmanlı ekonomisinde tarım, sanayi, ticaret, ulaştırma sektörleri; mali ve toplumsal yapıdaki dönüşümün dünya ekonomisindeki değişim ile karşılaştırmalı incelenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Şevket Pamuk, Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi,İş Bankası Yayınları Korkut Boratav, İktisat Tarihi, İmge Kitabevi. Halil İnalcık, Osmanlı Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Eren Yayın Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi, İstanbul 1985 Osmanlı ve Dünya ed.Kemal Karpat Mehmet Genç, Osmanlı imparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken. İlber Ortaylı, imparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Zafer Toprak, Milli İktisat 1908-1918 Zafer Toprak İktisat Tarihi, Türkiye Tarihi, ed.S.Akşin Oktay Özel ve M.Öz, Söğütten İstanbul’a, İmge Yayınevi,2000.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, Türkiye ekonomisine ait olgulara tarihsel bakış açıları önerebilecektir.
  2. Karşılaştırmalı analiz yapabilecektir.
  3. Öğrenciler geçmiş ile bugün arasında bağlantı kuracak tarihsel bir perspektif geliştirebilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişSöğütten İstanbula, 225-240 ve 443-472 ;Osmanlı ve Dünya ed.Kemal Karpat
2Osmanlı imparatorluğunda tarımsal yapı ve toprak mülkiyetiŞ.Pamuk, Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi ve İnalcık 187-199;
31453-1580 Dış ticaret-ParaD.Goffman, Osmanlı Dünyası ve Avrupa, 40-75
4Kentler, Lonca sistemi, Sermaye BirikimiŞ.Pamuk, İnalcık Eldem, Eldem ve Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti,1-18
5Fiyat Devrimi, askeri devrim, demografik krizŞ.Pamuk, Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi ve İnalcık
618. yüzyıl Osmanlı ekonomisi ve maliyesiMehmet Genç, Malikane Sistemi, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken, s.99-152 Yavuz Cezar Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi, İstanbul 1985
7Vize
8Ara Sınav 1
9Açık ekonomiye Geçiş;1838 Ticaret Antlaşması, TanzimatŞevket Pamuk , Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi
10Mali alandaki düzenlemeler; Osmanlı Bütçeleri, Para SistemiŞevket Pamuk, Paranın Tarihi; Nevin Coşar ve M.Bildirici, Tarihi, İktisadi, Siyasi yönleriyle Türkiye Ekonomisi,2010, Ekin içinde Nevin Coşar Osmanlıdan Günümüze Kamu Maliyesi Üzerine Değerlendirmeler, 167-217.
11Dış Borçlanma ve BankacılıkŞevket Pamuk , Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi Türkiye’de Bankacılığın Tarihsel Gelişimi, Nevin Coşar427-447
1219. Yüzyılın ikinci yarısında Dünya Ekonomisi ve Osmanlı ekonomisiŞevket Pamuk, ve Çağlar Keyder, Osmanlı Devleti ve Dünya Ekonomik Sistemi, s.642-52 Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi cilt 3 içinde
13Doğrudan yatırımlar; Demiryolları; Tarım, Sanayi, TicaretŞevket Pamuk, Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi Zafer Toprak İktisat Tarihi, Türkiye Tarihi, ed.S.Akşin, s.191-242
14II. Meşrutiyet Döneminde Ekonomi;1908-1914Zafer Toprak, Milli İktisat;Korkut Boratav Türkiye İktisat Tarihi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok