Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnşaat Projelerinde Değer Mühendisliği INS580537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüŞenay Atabay
Dersi Veren(ler)Şenay Atabay
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDeğer Mühendisliği; Üretilen bir ürünün veya verilen bir hizmetin, müşterilerin gereksinimini göz ardı etmeden tekrar gözden geçirerek maliyetini düşürmek veya performansını arttırmak amaçlı, tasarım ve üretim faaliyetidir. Bu amaçla, bir ürünün değerini geliştirmek ve analiz etmek, işyeri düzenlemek, performans ya da kalite gereklerini yerine getirirken problemleri çözmek ya da maliyetleri azaltmak için sistem ya da servis sırasında profesyonelce uygulanan fonksiyon hedefli sistematik takım yaklaşımlarını öğrencilere kazandırmak bu dersin amacı olacaktır
Dersin İçeriğiDeğerin ve değer mühendisliğinin tanımı, değer mühendisliği felsefesi, değer mühendisliğinin aşamaları, değer mühendisliğinin kullandığı araçlar, değer analizi, fonksiyon analizi, hedef maliyetleme ve uygulamaları, değer mühendisliği çalışma/kayıt defteri, değer mühendisliği uygulamaları ve değer mühendisliğinin kazandırdıkları, inşaatta yapılabilecek maliyet düşürücü faaliyetler, değer mühendisliği uygulamalarında karşılaşılabilecek sorunlar, değer mühendisliğinin inşaat mühendisliğinde uygulama alanlarının örneklerle anlatımı./
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Mudge, A.E., (1971). Value Engineering Mc-Grav Hill Book Company, New York, NY. • Shilito, M.L. and D.J. De Marle (1992). Value, Its Measurement Design and Management, John Wiley & Sons Inc. New York, NY, USA. • Dell’Isola, A., (1997). Value Engineering: Practical Applications… for Design, Construction, Maintenance & Operations, John Wiley & Sons Inc. New York, NY, USA.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler proje ve yapım aşamalarında, yapıların kalitesini azaltmadan ve müşteri ihtiyaçlarını gözardı etmeden değerini artırma, maliyetini azaltma, yapım süresini kısaltma yöntemlerinden biri olan Değer Mühendisliği konusunda detaylı bilgiye sahip olabileceklerdir.
  2. Öğrenciler bir ürünün değerini geliştirmek ve analiz etmek, işyeri düzenlemek, performans ya da kalite gereklerini yerine getirirken problemleri çözme vb. becerilere sahip olabileceklerdir.
  3. Öğrenciler toplum önünde yazılı ve sözlü sunum yapabilme beceresi kazanabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, Dersin amacı ve kapsamı, Dersin anahatları ve Giriş, Değerin ve Değer Mühendisliğinin tanımıDers Kitabı
2Değer mühendisliğinin felsefesi; 1. Erken başlangıç 2. En uygun hedefe odaklanma 3. Fonksiyonun/işlevin anlaşılması Her öğrenciye değer mühendisliğinin uygulandığı bir ödevin verilmesi / Ders Kitabı / İlgili Bölüm
3Değer mühendisliğinin aşamaları; 1. Seçim aşaması , Değer mühendisliği uygulanacak çalışma alanının belirlenmesi , Rölatif maliyet sıralaması , Program etkileri, Kabul olasılığı , Değer mühendisliği takımının seçimi 2. Araştırma aşaması , Veri toplama , Sistem ve bileşen işlevi tanımlama , Fast diagramming , Proje ömrü maliyeti saptanması / Ders Kitabı / İlgili Bölüm
4Değer mühendisliğinin aşamaları; 3. Kuram aşaması , Yaratıcı tekniklerin kullanılması 4. Değerlendirme aşaması , Ön tarama teknikleri , Derecelendirme kriteri ve amaçlar 5. Gelişme aşaması , Hedef , Uzman kullanımı , Doküman alternatifleri , Teknik fizibilitenin saptanması , Uygulamadaki sorunların önceden görülmesi / Ders Kitabı / İlgili Bölüm
5Değer mühendisliğinin aşamaları; 6. Sunum aşaması , Değer Mühendisliği Çalışma Defteri , Yazılı raporlar , Sözlü sunum 7. Uygulama aşaması , Uygulama hedefleri , Uygulama yatırımı , Hızlı uygulama 8. Denetim aşaması , Denetim prosedürü Ders Kitabı / İlgili Bölüm
6Değer mühendisliğinin kullandığı araçlar, Değer mühendisinin alması gereken eğitim; 1. Değer analizi , Öncelik matrisi , Nominal grup tekniği , Nitelik / Fonksiyon matrisi , Fayda eğrisi , Beklenti matrisi 2. Fonksiyon analizi 3. Hedef maliyetleme ve uygulamaları , Hedef maliyetleme , Hedef maliyetlemenin uygulamasında karşılaşılan sorunlar 4. Değer mühendisliği uygulamalarında sorumlular/karar vericiler / Ders Kitabı / İlgili Bölüm
7Değer mühendisliği çalışma/kayıt defteri; Enformasyon Aşaması , Kuram ve Değerlendirme Aşaması , Değerlendirme Aşaması , Geliştirme aşaması , Sonuç ve Öneriler / Ders Kitabı / İlgili Bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Değer mühendisliği uygulamaları ve değer mühendisliğinin kazandırdıkları /Ders Kitabı / İlgili Bölüm
10İnşaatta yapılabilecek maliyet düşürücü faaliyetler /Ders Kitabı / İlgili Bölüm
11Değer mühendisliği uygulamalarında karşılaşılabilecek sorunlar, değer mühendisliğinin geleneksel yöntemlerden farklılıkları Ders Kitabı / İlgili Bölüm
12Değer mühendisliğinin inşaat mühendisliğinde uygulama alanlarının örneklerle anlatımı /Ders Kitabı / İlgili Bölüm
13Öğrencilerin hazırladıkları ödevlerin sunumları (Yariyil sinavi 2
14Öğrencilerin hazırladıkları ödevlerin sunumları /
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama40
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama46
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması147
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok