Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğretim İlke ve YöntemleriEGT201023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Gürol
Dersi Veren(ler)Mehmet Gürol
Asistan(lar)ıBünyamin Bavlı
Dersin AmacıBu ders lisans öğrencilerinin, öğrenme ve öğretme süreci arasındaki ilişkiyi kavramalarını, etkili öğretim programı geliştirebilmeleri için farklı model, yöntem ve tekniklerin ilke ve uygulamalarını öğrenmelerini hedeflemiştir.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriğini, öğretim ilke ve yöntemler ile ilgili temel kavramlar, belli başlı, model, strateji, yöntem, ve teknik bilgisi, öğretimin niteliğini geliştiren faktörler, öğrenci bireysel farklılığının belirlenmesi, bireysel farklılığa dayalı olarak ders etkinliğinin oluşturulması, öğretim bağlamına göre öğretim ortamının değerlendirilmesi oluşturmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Doğanay, A., (2017). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: PEGEM.
 • Açıkgöz, K. Ü. ( 2003). Aktif Öğrenme. Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Fer, S., (2016). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Senemoğlu, N., (2016). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ertem Matbaacılık.
 • Carol And Tomlinson, The Differentiated Classroom, 1999.
 • Demirel, Ö. (2005). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme: Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Özcan Demirel, Eğitimde Program Geliştirme.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Öğretim İlke ve Yöntemleri Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Alanın eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler. • Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır. • Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlar. • Öğretme ve öğrenme sürecini yürütürken, özel gereksinimleri olan öğrencilerin dikkate alır. • Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlikler hazırlar. • Eğitim öğretim faaliyetlerinde ilgili kişi, kurum, kuruluş ve meslektaşları ile iş birliği yapar. • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır. • Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgiler aşağıdaki yeterliliklerle ilişkilidir. • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması ve istasyon yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir (İlgili model, strateji, yöntem ve teknikle ilgili kavram haritası geliştirme, çalışma yaprağı hazırlama, ders planı geliştirme, münazara yapma, SCAMPER ve altı şapkalı düşünme tekniğini kullanarak tartışma etkinliklerine katılma, drama senaryosu hazırlama ve sergileme). Proje kapsamında, bir devlet ve bir özel okul seçip, öğretim ilke ve yöntemleri ders kapsamında öğrenilen bilgi ve becerilerin uygulamadaki yansımalarını inceleme ve rapor hazırlama.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Eğitim, öğrenme, öğretme, öğretim ve öğretmen kavramları arasındaki ilişkiyi kavrama.
 2. Model, yöntem, teknik, strateji kavramların tanıma.
 3. Müfredat değerlendirme modellerini kavrama.
 4. Müfredat değerlendirme tekniklerini kavrama.
 5. Yöntem ve tekniklerden faydalanarak bir ders palama.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-133112
PÇ-211313
PÇ-313212
PÇ-422232
PÇ-522223
PÇ-622122
PÇ-731122
PÇ-821323
PÇ-921133
PÇ-1012333

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öğretim model, strateji, yöntem ve teknik bilgisinin öğretim sürecindeki önemiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Öğretim model, strateji, yöntem ve teknikle ilişkin temel kavramlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Etkili bir öğretim ortamı yaratmada göz önünde bulunması gereken ilkelerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Yapılandırmacı öğretim modeliİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Tam öğrenme modeliİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Öğretim stratejileri İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Soru-Cevap ve düz anlatım yöntemiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Tartışma yöntemleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10İşbirlikli öğrenme yöntemi İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Farklılaştırılmış öğrenme yöntemi, çoklu zeka kuramıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Proje Tabanlı Öğretimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Probleme dayalı öğretim ve örnek olayİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Drama ve rol yapma tekniğiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım145
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop115
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev23
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler112
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok