Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnşaat Sektöründe Kalite Uygulamaları INS581537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıToplam Kalite Yönetimi ve İnşaat Sektöründe uygulamaları konusunda bakış açısı, anlayış kazandırma
Dersin İçeriğiToplam Kalite Yönetimi Temel kavramlar; tarihçe, felsefe, toplam kalite yönetimi prensipleri, müşteri odaklılık, liderlik, sürekli gelişim, süratli karşılık, çalışanların katılımı, TKY kültürü, denetim, kalite güvence, kalite kontrol, sürekli iyileştirme. İnşaat sektöründe Kalite ve TKY uygulamaları, uygulama güçlükleri ve başarı için temel etmenler. Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri ve Kalite Kontrol. ISO ve kalite güvence kavramı ile normları. ISO 9000 standartlarının gelişimi, ISO 9000 serisi. ISO 9001:2000 ve 2008 kalite yönetim sistemi ve İnşaat sektöründe uygulamalar. ISO 14000 Serisi- TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi. OHSAS, TS 18001 (OHSAS) standardı, sertifikasyon, süreçler ve Altı SIGMA.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri, İnşaat Projeleri Uygulamaları, Ders Notları, Ruhi GÜRDAL
 • Aucjkand, J.S., Marosszeky M., “Total Quality in the Construction Supply Chain”, Butterworth- Heinneman, UK, 2005.
 • Toplam Kalite Yönetimi / Prof. Dr. Canan Çetin/ Prof. Dr. Y. Müh. Besim Akın/ Vedat Erol, BETA BASIM YAYIM
 • Prof. Dr. Yılmaz Özkan, Toplam Kalite
 • “İnşaat Sektöründe Toplam kalite Yönetimi ve Türkiye de Uygulamalar”, Aysun Ferah Güner ve Heyecan Giritli
 • “Toplam Kalite Yönetimi”, Dr. H. Murat Günaydın
 • Qualıty Management In Constructıon Industry Peter Hoonakker, Research Scientist, Center for Quality and Productivity Improvement (CQPI), University of Wisconsin-Madison
 • Construction Quality Management,Paul Watson and Tim Howard, Spon Pres,N.Y. 2011
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler kalite kavramını, süreç kavramını ve süreç geliştirmeyi öğrenirler ve süreç geliştirebilir ve akış şeması çizebilecektirler.
 2. Öğrenciler inşaat projelerinde kalite faktörlerini ve ISO 9000:2008 standardını öğrenip, uygulayabilecektirler.
 3. Öğrenciler prosedür, talimat hazırlamayı, düzeltici, önleyici faaliyetleri ve önemini öğrenip, uygulayabilecektirler.
 4. Öğrenciler inşaat sektöründe TKY öğrenebilecekler.
 5. Öğrenciler inşaat sektöründe ISO 14000, OHSAS ve Altı Sigma uygulamaları hakkında bilgi edinebileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Toplam Kalite Yönetimi, kavram ve gelişim süreci, TKY felsefesiKitap Bölüm 1 , Ders notları Bölüm 1
22 TKY teknik ve etik altyapı, uygulamada başarı faktörleri ve başarısızlık nedenleri Technical and ethical dimensions of TQM implementation pros and consKitap Bölüm 1 , Ders notları Bölüm 2
3TKY ilkeler ve aşamalar, TKY sistemiKitap Bölüm 1 , Ders notları Bölüm 3
4Kalite, kalite maliyetleri, kalite girdileri ve çıktılarıKitap Bölüm 1 , Ders notları Bölüm 4
5TKY temel unsurlar, TKY, kalite yönetim sistemi, kalite kontrolKitap Bölüm 1 , Ders notları Bölüm 4
6TKY temel unsurlar, takım çalışması, liderlik, çalışanların katılımı, sürekli iyileştirme vb.Kitap Bölüm 1 , Ders notları Bölüm 4
7İnşaat sektöründe kalite kavramı ve kalite faktörleriKitap Bölüm 2 , Ders notları Bölüm 5
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9TQM use in the construction industry: Pros and ConsKitap Bölüm 2 , Ders notları Bölüm 5
10Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 9000 ve ISO 9001: 2000 KYS, 2008 değişiklikleriKitap Bölüm 3 , Ders notları Bölüm 6
11ISO 9001: 2008 KYS; gelişimi, tanım, kapsam, belgelendirme süreci, standardın yapısıKitap Bölüm 3 , Ders notları Bölüm 6
12ISO 9001: 2008 KYS; kalite el kitabı, süreçler, inşaat sektöründe uygulamalarKitap Bölüm 3 , Ders notları Bölüm 6
13Çevre Yönetim Sistemleri ve inşaat sektöründe yeri, önemi ve uygulamalarKitap Bölüm 5 , Ders notları Bölüm 7
14ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği YS (OHSAS) ve inşaat sektöründe yeri, önemi ve uygulamalarKitap Bölüm 7 , Ders notları Bölüm 8
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri125
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer135
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)142
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)150
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok