Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarımıEGT202235220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüNadir Çeliköz
Dersi Veren(ler)Bülent ALCI
Asistan(lar)ıBüşra Tombak İlhan
Dersin AmacıÖğretim teknolojilerinin alan eğitimine entegrasyonu konusunda öğretmen adaylarını bilgi sahibi yapmak, öğretim teknolojilerinin ve materyallerin öğrenme ve öğretmedeki yeri ve önemi hakkında bilgi kazandırmak, öğretmen adaylarına öğretimde kullanabilecekleri materyalleri tasarlama, geliştirme ve uygulama becerisi kazandırmak, bilgisayar destekli öğretim konusunda yöntem ve teknik bilgisi kazandırmak.
Dersin İçeriğiÖğretim teknolojilerindeki tarihsel gelişim. İletişim sürecinde öğretim teknolojilerinin önem ve yeri Öğretimde kullanılan araç gereçler. Öğretimde sık kullanılan araçların özellikleri Kazanımlara uygun materyaller geliştirme Bilgisayar teknolojisini kullanarak öğretim materyalleri hazırlama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Demirel, Ö., Seferoğlu, S., Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: PegemA Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Öğrenme Ortamları Oluşturma Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Kazanımlara uygun öğretim materyalleri hazırlar. • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır. • Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri etkin kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler altında yer alan • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev ve ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir (Öğrenci gruplarının seçecekleri alanlarına uygun bir konuya göre öğretim materyali geliştirmesi, vb.)

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğretim teknolojilerindeki gelişime tarihsel olarak örnekler verir.
  2. İletişim sürecinde öğretim teknolojilerinin önem ve yerini açıklar.
  3. Öğretimde kullanılan araç gereçlere örnekler verir.
  4. Öğretimde sık kullanılan araçların özelliklerini bilir.
  5. Kazanımlara uygun materyaller geliştirebilir.
  6. Bilgisayar teknolojisini kullanarak öğretim materyali hazırlayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlarİlgili Kaynakların okunması
2Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı.İlgili Kaynakların okunması
3Okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.İlgili Kaynakların okunması
4Görsel tasarım öğeleri ve ilkeleri, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesinin planlanması.İlgili Kaynakların okunması
5Öğretmenlerin araç-gereç seçimini etkileyen faktörler.İlgili Kaynakların okunması
6Öğretim gereçlerinin geliştirilmesi(kavram ve zihin haritaları, çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler).İlgili Kaynakların okunması
7Eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesine yönelik teorik bilgiler. İlgili Kaynakların okunması
8Ara Sınav 1
9Eğitimde internetin kullanılması ve uzaktan eğitimin yararları.İlgili Kaynakların okunması
10Öğrenciler tarafından tepegöz saydamlarının hazırlanması ve sunulması. İlgili Kaynakların okunması
11Tepegöz saydamları sunumlarının öğrenci ve öğretmen tarafından değerlendirilmesine yönelik tartışmalar.İlgili Kaynakların okunması
12Çalışma yaprakları, iki boyutlu, ve üç boyutlu öğretme-öğrenme materyallerinin hazırlanması ve sunulması.İlgili Kaynakların okunması
132. Ara Sınav/Çalışma yaprakları, iki boyutlu, ve üç boyutlu öğretme-öğrenme materyallerinin değerlendirilmesi.İlgili Kaynakların okunması
14Bilgisayar destekli ders materyallerinin (power-point, movie-maker vb.) hazırlanması ve sınıfta sunulması.İlgili Kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama120
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev310
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok