Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnşaat Şirketleri İçin Performans Değerlendirme ve Yönetimi INS582137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüZeynep Işık
Dersi Veren(ler)Zeynep Işık
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, performans değerlendirme ve yönetimi teknikleri kullanarak şirket kararlarının ve hedeflerinin oluşturulmasında ele alınması gereken, şirketlerin organizasyon yapısı, proje yönetimi ve stratejik yönetim kriterlerinin gözden geçirilmesi ile proje başarısı ve şirket başarısı için, yönetsel faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken başarı kriterlerinin vurgulanmasıdır.
Dersin İçeriği• Performans değerlendirme ve yönetimi konularına giriş. • Proje performansı ve şirket performansı, • Proje yönetimi yeterliği bakımından performans değerlendirmesi ve yönetimi, • Stratejik yönetim ilkeleri bakımından performans değerlendirmesi ve yönetimi (Türk inşaat sektörüne genel bir bakış, şirketlerin stratejik duruşlarının irdelenmesi) • Çevresel faktörler (Pazar koşulları, makro-ekonomik ortam, politik ortam vs.) bakımından performans değerlendirmesi ve yönetimi, • Proje katılımcılarıyla (işveren ile ilişkiler, hükümet ile ilişkiler vs.) ilişkiler bakımından performans değerlendirmesi ve yönetimi, • Türk inşaat sektörünün fazlalıklarının ve gereksinimlerinin irdeleneceği bu güncel başlık altında öğrencilerin derse katılımlarının, araştırma, sözlü ve yazılı becerilerinin arttırılması amacıyla ders kapsamında önerilecek bir takım konu başlıkları hakkında raporlamalar, öğrenci sunumları, tartışmalar ve atölye çalışmaları (workshop).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) -- 2004 Edition • Modern Construction Management ~ Frank Haris and Ronald McCaffer, Blackwell Science, 5th edition, 2001. • Competitive Strategy, Porter, M. 1980, Free Press. • The Balanced Scorecard, Robert Kaplan and David Norton, 1996, HBS Press.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler ders kapsamında yapılan workshoplar ile araştırma, sözlü ve yazılı becerilerinin arttırabileceklerdir.
  2. Dersi alan öğrenciler inşaat firmalarının içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve çevresel verileri irdeleyerek, inşaat şirketlerinin firma ve proje başarılarını etkileyebilecek kriterleri analiz etme yeteneğini kazanabileceklerdir.
  3. Dersi alan öğrenciler performans değerlendirmesi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1• Performans yönetimi ve değerlendirmesine giriş. • Çağdaş performans değerlendirme araçları (The Balanced Scorecard, SMART, performans piramidi vs.) • Uluslararası kalite ödülleri (EFQM, MBNQA vs.) • Kritik başarı faktörleri • Anahtar performans göstergeleri (Key performance indicators) • Stratejik performans değerlendirme yöntemlerinin şirketlere faydası. • Okuma: “Translating strategy into action” • Dönem projeleri hakkında ön bilgi. Ders kitabı / İlgili bölüm
2Şirketlerin organizasyon yapısı, kaynak ve yeterliklerinin performansa etkileri. • Finansal kaynaklar • Teknik yeterlik • Liderlik • Kurumsal öğrenme • Şirket imajı • Araştırma ve geliştirme yeteneği • Innovasyon yeteneği Ders kitabı / İlgili bölüm
3Şirketlerin proje yönetimi yeteneklerinin performansa etkileri. • Zaman yönetimi • Maliyet yönetimi • Kalite yönetimi • İnsan kaynakları yönetimi • Risk yönetimi • Zincir destek yönetimi • Bilgi yönetimi • İşçi sağlığı ve güvenliği yönetimi Ders kitabı / İlgili bölüm
4Çevresel faktörlerin şirket ve proje performansına etkileri • Uluslararası ilişkiler • Makro-ekonomik ortam • Politik koşullar • Sosyo-kültürel koşullar • Yasal koşullar • Şirketler arası rekabetlerin yoğunluğu • Pazara yeni giren firmalar • Tedarikçi firmaların gücü • İşveren gücü • Talep/iş hacmi Proje katılımcıları ile iliksilerin performansa etkileri • İşveren ile ilişkiler • Hükümet ile ilişkiler • Endüstriyel ilişkiler Ders kitabı / İlgili bölüm
5Şirketlerin stratejik kararlarının performansa etkileri • Farklılaşma stratejileri • Pazar seçimi • Proje seçimi • İşveren seçimi • Ortak seçimi • Proje yönetimi stratejiler • Yatırım stratejileri • Organizasyonel yönetim stratejileri Ders kitabı / İlgili bölüm
6Proje performansı ve şirket performansı göstergelerinin irdelenmesi. • The Balanced Scorecard (Finansal, iç süreçler, müşteri ve öğrenme perspektifleri) • Proje karlılığı, müşteri memnuniyeti, projenin şirkete uzun vadede faydaları. Ders kitabı / İlgili bölüm
7Değinilen performans kriterleri ele alınarak yapılmış bilimsel çalışmanın veri analizi. Kullanılmış ve kullanılabilecek analitik yöntemler ve karar destek sistemleri. • SEM (Structural Equation Modeilng) • AHP, ANP (Analytical Hierarchical Process, Analytical Network Process) • SMART (Simple Multi Attribute Technique) vs. Ders kitabı / İlgili bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ek özel konu: Sürdürülebilirlik ve yeşil bina kavramları / uygulamalarının proje ve şirket performansına etkileri. Dönem projeleri hakkında detaylı bilgi. Dönem projeleri baslıkları 1. Araştırma ve geliştirme yeteneğinin ve faaliyetlerinin performansa etkisi. 2. Innovasyon yeteneğinin performansa etkisi. 3. Organizasyonel öğrenme ve bilgi yönetiminin performansa etkisi. 4. İnşaat projeleri için kritik başarı faktörleri 5. Uluslararası ortak girişimlerde performans kriterleri. 6. Uluslararası inşDers kitabı / İlgili bölüm
10Dönem projelerinin sunumu ve kritiği.
11Dönem projelerinin sunumu ve kritiği.
12Dönem projelerinin sunumu ve kritiği.
13Dönem projelerinin sunumu ve kritiği (Yilici sinavi 2)
14Dönem projelerinin genel değerlendirmesi ve inşaat şirketlerinde performans ölçümü ve yönetimini destekleyip tamamlayacak yönetim aktivitelerinin kritiği.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok