Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Müze Mevzuatı SYP449234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüKadriye TEZCAN AKMEHMET
Dersi Veren(ler)Kadriye TEZCAN AKMEHMET
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencileri, müzeler ve müzeciliğe ilişkin mevzuatın temel konuları hakkında bilgilendirmek
Dersin İçeriğiTanım ve kavramlar, mevzuat, kültür varlığı tanımı, kültür mirası kavramı; Türkiye’de müzeciliğin başlangıcından günümüze yasal yapı; taşınır-taşınmaz kültür varlıklarının korunması; Kültür ve Turizm Bakanlığının teşkilatı, organizasyonu ve hizmetleri; 2863 sayılı kanun hakkında genel bilgiler ve ilgili yönetmelikler; 5226 sayılı kanunun getirdiği yenilikler; uluslararası sözleşmeler; yabancı ülkelere kaçırılan kültür varlıklarının dava yoluyla iadesi; ICOM, ICCROM, ICOMOS’un genel yapıları, ulusal komitelerin oluşum süreçleri ve hizmetleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
 • EGMUS European Group on Museum Statistics, A Guide to European Museum Statistics, Berlin, December 2004
 • Elvan Altan Ergut, Emre Madran, Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasının Korunması, TMMOB Mimarlar Odası; 2009
 • Emre Madran, Üstün Alsaç, Nimet Özgönül, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Onarılması Konularında Kaynakça, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1990
 • Etnografik Nitelikteki Taşınır Kültür Varlıkları Hakkında Yönetmelik
 • Hüseyin Karaduman, Türkiye'de Eski Eser Kaçakçılığı, Ankara,2008
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
 • Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği
 • Wendy Shaw, Osmanlı Müzeciliği, Çev. Esin Soğancılar, İstanbul: iletişim Yayınları, 2004.
 • Sibel Özel, Uluslararası alanda kültür varlıklarının korunması, Alkım Yayınları, 1998
 • Somut olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi
 • Yitik Miras'ın Dönüş Öyküsü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Müzeciliğin yasal yapısını bilirler.
 2. Kültür varlıklarının korunması ile ilişkili yasa ve yönetmelikleri anlayabilirler.
 3. Yasadışı kültür varlığı ticaretinin önlenmesinde yasalar-yönetmelikler, uluslararası sözleşmeler ve STKların önemi ve rolünü kavrayabilirler.
 4. Müzelerin Türkiye'deki teşkilatlanmasını bilirler.
 5. Müzecilerin mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan temel mevzuat belgelerini bilirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-123333
PÇ-255544
PÇ-355555
PÇ-411111
PÇ-511111
PÇ-622223
PÇ-711111
PÇ-811111
PÇ-944543
PÇ-1011111

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanımlar ve kapsam: kültür varlıklarının tanımı, kültürel mirasın bağlamı; korumanın tarihi NA
2Geçerli düzenlemeler hakkında genel bilgiler; 3386 sayılı kanun ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun detaylı incelenmesi.NA
3Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması; 2863 sayılı kanunun müzelerle ilgili maddelerinin incelenmesi ve güncel uygulamalarla karşılaştırılması. NA
45226 sayılı kanun ile gelen değişikliklerin incelenmesi; NA
5Müzelerden sorumlu Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyon yapısı.NA
6Bilimsel kazılar, kurtarma kazıları ve kazı yönetimi hakkında tüzük ve yönetmelikler; özel müzelerin denetim ve kuruluşları hakkında yönetmelikler.NA
7Bilimsel kazılar, kurtarma kazıları ve kazı yönetimi hakkında tüzük ve yönetmelikler; özel müzelerin denetim ve kuruluşları hakkında yönetmelikler.NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ülkelerin kültürel ve doğal değerlerinin korunması, işlevlendirilmesi ve sunulması amacıyla yapılmış yasalar ve anlaşmalar NA
10Ulusal ve uluslararası yönetmeliklerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve bunların çözüm önerileriNA
11Ulusal ve uluslararası yönetmeliklerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve bunların çözüm önerileriNA
122. Arasınav /Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği’nin incelenmesiNA
13Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği’nin incelenmesiNA
14Çalınmış kültürel mirasın geri getirilmes süreçleri, örnek olay.NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev38
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer25
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)11
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)11
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok