Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okullarda RehberlikEGT401023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Fulya YÜKSEL ŞAHİN, Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ, Şerife Gonca ZEREN, M.Engin Deniz
Asistan(lar)ıSeher Merve YILMAZ
Dersin AmacıÖğrencilere rehberliğin tanımını, ilkelerini, hizmet alanlarını, türlerini, bireyi tanıma tekniklerini açıklama becerisi kazandırmak
Dersin İçeriğiRehberliğin tanımı, ilkeleri, amacı, yanlış anlayışlar, rehberlik- eğitim ilişkisi, meslek danışmanlığı yaklaşımları, gelişimsel yaklaşımlar, psikolojik danışma yaklaşımları, özel eğitimde rehberlik ve bireyi tanıma teknikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Editörler M. Engin Deniz ve Atılgan Erözkan, Pegem Akademi, 2017
 • Rehberlik- Editörler: Prof. Dr.Sırrı Akbaba ve Doç.Dr.Asude Bilgin. Lisans Yayınları 2009.
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik-Prof. Dr. Muharrem Kepçeoğlu, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1985.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Öğrenciye Yaklaşım tutum ve değerleri ve İletişim ve İşbirliği tutum ve değerleri ile doğrudan ilişkilidir. • Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir. • Öğrencilerin kişisel gelişimini ve geleceğini planlamalarında rehberlik yapar. • İnsan ilişkilerinde empati ve hoşgörüyü esas alır. • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir. • Eğitim öğretim faaliyetlerinde ailelerle iş birliği yapar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Alana Özgü Yetkinlik altında yer alan • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar. yetkinlikleri ile ilişkilidir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, iki ara sınav ve yılsonu sınavının yanı sıra dönem içindeki ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Rehberliğin tanımını yapar ve tarihçesini açıklar.
 2. Rehberliğin ilkelerini ve amacını açıklar.
 3. Rehberlikte yanlış anlayışları açıklar.
 4. Rehberliğin öğrenci kişilik hizmetlerindeki yeri ve önemini açıklar.
 5. Rehberliğin eğitimle ilişkisini açıklar.
 6. Meslek danışmanlığında yaklaşımları açıklar.
 7. Rehberlikte gelişimsel yaklaşımları açıklar.
 8. Psikolojik danışma yaklaşımlarını açıklar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Rehberliğin tanımı ve tarihçesi İlgili kaynakların okunması
2Rehberliğin ilkeleri ve amacı İlgili kaynakların okunması
3Rehberlikte yanlış anlayışlar İlgili kaynakların okunması
4Rehberlik ve öğrenci kişilik hizmetleri İlgili kaynakların okunması
5Rehberlik ve Egitimİlgili kaynakların okunması
6Rehberlik ve diger alanlarİlgili kaynakların okunması
7Rehberlik turleriİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1
9Meslek Danışmanlığında Yaklaşımlar İlgili kaynakların okunması
10Rehberlikte Gelişimsel Yaklaşım İlgili kaynakların okunması
11Rehberlikte İletişim İlgili kaynakların okunması
12Psikolojik Danışma Yaklaşımları İlgili kaynakların okunması
13Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi İlgili kaynakların okunması
14Özel Eğitimde Rehberlik İlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev138
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok