Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğretmenlik Uygulaması 1EGT401258260
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Mehmet Gürol, Erkan TABANCALI, Bülent ALCI, Davut HOTAMAN
Asistan(lar)ıMithat KORUMAZ
Dersin AmacıBu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerileri uygulama okullarında bizzat eğitim öğretim faaliyetlerine katılarak deneyim elde etmelerini sağlamak, böylece öğretmenlik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiUygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak mesleğinin yeterliklerini geliştirebilme. Kendi alanının ders programını anlayabilme, ders kitaplarını değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme. Öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilme. Sınıf içinde sınıf yönetimi, öğretimin planlanması ve uygulanması konusunda yeterliklerini geliştirebilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Yrd. Doç. Dr. Hacı Sulak/ Hidayet Sulak/ Yrd. Doç. Dr. Önder Pilten/ Dr. Ahmet Doğan. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. EĞİTİM KİTABEVİ
  • Vedat Aktepe, Elvan Yalçınkaya. Kuram ve Uygulamada Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması.PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Öğretme Öğrenme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler. Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını sağlar. Derslerini öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkilendirir. Öğretme ve öğrenme sürecini yürütürken, özel gereksinimleri olan öğrencileri dikkate alır. Uygulamalarında, çalıştığı çevrenin doğaş, kültürel ve sosyoekonomik özelliklerini dikkate alır. Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlikler hazırlar. Öğretme öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. Öğretme öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirir. Sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarda etkin ve yapıcı bir şekilde baş eder. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel Uygulamalı altında yer alan aşağıdaki yeterliliklerle ilgilidir: Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki öz değerlendirme ve raporlar dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin günlük uygulama raporları tutarak öğretmenlik uygulamasındaki gözlemlerini kayıt altında tutmaları ve öz değerlendirme yapmaları beklenmektedir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Uygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak mesleğinin yeterliklerini geliştirebilme.
  2. Kendi alanının ders programını anlayabilme, ders kitaplarını değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapar.
  3. Öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirir.
  4. Sınıf içinde sınıf yönetimi, öğretimin planlanması ve uygulanması konusunda yeterliklerini geliştirebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dönem içeriğinin tanıtılması
2Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
3Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
4Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
5Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
6Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
7Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Eksiklerin tespit edilerek ve düzeltmelerin yapılması
10Eksiklerin tespit edilerek ve düzeltmelerin yapılması
11Eksiklerin tespit edilerek ve düzeltmelerin yapılması
12Eksiklerin tespit edilerek ve düzeltmelerin yapılması
13Ödev/Proje
14Düzeltmelerin ve tekrar uygulamalarin yapılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama920
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama146
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması147
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok