Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Deniz Yapıları Tasarımı INS466225120
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet ÖZTÜRK
Dersi Veren(ler)Yalçın Yüksel, Bilge Doran, Murat Serdar Kırçıl, Yeşim Çelikoğlu, Esin Çevik, Havva Anıl Arı, Mehmet ÖZTÜRK, Cihan ŞAHİN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDeniz yapılarının tasarımı ve displinler arası proje tasarımı
Dersin İçeriğiDeniz yapılarının sınıflandırılması ve tasarım kriterleri. / Geoteknik etütlerin değerlendirilmesi / Zemin ve Geri Dolgu Malzemesi Parametrelerinin Seçimi /Liman Planı/ Gemi yanaşma yükleri ve usturmaça tasarımı / Kapalı tip rıhtım yapılarının tasarımı/ Bloklu, L tipi ve keson tipi rıhtım yapılarının tasarımı. / Açık tip rıhtımların tasarımı ve İskeleler/ Performansa dayalı tasarıma giriş / Kıyı Koruma Yapıları / Yapısal ve yapısal olmayan çözümler ile tasarım kriterleri / Taş dolgu dalgakıranların tasarımı / Düşey yüzlü dalgakıranların tasarımı / Deniz yapılarında bakım ve onarım / Deniz yapılarında donatı korozyonu hasarı ve su altı betonlaması. / Maliyet analizi ve çevresel etki değerlendirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Liman Mühendisliği (2. Baskı), Prof. Dr. Yalçın Yüksel ve Prof. Dr. Esin Çevik, Beta Yayınevi (2010)
 • Deniz Tabanı Hidrodinamiği ve Kıyı Morfolojisi (2. Baskı), Prof. Dr. Yalçın Yüksel, BETA yayınevi (2011)
 • Kıyı Mühendisliği (2. Baskı), Prof. Dr. Yalçın Yüksel ve Prof. Dr. Esin Çevik, Beta Yayınevi (2016)
 • Kıyı Yapıları - Planlama ve Tasarım Teknik Esasları, T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), (2016)
 • Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Havameydanları İnşaatları Deprem Teknik Yönetmeliği, T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), (2008), İMO İstanbul Şubesi (2009)
 • Dalgakıran Tasarımı, Prof. Dr. Yalçın Yüksel, BETA yayınevi (2011)
 • Coastal Engineering Manual (2003)
 • CERC (Shore Protection Manual) (1984)
 • OCDI (2009)
 • British Standards, BS
 • PIANC
 • CIRIA, Rock Manual (2012)
 • • Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, TC Resmi Gazete, 2004
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. İnşaat Mühendisliğinde disiplinlerarası bilgilerin bir arada kullanımını öğrenir.
 2. Deniz yapılarının tasarımını öğrenerek deniz yapılarının çevresel etkenlerle olan etkileşimlerini tartışır.
 3. Standartları ve güncel bilgileri kullanmasını öğrenir.
 4. Öğrencilere deney tasarlama, rapor yazma, sunum hazırlama ve sunma becerisi kazandırır.
 5. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-5---
PÇ-4-5---
PÇ-5-5---
PÇ-6-5---
PÇ-7-5---
PÇ-8--5--
PÇ-9--5--
PÇ-10---5-
PÇ-11---5-
PÇ-12---5-
PÇ-13---5-
PÇ-14-----
PÇ-155----
PÇ-16-----
PÇ-17---5-
PÇ-18-----
PÇ-19---5-
PÇ-20-----
PÇ-21---5-
PÇ-22--5--
PÇ-23--5--
PÇ-24----5
PÇ-25--5--
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-5---
PÇ-30-5---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Girişİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
2Deniz yapılarının sınıflandırılması ve tasarım kriterleri. Proje ile ilgili bilgi verilmesi, Standartların tanıtılmasıİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
3Zemin araştırmaları ve geoteknik parametrelerin belirlenmesi Zemin profilinin çıkartılması ve örnek üzerinde açıklamaİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
4Uzun dönem dalga istatistiği Sığlaşma ve dönme hesabı (Düzenli Dalga durumu) Gemi yanaşma yükleri ve usturmaça tasarımıİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
5Performansa dayalı tasarıma giriş. Proje kriterlerinin tartışılması/. Ağırlık tipi rıhtım yapılarının tasarımıİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
6Öğrenci ön (ara) tasarım sunumları (Taslak Liman planı ve Çevresel Eşiklerin Belirlenmesi)İlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
7Kıyı Koruma Yapıları. Yapısal ve yapısal olmayan çözümler ile tasarım kriterleri. Liman yapısının kıyı alanında etkilerinin değerlendirilmesi. Planlama kriterleriİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
8Ara Sınav 1
9Sığlaşma hesabı (Düzensiz Dalga durumu) Taş dolgu dalgakıranların tasarımı.İlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
10Kıyı alanında planlama kriterleri ve şehircilik çevre düzeni. Taşıma gücü ve oturma hesabıİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
11Deniz yapılarında malzeme, bakım ve onarım, Deniz yapılarında donatı korozyonu hasarı ve su altı betonu.İlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
12Fiziksel Model Çalışmasıİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
13Açık tip rıhtımların tasarımı ve kazıklı iskele yapılarının şekil değiştirmeye göre tasarım kriterleriİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
14Final Öğrenci Sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım39
Laboratuar120
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri220
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar110
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer25
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok