Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okul Deneyimi 1EGT401136140
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüDavut HOTAMAN
Dersi Veren(ler)Hasan Basri GÜNDÜZ, İbrahim KOCABAŞ, Erkan TABANCALI, Bülent ALCI, Davut HOTAMAN, Fulya YÜKSEL ŞAHİN
Asistan(lar)ıBünyamin Bavlı
Dersin AmacıGerçek sınıf ortamlarında sınıf yönetimi, sınıf organizasyonu ve grup çalışması gibi konularda gözlemler yapmak.
Dersin İçeriğiÖğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Johnson, E. K. (2000). Teacher Education. Washington: TESOL Publications Wajnryb, R. (1992). Classroomobservation tasks. London: CUP YÖK - MEB Staj Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı
  • Yrd. Doç. Dr. Hacı Sulak/ Hidayet Sulak/ Yrd. Doç. Dr. Önder Pilten/ Dr. Ahmet Doğan. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. EĞİTİM KİTABEVİ
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Öğretme Öğrenme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler. Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını sağlar. Derslerini öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkilendirir. Öğretme ve öğrenme sürecini yürütürken, özel gereksinimleri olan öğrencileri dikkate alır. Uygulamalarında, çalıştığı çevrenin doğaş, kültürel ve sosyoekonomik özelliklerini dikkate alır. Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlikler hazırlar. Öğretme öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. Öğretme öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirir. Sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarda etkin ve yapıcı bir şekilde baş eder. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel Uygulamalı altında yer alan aşağıdaki yeterliliklerle ilgilidir: Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki öz değerlendirme ve raporlar dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin günlük uygulama raporları tutarak öğretmenlik uygulamasındaki gözlemlerini kayıt altında tutmaları ve öz değerlendirme yapmaları beklenmektedir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrencinin ve öğretmenin gün boyunca okuldaki faaliyetlerini açıklar
  2. Okulun işleyişini ve okulda uyulacak kuralları öğrenir ve uygular.
  3. Sınıf ortamında gerçek uygulamalara katılarak dersi yürütebilir.
  4. Bireysel uygulamaları öğrenir ve derslerde kullanır.
  5. Sınıfı ve okulu öğretmen adayı olarak gözlemler ve değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öğretmen eğitiminde okul deneyiminin yeri ve önemi
2Okul deneyimi çalışmalarında veri toplama, veri analizi ve ödev (rapor) yazma
3Dönem planı ve etkinliklerin tanıtımı
4Birinci ödevle ilgili açıklamalar (Okulu tanıma: okulun işleyişi, okul müdürünün ve yönetiminin görevleri ve okul kuralları hakkında bilgi edinme)
5Birinci ödevin teslimi, ikinci ödevle ilgili açıklamalar (Öğretmenin okuldaki faaliyetlerinin incelenmesi)
6İkinci ödevin teslimi, üçüncü ödevle ilgili açıklamalar (Öğrencinin okuldaki faaliyetlerinin incelenmesi)
7Üçüncü ödevin teslimi, İlk üç ödev için öğrenci sunumları
8Ara Sınav 1
9Dördüncü ödevin teslimi, beşinci ödevle ilgili açıklamalar (Derslerin soru sorma etkinlikleri açısından incelenmesi)
10Beşinci ödevin teslimi, altıncı ödevle ilgili açıklamalar (Öğretmenlerin ders yönetimi ve sınıf kontrolü uygulamalarının incelenmesi)
11Altıncı ödevin teslimi, dördüncü, beşinci ve altıncı ödevler için öğrenci sunumları
12 Yedinci ödevle ilgili açıklamalar (Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme ve kayıt tutma uygulamalarının incelenmesi)
13Ödev/Proje
14Yedinci ödevin teslimi, sekizinci ödevle ilgili açıklamalar (Ders planı yapma ve etkinlikleri sıraya koyma)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama920
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati131
Laboratuar
Uygulama144
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev145
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok