Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitim PsikolojisiEGT103023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüBanu Yücel Toy
Dersi Veren(ler)İbrahim KOCABAŞ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGelişim ve öğrenme süreçlerini kavrayabilmek, gelişim ve öğrenme ile ilgili kavramları açıklayabilmek.
Dersin İçeriğiGelişimin tanımı, ilkeleri ve aşamaları; kişilik gelişim kuramları; bilişsel ve ahlaki gelişim kuramları; sosyal, dil ve mizah gelişimi; öğrenme ve öğrenme kuramları; gelişim ve öğrenme arasındaki ilişki.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Eğitim Psikolojisi, Editör:M. Engin Deniz, 2014, Maya Akademi
 • Eğitim Psikolojisi, Hasan Bacanlı, 2014, PegemA Akademi
 • Yeşilyaprak, Binnur (Ed.) (2006). Eğitim Psikolojisi: Gelişim-Öğrenme-Öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Senemoğlu, N. (2002). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Schunk, D. H. (2011) (Çev.) Öğrenme Teorileri: Eğitimsel Bir Bakışla. Ankara: Nobel.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Öğrenciye Yaklaşım tutum ve değerleri ve İletişim ve İşbirliği tutum ve değerleri ile doğrudan ilişkilidir. • Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir. • Öğrencilerin kişisel gelişimini ve geleceğini planlamalarında rehberlik yapar. • İnsan ilişkilerinde empati ve hoşgörüyü esas alır. • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir. • Eğitim öğretim faaliyetlerinde ailelerle iş birliği yapar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Alana Özgü Yetkinlik altında yer alan • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar. yetkinlikleri ile ilişkilidir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, iki ara sınav ve yılsonu sınavının yanı sıra dönem içindeki ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Gelişimin tanımını ve ilkelerini kavrar.
 2. Fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimin kavramlarını açıklar.
 3. Kişilik gelişimine ilişkin kuramları kavrar.
 4. Bilişsel ve ahlaki gelişime ilişkin kuramları açıklar.
 5. Sosyal ve dil gelişimini kavrar.
 6. Öğrenmenin tanımını kavrar ve öğrenmeyle ilişkili değişkenleri açıklar.
 7. Öğrenmeye ilişkin davranışçı, bilişsel, sosyal öğrenme yaklaşımlarını kavrar.
 8. Gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi sentezler.
 9. Gelişim ve öğrenme kuramlarının uygun ilkelerini öğretme-öğrenme süreçlerini düzenlemede nasıl kullanılabileceğini açıklar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Gelişim, büyüme, olgunlaşma, gelişimin ilkeleri ve hazır bulunuşluluk. İlgili kaynakların okunması.
2Bedensel gelişim. İlgili kaynakların okunması.
3Duygusal gelişim. İlgili kaynakların okunması.
4Kişilik gelişimi.İlgili kaynakların okunması.
5Sosyal ve dilsel gelişim.İlgili kaynakların okunması.
6Gelişimle ilgili kuramlar.İlgili kaynakların okunması.
7Öğrenmenin tanımı ve öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenmeyle ilişkili kavramlar. İlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1
9Davranışçı kuramlar.İlgili kaynakların okunması.
10Sosyal öğrenme yaklaşımı.İlgili kaynakların okunması.
11Bilişsel kuramlar.İlgili kaynakların okunması.
12Öğrenmeyi kolaylaştırıcı etmenler.İlgili kaynakların okunması.
13Öğrenme ilkelerinin sınıf ortamında uygulanabilirliğinde dikkat edilmesi gerekenler. İlgili kaynakların okunması.
14Bireysel Farklılıklar.İlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler112
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok