Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnşaat Şirketlerinde Çağdaş Yönetim İlkeleriINS582237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGenel anlamda küresel ve yerel iş dünyası, özelde ise yapı ve inşaat sektörü olmak üzere başarılı yönetici ve örgütlerin sahip olduğu özellikleri inceleyerek günümüzün hızlı değişim gösteren örgütlerin ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriğiKatılımcılar, işletmeciliğin terminolojisi veya sözlüğüyle tanışacak, işletme yönetimi ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve teorilerin yapı ve inşaat sektörüne uyarlaması hakkında temel bilgilere sahip olacaklardır. İnşaat Şirketlerinde Çağdaş Yönetim İlkeleri dersinde işlenecek bazı temel konular arasında, yönetim ve yönetim fonksiyonları ile ilgili temel kavramlar, yönetim ve organizasyon düşüncesinin gelişimi, yapı ve inşaat sektörü işletmelerinin faaliyette bulunduğu yerel ve küresel çevre, yönetsel karar verme ve planlama, örgütsel yapı ve kültür ile liderlik ve insan kaynakları yönetimi sayılabilir. Bununla birlikte, her ne kadar hâlihazırda müfredat içerisinde doğrudan yer almasa da çatışma yönetimi, motivasyon ve performans stratejik ittifaklar, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler ve yenilikçilik/girişimcilik gibi konulara da dönem boyunca olanaklar dâhilinde yer verilecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Erol Eren / Stratejik yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, 2010
  • • Tamer Koçel / İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım, 2011.
  • • Ali Akdemir / Vizyon Yönetimi, Ekin Kitap Evi Yayınları, 2011.
  • • Stephen E. Gent and Megan Shannon, Decision Control and the Pursuit of Binding Conflict Management: Choosing the Ties that Bind , Journal of Conflict Resolution, October 2011; vol. 55, 5: pp. 710-734,
  • • Timothy Morris and Zoë Lancaster, Translating Management Ideas, Organization Studies, February 2006; vol. 27, 2: pp. 207-233
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Katılımcılar Modern Yönetim Tekniklerini öğrenebileceklerdir.
  2. Katılımcılar çalışacakları kurumda yönetim tekniklerini uygulayabilecektirler.
  3. Katılımcılar günümüz yapı ve inşaat sektöründe yönetici ve örgütlerinin karşı karşıya kaldığı çevresel şartlarla, baskı ve zorlukları öğrenebileceklerdir.
  4. Katılımcılar yönetim stratejileri konusunda kendini geliştirebileceklerdir.
  5. Katılımcılar farklı yönetim teknikleri analiz ederek yeniden uygulayabilecektirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Yöneticiler ve Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar Yöneticiler ve Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri/
2Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: Klasik Yönetim Yaklaşımları Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri/
3Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: Neo-Klasik Yönetim AnlayışıDers Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri/
4Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: Modern Yönetim Yaklaşımları Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri/
5Yapı ve İnşaat Sektöründe Örgütsel ve Küresel Çevre Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri/
6Yönetsel Karar Verme Süreci Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri/
7Yapı ve İnşaat Sektöründe Planlamacı ve Stratejist Olarak Yönetici – 1 Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri/
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yapı ve İnşaat Sektöründe Planlamacı ve Stratejist Olarak Yönetici – 2 Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri/
10Yapı ve İnşaat Sektöründe Örgütsel Yapı ve Tasarım – 1 Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri/
11Yapı ve İnşaat Sektöründe Örgütsel Yapı ve Tasarım – 2 Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri/
12İnşaat Şirketlerinde Liderlik Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri/
13İnşaat Şirketlerinde Çatışma Yönetimi Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri/
14İnşaat Şirketlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Kitaplarının ve Diğer Kaynakların İlgili Bölümleri/
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım10
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1210
Sunum/Jüri210
Projeler210
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev122
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler28
Sunum / Seminer24
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok