Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İlköğretimde Nicel Araştırma YöntemleriSNF514437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Temel Eğitim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıZeynep Yıldız
Dersin AmacıBu dersin amacı nicel araştırma yöntemlerinde, bilimsel araştırmanın basamaklarını, veri toplama ve analiz yollarını, araştırma raporu yazımı ve araştırma sonuçlarının kullanımı konularını incelemektir.
Dersin İçeriğiNicel araştırmalarda veri toplama teknikleri, araştırmada kullanılacak istatistiksel çözümleme ve test teknikleri; SPSS for Windows ve MS Excel gibi istatistik ve tablolama yazılımları kullanılarak nicel verileri analiz etme; yapılan araştırmanın sonuçlarını kurallarına uygun olarak raporlaştırma, araştırmanın sonucunda uygun çözüm önerilerinde bulunma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Freankel, J.R.; Walen, N. E. (2003), How to Design and Evaluate Research in Education (New York: McGraw-Hill). Neuman, W.L. (2003), Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches (Boston: Allyn and Bacon, 5th Edition). W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (2. cilt). 2. bs. Çev. Sedef Özge. İstanbul: Yayınodası, 2008. Bryman, A. and Cramer D. (1999) Quantitative Data Analysis with SPSS 8 Release for Windows: a guide for social scientists. London, Routledge. Plewis, Ian (1997) Statistics in Education. London, Arnold. Creswell, J.W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 3rd edition.Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, nicel araştırma metodunu kullanarak tez yazabilme hakkında bilgi edineceklerdir
  2. Öğrenciler, öğrendiklerini tez çalışmalarında uygulama ve araştırma hakkında bilgi edinecekledir
  3. Öğrenciler, eğitimde bilimsel araştırma yöntemlerinin temel kavram ve bilgileri hakkında bilgi edineceklerdir
  4. Öğrenciler, istatistiksel kavramlar hakkında bilgi edineceklerdir
  5. Öğrenciler, eğitimde SPSS kullanımı hakkında bilgi edineceklerdir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Nicel araştırmanın temel kavramlarıİlgili kaynak
2Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılmasıİlgili kaynak
3Nicel araştırmanın önemiİlgili kaynak
4Nitel araştırmada analizİlgili kaynak
5Nitel araştırmada gözlemİlgili kaynak
6Anket geliştirme süreciİlgili kaynak
7Vizeİlgili kaynak
8Ara Sınav 1
9İstatistiksel kavramlarİlgili kaynak
10Eğitimde SPSS kullanımıİlgili kaynak
11Verilerin analiziİlgili kaynak
12Ara sınav 2İlgili kaynak
13Sonuçların değerlendirilmesiİlgili kaynak
14Değerlendirmeİlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği510
Ödev510
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final150
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev512
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği512
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok