Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İstatistikte Parametre Tahmini ve Hipotez TestiIST308223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İstatistik Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Dersin KoordinatörüAtıf Evren
Dersi Veren(ler)Elif Tuna, Gülder Kemalbay, Atıf Evren
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİstatistiksel tahmin ve hipotez testi süreçlerinde daha ayrıntılı bilgi verebilmektir.
Dersin İçeriğiİstatistiksel tahmin. İstatistikte tahminci bulma yöntemleri. Momentler yöntemi. En çok olabilirlik tahmincileri. Bayesçi tahmin. Tahmincilerin özellikleri . Yansızlık, etkinlik, yeterlilik. Basit ve birleşik hipotez testleri. Testin gücü. Olabilirlik oranı. Ki-Kare testleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1)Ders notları.
  • MOOD, A.M. vd (1974) Introduction to the Theory of Statistics, McGraw-Hill International Editions, (3rd edition)
  • LARSEN, M., MARX, M.L.An Introduction to Mathematical Statistics, Prentice-Hall, 2nd edition
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler Parametre tahmini öğrenirler.
  2. Öğrenciler Tahminci bulma yöntemlerini öğrenirler.
  3. Öğrenciler Tahmincilerin özelliklerini öğrenirler.
  4. Öğrenciler Tahmincilerin asimptotik özelliklerini öğrenirler.
  5. Öğrenciler Hipotez testlerini öğrenirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-344445
PÇ-455555
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Parametrik nokta tahmini. Tahminci bulma yöntemleri. Momentler yöntemi. En çok olabilirlik yöntemi.Mood, Graybill, Boes, s 271-286
2Bayesçi tahmin.Mood, Graybill. Boes, s 339-350
3Tahmincilerin özellikleri. Yansızlık. Etkinlik. Asimptotik özellikler. Mood, Graybill. Boes, s 288-297
4Yeterlilik. Yeterli istatistikler. Üstel aile.Mood, Graybill. Boes, s 299-315
5Yansız tahmin. Varyans için alt sınır. Yeterlilik ve tamlık. Mood, Graybill. Boes, s 315-331
6Bayes tahmincileri.Prior dağılımlar. Posterior dağılımlar. Eşlenik dağılımlar.Mood, Graybill. Boes, s 339-350
7Risk. Kayıp fonksiyonu yaklaşımı. Minimaks tahminciler.Mood, Graybill. Boes, s 339-350
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Parametrik aralık tahmini. Güven aralığı tahmini tanımı. Normal dağılımlardan örnekleme.Mood, Graybill. Boes, s 372-386
10Güven aralığı oluşturma yöntemleri. Büyük örneklere dayalı güven aralıkları.Mood, Graybill. Boes, s 387-393
11Bayesçi aralık tahmini.Mood, Graybill. Boes, s 396-401
12Hipotez testleri. Yalın ve birleşik hipotezler. Ortalama ve varyans üzerine testler. Mood, Graybill. Boes, s 401-425
13Ki-kare testleri. Genelleştirilmiş olabilirlik oranının asimptotik dağılımı.Mood, Graybill. Boes, s 426-441
14Multinom dağılımların eşitliğinin test edilmesi ve genellemeler.Mood, Graybill. Boes, s 442-461
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev28
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok