Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Özel Öğretim Yöntemleri IEGT311134220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüDavut HOTAMAN
Dersi Veren(ler)Bülent ALCI, Davut HOTAMAN, İbrahim KOCABAŞ, Erkan TABANCALI
Asistan(lar)ıBüşra Tombak İlhan
Dersin AmacıÖğrencilere öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini tanıtmak ve zaman içinde kendi öğretmenlik stillerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
Dersin İçeriğiDil öğreniş gereksinimleri (örn.:durumsal, nesnel, öznel ve dil), gereksinim çözümlemesi (ihtiyaç analizi), hedef yazımı, ders izlencesi tasarımı, ders planı hazırlaması; değişik ders evreleri (sunum, alıştırma ve üretme), ders planlama ve geliştirme yaklaşımları; farklı izlence türlerini ve öğrenen gereksinimlerini, öğrenen yaşını, ders hedeflerini dikkate alan uygun izlence tipi seçim kriterleri; ölçüt-temelli öğretme; yeterlilik betimlemeleri, İngilizce yeterlilik ölçütleri ve yönergeleri, Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası; ve kimlik.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • - 1] İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (2005). Ankara: MEB Yayınları. [2] Açıkgöz (1998). Etkili öğrenme ve Öğretme. İzmir [3] Tan (2005). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A yayıncılık [4] Saban (2001) Çoklu zeka teorisi ve eğitim. [5] Öztürk ve Dilek (2002). Hayat bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A yayıncılık [6] Doğanay ve Karip (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. PegemA Yayıncılık. [7] Erden (tarihsiz) Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara Alkım Yayınevi [[8] Özden (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık. [9] Erginer (2004). Öğretimde planlama ve uygulama. Öğreti. PegemA Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Öğretim sürecini çevresel şartları, maliyeti ve zamanı dikkate alarak planlar. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler altında yer alan Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev ve ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir (Alanları ile ilgili seçtiği bir dersin planını hazırlama, öğretim süreçlerine dair etkinlikler planlama, vb.)

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci öğretme becerilerini kazanır.
  2. Bireysel öğretim stratejileri geliştirir.
  3. Öğretim ve öğretme ile ilgili temel kavramları bilir.
  4. Öğrenci ihtiyaçlarını belirler.
  5. Ders içeriği oluşturur.
  6. Dersin amaçlarını ifade eder.
  7. Dersin farklı bölümlerini tanır.
  8. Ders planı hazırlar. -Hazırladığı planı sınıf ortamında uygular.-Uygulama sonrası kendi kendini ve sınıf arkadaşlarını değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramların açıklanmasıÖnerilen kaynaklardaki ilgili konunun oklunması
2Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı Önerilen kaynaklardaki ilgili konunun oklunması
3Okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumuÖnerilen kaynaklardaki ilgili konunun oklunması
4Görsel tasarım öğeleri ve ilkeleri, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesinin planlanmasıÖnerilen kaynaklardaki ilgili konunun oklunması
5Öğretmenlerin araç-gereç seçimini etkileyen faktörlerÖnerilen kaynaklardaki ilgili konunun oklunması
6Öğretim gereçlerinin geliştirilmesi(kavram ve zihin haritaları, çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler) Önerilen kaynaklardaki ilgili konunun oklunması
7Eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesine yönelik teorik bilgiler Önerilen kaynaklardaki ilgili konunun oklunması
8Ara Sınav 1
9Eğitimde internetin kullanılması ve uzaktan eğitimin yararları Önerilen kaynaklardaki ilgili konunun oklunması
10Öğrenciler tarafından tepegöz saydamlarının hazırlanması ve sunulması Önerilen kaynaklardaki ilgili konunun oklunması
11Tepegöz saydamları sunumlarının öğrenci ve öğretmen tarafından değerlendirilmesine yönelik tartışmalarÖnerilen kaynaklardaki ilgili konunun oklunması
12Çalışma yaprakları, iki boyutlu, ve üç boyutlu öğretme-öğrenme materyallerinin hazırlanması ve sunulması Önerilen kaynaklardaki ilgili konunun oklunması
132. Ara Sınav/Çalışma yaprakları, iki boyutlu, ve üç boyutlu öğretme-öğrenme materyallerinin değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardaki ilgili konunun oklunması
14Bilgisayar destekli ders materyallerinin (power-point, movie-maker vb.) hazırlanması ve sınıfta sunulmasıÖnerilen kaynaklardaki ilgili konunun oklunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama120
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok