Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okul Yönetimi ve EtikSNF510437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Temel Eğitim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıZeynep Yıldız
Dersin AmacıBir sistem olarak okulu tanımak b. Okul iklimi ve kültürü incelemek c. Okula dayalı yönetimi incelemek d. Okul yönetimini etkileyen değişim, güdülenme, iletişim vb. etkenleri incelemek e. Okul yöneticilerinin yöneteceği alanları (çatışma yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi, etik yönetimi, toplantı yönetimi vb.) incelemek.
Dersin İçeriğiEğitimde yeniden yapılanma çalışmalarında üzerinde önemle durulan bir konu, eğitimin yerinden yönetimiyle ilgilidir. Bu da okul yönetimini ön plana çıkarmaktadır. Okul yönetiminin temel hareket noktası, öğretimin geliştirilmesi ve öğrencinin başarısını yükseltmektedir. Bu derste okulun örgütsel yapısı, okulun kültürü, ve okul yönetiminde önemli olan bazı değişkenler incelenerek, okul yöneticilerinin görevleri ve yeterlikleri yeni anlayışlar çerçevesinde tartışmak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Açıkalın, A. (1998).Okul Yöneticiliği. (4. basım), Ankara: Pegem. Çelik, V. (1997). Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: Pegem. Erdoğan, İ. Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Güçlü, N. (1999). "Öğrenen Örgütler," G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 7(2), 117-126. Güçlü, N. (2000). "Okula Dayalı Yönetim," G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 8(1), 65-78. Güçlü, N. ve S. Özden. (2000). "Etkili Okullar ve Öğretim Liderliği," G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,.20(1), 67-78. Herman, J.J. ve Herman, J. L. (1992). "Educational Administration: School Based Management", The Clearing House, 65(5), 261-263. James, J. (1997). Gelecek Zamanda Düşünmek.(Çev.Zülfü Dicleli). İstanbul: Boyner Yayınları. Lane, J. ve Walberg, H. J. (1989). "Site-Managed School". Organizing for Learning:Toward the 21 Century, Edited by John J. lane ve Herbert J. Walberg Virginia: NAASP Curriculum Council. Lezotte, W. L. (1992). Creating the Total Quality Effective School. Michigan: Effective SchoolsProducts, Ltd. McPike. (1987). "Shared Decision making at the School Site: Moving Tow ard a Professional Model". American Educator, 46, 10-17. Özden, Y. (2000). Eğitimde Dönüşüm. Ankara: Pegem Yayınları. Özdemir, S. (2000). Örgütsel Yenileşme. Ankara: Pegem Yayınları. Preedy, M., Glatter, R. & Levacic, R. (Eds.). (1997). Educational Management: Strategy, Quality and Resources. Philadephia: Open University Press. Tesconi, C. A. (1995). Good Schools. The Policy Environment Perspective. Hamton Press, Inc. New Jersey. Ödev İçin Okunacak Kitaplar: Collins, James C. Ve Porray, Jerry İ. (1999). Kalıcı Olmak:Geleceğin Güçlü Kurumlarını Yaratmak. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Drucker, Peter F. (1995). Yönetim Uygulaması. (Çev.: E. Sabri Yarmalı). İstanbul: İnkilap Kitabevi. Drucker, Peter F. (1998). Fırtınalı Dönemlerde Yönetim. İstanbul: İnkılap Yayınevi. Handy, C. (1997). Ruhun Arayışı. İstanbul: Boyner Yayınları. James, J. (1997). Gelecek Zamanda Düşünmek.(Çev.: Zülfü Dicleli). İstanbul: Boyner Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, okul yöneticilerinin, okulla toplum arasında iyi bir ilişki ve etkileşim kurmaları gerektiğini öğreneceklerdir
  2. Öğrenciler, eğitim yöneticisinin, toplum - öğretmen ve öğrenci arasında sağlıklı bir denge kurması gerektiğini öğreneceklerdir
  3. Öğrenciler, Okul yöneticilerinin görevlerini öğreneceklerdir
  4. Öğrenciler, çatışma yönetimi ve zaman yönetimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır
  5. Öğrenciler, stres yönetimi ve etik yönetimi süreçlerini kavrayabilme becerisine sahip olacaklardır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Etiğin Kavramsal çerçevesiİlgili kaynak
2Etiğin Kavramsal çerçevesiİlgili kaynak
3Etik Sistemleriİlgili kaynak
4Mesleki Etikİlgili kaynak
5Çeşitli alanlarda etik ilkelerİlgili kaynak
6Örgütsel Etik, Örgüt Doğasına Uygun Etik Değerler Geliştirmeİlgili kaynak
7Sınav İlgili kaynak
8Ara Sınav 1
9Yönetimin Etik Yönden Sorgulanmasının Örgütsel Gerekliliğiİlgili kaynak
10İşgörenlerin Davranışlarının Sorgulanmasının Örgütsel Gerekliliğiİlgili kaynak
11Eğitim Yönetiminde etikİlgili kaynak
12Ara sınav 2İlgili kaynak
13Okul Yönetiminde Etik İlgili kaynak
14Eğitim –Öğretim Sürecinin Etik Temelleri Etiğiİlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği810
Ödev1610
Sunum/Jüri810
Projeler810
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev163
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği83
Projeler83
Sunum / Seminer83
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok