Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Deprem Mühendisliği INS560337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı Doktora Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDepremlerin özellikleri ve oluş biçimlerini, deprem tehlikesini ifade etmeye yarayan büyüklükleri, depremlerin yapılar üzerinde oluşturacakları etkileri belirlemeyi ve bu amaçla deprem şartnamelerinde izlenen yolları, ve deprem tehlikesini daha ayrıntılı belirlemenin yollarını (deterministik ve olasılıksal) öğretmek.
Dersin İçeriğiPlaka tektoniği, fay çeşitleri, elastik geri sekme teorisi, deprem özellikleri, sismograf hareket denklemleri, deprem şiddet cetvelleri, deprem tepki spektrumları, tasarım spektrumları, dayanım azaltma katsayısı, çok katlı yapıların deprem analizi, deterministik ve olasılıksal sismik tehlike analizleri, betonarme ve çelik yatay taşıyıcı sistem özellikleri, kapasiteye dayalı tasarım.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Chopra, A. K., “Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering”, Prentice Hall, 2001
 • Earthquake Engineering Handbook, W.-F. Chen and C. Scawthorn,CRC Press, 2003
 • International Building Code (IBC)
 • ASCE 7 Minimum Design Loads for buildings and other Structures
 • Turkish Earthquake Code,2008
 • Deprem Mühendisliğine Giriş ve Deprme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Z. Celep, İstanbul, 2004
 • Newmark, N. M., Rosenblueth, E.; Fundamentals of Earthquake Engineering, Prentice Hall, 1971
 • Geotechnical Earthquake Engineering, S. L. Kramer, Prentice Hall, 1996
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, elastik ve elastik olmayan tepki spektrumlarını oluşturabilecektir.
 2. Öğrenciler, çok katlı yapıların deprem etkisi altında hareket denklemlerini oluşturabilecektir.
 3. Öğrenciler, çok katlı yapıların modal ve zaman tanım alanında çözümlemelerini yapabilecektir.
 4. Öğrenciler, kapasite dayalı tasarımı kullanabilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Depremlerin oluş biçimleri, Plaka tektoniği, Fay çeşitleri [2],[6],[8]
2Deprem kayıtları, sismograf çeşitleri ve hareket denklemleri [2],[6],[8]
3Depremlerin özellikleri: büyüklük, uzaklık, süre, yoğunluk. Çeşitli şiddet cetvelleri hakkında bilgi. [2],[6],[8]
4Bir depremin elastik tepki spektrumunun oluşturulması, Tasarım spektrumları, Newmark Elastik tasarım spektrumu [1],[2],[6],[7]
5Elastik olmayan tepki spektrumu oluşturma, Dayanım azaltma katsayıları [1],[2],[3],[4],[5],[7]
6Tepki spektrumu oluşturmayla ilgili bilgisayar kodu hazırlanması [1],[2],[6]
7Çok katlı yapıların deprem yükleri altında hareket denklemlerinin oluşturulması [1],[2],[6]
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çok katlı yapıların deprem yükleri altında analiz yöntemleri: zaman tanım alanında çözüm, modal hesap.[1],[2],[6]
10Bilgisayar laboratuarında anılan yöntemlerin uygulama örnekleri
11Sismik tehlike analizi: Deterministik yaklaşım[2],[8]
12Sismik tehlike analizi: Olasılıksal yaklaşım [2],[8]
13Betonarme yatay taşıyıcı sistemler ve kapasiteye dayalı tasarım[1],[2],[3],[4],[5],[6]
14Çelik yatay taşıyıcı sistemler ve kapasiteye dayalı tasarım (II. Yıliçi Sınavı)[1],[2],[3],[4],[5],[6]
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev235
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok