Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnşaat Sektöründe Çalışan Sağlığı ve Güvenliği INS581137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüŞenay Atabay
Dersi Veren(ler)Şenay Atabay
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilere, çalışma alanında, kendilerinin veya diğer çalışanların maruz kalabilecekleri tehlikeleri ve risk kavramını öğreterek, iş kazalarından, meslek hastalıklarından nasıl korunabilecekleri konusunda bilinçlendirmek, işyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile yapı güvenliğini risk altında tutabilecek diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilmelerini sağlamak, çalışanların ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra işyeri çevresinin de güvenli alanlar olarak kalmasını sağlayabilecek donanıma sahip meslek elemanları yetiştirmektir
Dersin İçeriğiÇalışan sağlığı ve iş güvenliğinin amaçları, hedefleri ve önemi, kaza, iş kazası ve meslek hastalığının tanımı, iş güvenliği kavramının tarihsel gelişimi, iş kazalarının Türkiye ve Dünya’daki durumu, iş kazalarında görev ve sorumlular, iş güvenliği ile ilgili çeşitli kanunlar, yönetmelikler, OHSAS 18000 Standardı, iş güvenliği organizasyonu, kaza çeşitleri, iş kazalarının ölçülmesi, iş kazası oluşum teorileri, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının çalışana işverene ve ulusal ekonomiye maliyeti, inşaat sektöründe kaza önleme stratejileri, meslek hastalıkları, meslek hastalıklarından korunma yolları, iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar, tehlike ve risk kavramları, inşaatlarda tehlike ve riskler, risk değerlendirme metodolojileri, inşaat sektöründe güvenlik ve sağlık planının hazırlanması, ikna ve teşvik, eğitim, kişisel uyumluluğun sağlanması, disiplin cezaları, kişisel koruyucu donanımlar, yüksekte çalışma, araç kazlarının önlenmesi, kazı işlerinde iş güvenliği, gürültü ve titreşimden korunma, çimento kullanımı, yıkım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, küçük şantiyelerde güvenlik tedbirleri, güvenlik ve sağlık işaretleri, iş kazalarında yapılacak adli ve idari işlemler, kazalarda ilkyardım
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Yiğit, A., (2008). İş Güvenliği ve Sağlığı, Alfa Aktüel Yayınları • Bilir, N., Yıldız, A.N., (2011). İlkyardım Kitabı, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış çeşitli projeler, broşürler, dergiler. • Çeşitli kanunlar, yönetmelikler./ • Yiğit, A., (2008). Occupational Safety and Health, Alfa Aktuel Publising House • Bilir, N., Yıldız, A.N., (2011). First-aid Booklet, Cement Industry Employers Union • Various projects, brochures, journals, and regulations published by Ministry of Labor and Social Security • Various laws and regulations
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda kanun ve yönetmelikleri takip edip yorumlayabilme becerisine sahip olabileceklerdir.
  2. Öğrenciler; iş hayatlarında, çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alma becerisine sahip olabileceklerdir.
  3. Öğrenciler bu tedbirlerin yönetmeliklere uygunluğunu sağlayabilme becerisine sahip olabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, dersin amacı ve kapsamı, dersin anahatları ve giriş, çalışan sağlığı ve iş güvenliğinin amaçları, hedefleri ve önemi, her öğrenciye konuyla ilgili bir ödev verilmesi Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
2Kaza, iş kazası ve meslek hastalığının tanımı, iş güvenliği kavramının tarihsel gelişimi, iş kazalarının Türkiye ve Dünya’daki durumu Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
3İş kazalarında görev ve sorumlular, iş güvenliği ile ilgili çeşitli kanunlar Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
4iş güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler, OHSAS 18000 Standardı Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
5İş güvenliği organizasyonu, kaza çeşitleri, iş kazalarının ölçülmesi Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
6İş kazası oluşum teorileri, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının çalışana işverene ve ulusal ekonomiye maliyeti Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
7İnşaat sektöründe kaza önleme stratejileri, meslek hastalıkları, meslek hastalıklarından korunma yolları, iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Tehlike ve risk kavramları, inşaatlarda tehlike ve riskler, risk değerlendirme metodolojileri, inşaat sektöründe güvenlik ve sağlık planının hazırlanması Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
10İkna ve teşvik, eğitim, kişisel uyumluluğun sağlanması, disiplin cezaları, kişisel koruyucu donanımlar Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
11Yüksekte çalışma, araç kazlarının önlenmesi, kazı işlerinde iş güvenliği /Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
12Gürültü ve titreşimden korunma, çimento kullanımı, yıkım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, küçük şantiyelerde güvenlik tedbirleri Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
13Güvenlik ve sağlık işaretleri, iş kazalarında yapılacak adli ve idari işlemler (Yilici sinavi 2Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
14Kazalarda ilkyardım Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili bölümleri
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama40
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama46
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok