Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Özel Eğitim Ve KaynaştırmaEGT402023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ, Fulya YÜKSEL ŞAHİN, M.Engin Deniz, Şerife Gonca ZEREN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖzel gereksinimli çocuklar ve onların genel özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Özel gereksinimli olma nedenleri, teşhis ve eğitimleri hakkında bilgi kazandırmak. Kaynaştırma uygulamaları hakkında bilgi kazandırmak. Ailelerle birlikte çalışma hususunda bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriğiÖzel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, Dünyada ve Türkiye’de özel eğitim uygulamaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim (2012) Editör: Necate Baykoç, Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara.
  • Farklı Gelişen Çocuklar (2003) Editör: Adnan Kulaksızoğlu, Epsilon Yayınevi, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Eğitim paydaşlarının hak ve sorumluluklarını ayırt eder. • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar. • Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler. • Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenler. • Öğretme ve öğrenme sürecini yürütürken, özel gereksinimleri olan öğrencileri dikkate alır. • Sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla etkin ve yapıcı bir şekilde baş eder. • Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilere ve diğer paydaşlara doğru ve yapıcı geri bildirimler verir. • Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılıdır. • Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir. • Her öğrencinin öğrenebileceğini savunur. • Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden yararlanarak öz değerlendirme yapar. • Mesleki etik ve ilkelere uyarak mesleki bağlılık ve saygınlığını korur. • TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve teknikleri uygular. • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesinin yönlendirir. • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar. • Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincinde olur. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Özel eğitim teriminin tanımını ve kapsadığı alanı açıklar.
  2. Özel gereksinimli çocukların hangi özelliklere sahip olduğunu açıklar.
  3. Ülkemizdeki özel eğitim uygulamalarının dünü ve bugünü hakkında bilgi verir.
  4. Kaynaştırma uygulamaların nasıl gerçekleştirildiğini anlatır.
  5. Özel eğitim destek hizmetlerini örnekler vererek açıklar.
  6. Kaynaştırma öğrencisi için yapılması gerekenleri aşama aşama belirtir.
  7. Zeka geriliği, üstün zeka, öğrenme güçlüğü, duygu ve davranış bozukluğu, işitme engeli, görme engeli, ileri derecede ve çoklu yetersizlik bedensel engel gibi farklı özelliklere sahip bireylerin genel özelliklerini tanımlar.
  8. Özel gereksinimli çocukların hastalıklarının nedenleri hakkında bilgi verir.-Özel gereksinimli çocukların sınıflandırılmaları hakkında bilgi verir. -Özel gereksinimli çocukların yaygınlık oranlarına ilişkin bilgi verir.-Özel gereksinimli çocukların eğitimleri hakkında bilgi verir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim İlgili kaynakların okunması.
2Kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri İlgili kaynakların okunması.
3Okul öncesi dönemde özel eğitim İlgili kaynakların okunması.
4Zeka geriligiİlgili kaynakların okunması.
5Öğrenme güçlükleri İlgili kaynakların okunması.
6Duygu ve davranış bozukluğu İlgili kaynakların okunması.
7İleri derecede ve çoklu yetersizlikler İlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1
9İşitme yetersizlikleri İlgili kaynakların okunması.
10Görme yetersizlikleri İlgili kaynakların okunması.
11Beden ve sağlıkla ilgili yetersizlikler İlgili kaynakların okunması.
12Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler İlgili kaynakların okunması.
132.Ara sınav/Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler İlgili kaynakların okunması.
14Ailelerle birlikte çalışma İlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması141
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)17
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok