Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yaratıcı DramaSNF510637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Temel Eğitim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıZeynep Yıldız
Dersin AmacıProgram sonunda öğrenci; Yaratıcı drama alanının öğretimine yönelik olarak olumlu tutum geliştirir. Yaratıcılık, drama, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama vb. temel kavramları kazanır. Dramayı uygularken sahip olunması gereken yeterlikler ve sorumlulukları kavrar. Bireylerin tüm gelişim özellikleri ve bu özelliklere göre drama öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriğiDramanın sosyolojik, psikolojik boyutları, Dramanın tarihi ve eğitimde uygulamaları, Eğitimde drama, rol oynama ve doğaçlama terimlerini ve dramanın yaratıcılık ve iletişim kavramlarıyla ilişkisi, Drama uygulamaları ve farklı derslerin öğretiminde drama etkinliklerinden nasıl yararlanılacağı incelenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Adigüzel, H.Ö., (2002) Yaratıcı Drama Yazılar I 1985-1995, Natürel Yayınları, Ankara. Adiguzel, H.Ö., 2004 Yaratıcı Drama Yazılar II, Natürel Yayınları, Ankara. San, İ., Drama ve Öğretim Bilgisi, Natürel Yayınları, Ankara. San, İ.,7.Uluslararası Drama Seminer Notları, Natürel Yayınları, Ankara. Üstündağ, T., (2004) Drama Öğretmenimin Günlüğü (6. Baskı) Pegem A yayınları, Ankara. Yardımcı Kaynaklar Adıgüzel, H.Ö., (1993) Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sel, R.,(1990) Her Yaşa Göre Oyunlar Rontlar Halk Dansları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Baran, M., (1993) Çocuk Oyunları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Yıldırım, Üzeyir, Emine. (2000) Çocuk Oyunları, Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara. Özhan, M. (1997) Türkiye’de Çocuk Oyunları Kültürü. Önder, A., (1999) Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, Epsilon Yayınları, İstanbul. Levent, T.,(1993) Niçin Tiyatro, Gündoğan Yayınları, Ankara. Gönen, M., Dalkılıç, N.(1998) Çocuk Eğitiminde Drama, Epsilon Yayınları, İstanbul. Ömeroğlu, E.(2003) Okulöncesi Eğitimde Drama, Kök Yayınları, Ankara. Öztürk, A. (2001) Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenen Tiyatro Dersinin Öğretmen Adaylarındaki Sözel İletişim Becerilerine Etkileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Ferda, Ö.(1996) Okulöncesi Dönem Müzik Eğitiminde Dramanın Kullanımının Etkinliği (5-6 Yaş Grubu), Ank. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, bir dramanın sosyal psikolojik formatı, dramanın tarihi ve eğitimdeki uygulamaları hakkında bilgi edineceklerdir.
  2. Öğrenciler, drama, dramatizasyon, dramatik oyun canlandırma gibi başıca temel kavram ve terimler bilgisine sahip olacaklardır
  3. Öğrenciler, drama ve tiyatro tekniklerini kullanabileceklerdir
  4. Öğrenciler, hayal gücünü, yaratıcılığını ve estetik duyarlılığını geliştirebileceklerdir
  5. Öğrenciler, kendilerine güven ve saygı konusunda bilgi sahibi olacaklardır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dramaya Giriş: Dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun,tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar. İlgili kaynak
2Dramanın Yararları:Dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri. İlgili kaynak
3Dramanın Aşamaları ve Teknikleri: Isınma aşaması-hazırlık, canlandırma aşaması, değerlendirme aşaması, dramada kullanılan çeşitli teknikler (Doğaçlama (improvisation) , rol oynama (role play) fotoğraf anı (stil image), mim, rol kartları(role cards) vbİlgili kaynak
4Dramanın Aşamaları ve Teknikleri: Isınma aşaması-hazırlık, canlandırma aşaması, değerlendirme aşaması, dramada kullanılan çeşitli teknikler (Doğaçlama (improvisation) , rol oynama (role play) fotoğraf anı (stil image), mim, rol kartları(role cards) vbİlgili kaynak
5-Dramanın sözcük olarak kökeni, tanımı -Yaratıcı dramanın tanımı, amaçları/Drama Uygulamaları -Yaratıcı drama, tiyatro, oyunculuk arasındaki farklar İlgili kaynak
6Yaratıcı dramanın özellikleri/Drama Uygulamaları İlgili kaynak
7Yaratıcı dramanın ilkeleri/Drama Uygulamaları İlgili kaynak
8Ara Sınav 1
9Yaratıcı dramanın dünyadaki ve Türkiye’deki tarihçesi/Drama Uygulamaları İlgili kaynak
10Yaratıcı drama alanındaki öncüler/Drama Uygulamaları İlgili kaynak
11-Bireysel Özellikler ve Bu özelliklerin tanınması/Drama Uygulamaları İlgili kaynak
12Ara sınav 2İlgili kaynak
13Oyun, Rol Oynama, Doğaçlama kavramları/Drama Uygulamaları İlgili kaynak
14Yaratıcı drama etkinliklerinde kullanılacak araç-gereçler. /Drama Uygulamaları İlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği510
Ödev720
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev710
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği512
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok