Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitimde Ölçme Ve DeğerlendirmeEGT303023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Hülya Yürekli
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilmesi, ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliği sağlama yollarını bilmesi, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklere yönelik süreç ve sonuç değerlendirmede kullanılabilen ölçme araçları geliştirebilmesi, ölçme sonuçlarını analiz edip değerlendirme yapabilmesidir.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriğini, ölçme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarının yapısal nitelikleri, süreç ve sonuç değerlendirme, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor özellikleri ölçmeye yönelik geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçları ve geliştirilmesi, temel istatistik teknikleri, test ve madde analizi, başarının değerlendirilmesi oluşturmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Tan, Şeref (2013). Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme (8.Baskı). Ankara: Pegem A.
 • AERA, APA & NCME (American Educational Research Association, American Psychological Association & National Council on Measurement in Education]. (1999). Standards for Educational and Psychological Testing. Washington, DC: American Educational Association.
 • Bahar, M.; Nartgün,Z.; Durmuş, S. Ve Bıçak, B. (2010). Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem A.
 • Hovardaoğlu, S. & Sezgin, N. (1997) (Çev.) Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Standartları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Kutlu, Ö., Doğan, D. ve Karakaya, İ. (2010). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi: Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: Pegem A.
 • Özçelik, D.A. (2013). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme: Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem A.
 • Özçelik, D.A. (2010, Çev.).Öğrenme, Öğretim ve Değerlendirme ile ilgili bir Sınıflama: Bloom’un Eğitimin Hedefleri ile İlgili Sınıflamasının Güncelleştirilmiş Biçimi. Ankara: Pegem A.
 • Özçelik, D.A. (2009) Test Hazırlama Kılavuzu (4.Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Turgut, M.F. & Baykul, Y. (2011) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (3.Baskı). Ankara: Pegem A
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Alanına ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlar ve kullanır. • Ölçme ve değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı yöntemler kullanır. • Ölçme ve değerlendirmeyi objektif ve adil olarak yapar. • Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilere ve diğer paydaşlara doğru ve yapıcı geribildirimler verir. • Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretme ve öğrenme süreçlerini yeniden düzenler TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aaşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması ve istasyon yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir (Alanları ile ilgili seçtiği bir dersin belirtke tablosunu hazırlama, seçtiği ders ile ilgili farklı soru madde tiplerine uygun soru hazırlama, verilen bir teste ait sonuçların madde ve test analizlerini yapma, performans görevi hazırlama, rubrik geliştirme, vb.). Proje kapsamında, ölçme araçlarının geliştirilip uygulanmasına yönelik performansa dayalı bir çalışma yapılır (Örn. 3-4 kişilik öğrenci gruplarının kendi alanı ile ilgili seçtiği bir ders/konu için bir belirtke tablosu hazırlayıp ona uygun 20-30 soruluk çoktan seçmeli test geliştirmesi, uygulaması, sonuçları analiz edip raporlaştırarak dönem sonunda teslim etmesi).

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilir.
 2. Temel istatistik tekniklerini kullanabilir.
 3. Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliğini belirleyebilir.
 4. Bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışlarını ölçme tekniklerini bilir.
 5. Test geliştirme aşamalarını bilir.
 6. Uygulama sonuçları üzerinden madde ve test analizi yapabilir.
 7. Alternatif değerlendirme tekniklerini bilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri ve Önemiİlgili kaynakların okunması
2Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramlarİlgili kaynakların okunması, MEB öğretim programlarının incelenmesi
3Ölçümlerin güvenirliği İlgili kaynakların okunması
4Ölçümlerin geçerliğiİlgili kaynakların okunması
5Temel istatistik teknikleriİlgili kaynakların okunması
6Ölçme aracı hazırlama süreci, hedef analizi, belirtke tablosuİlgili kaynakların okunması
7Yazılı ve sözlü yoklamalar, Kısa cevap gerektiren testler, doğru yanlış testleri, eşleştirme sorularıBir dersin belirtke tablosunun hazırlanması
8Ara Sınav 1
9Çoktan seçmeli testler (Madde çeşitleri ve maddelerin yazımı)Belirtke tablosuna uygun soru yazılması
10Çoktan seçmeli testlerin geliştirilmesi, deneme uygulaması, madde ve test analizi, puanlama Verilen bir sınav verilerinin analizinin yapılması
11Performansın ölçülmesi, dereceli puanlama anahtarıİlgili kaynakların okunması, örnek performans görevlerinin ve rubriklerin araştırılması
12Öğrenci ürün dosyası ve diğer tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleriYansıtmaya yönelik ölçme araçlarının araştırılması
13Duyuşsal ve psiko-motor davranışların ölçülmesiİlgili kaynakların okunması
14Öğrenci başarısını değerlendirme ve not vermeİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım105
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri
Projeler115
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev23
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler112
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok