Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Modern Dünya Düzeninin Gelişimi: Toplum, Siyaset ve Ekonomide DönüşümlerITB510837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnsan ve Toplum Bilimleri ABD İnsan ve Toplum Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrenciyi, modern toplumun şekillenmesinde önem taşıyan ekonomik, toplumsal, siyasal olaylar ve dönüşümler hakkında bilgilendirmek; sosyal bilimlerin temel kavramları ve analitik tanımları ile tanıştırmak
Dersin İçeriğiErken modern dönemden başlayarak Batı’da gerçekleşen köklü siyasal, ekonomik ve toplumsal dönüşümler; bu dönüşümlerle bağlantılı olarak siyasal, toplumsal ve ekonomik düşüncenin temel kavramları ve tanımları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • J.Coffin et.al.,Western Civilizations: Their history and their Culture, 2002.
  • Marvin Perry,Western Civilization,Wadworth, 9th ed., 2008.
  • Palmer, Colton & Kramer, A History of Modern World, McGraw-Hill Int. Edition, 2007
  • Barrington Moore Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy, 1966
  • David Held et.al. Global Transformations, John Wiley and Sons, 2003.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler içinde yaşadığımız dünyayı anlayabilmek ve yorumlayabilmek için gerekli bilgiyi edinir
  2. Öğrenciler modern toplumların tarihsel ve toplumsal arka planını öğrenir
  3. Öğrenciler küresel gelişmeyi farklı boyutları ile değerlendirmeyi öğrenir
  4. Öğrenciler eleştirel düşünce kapasitelerini geliştirir
  5. Öğrenciler yükseklisans seviyesinde akademik bir ödev hazırlamayı öğrenir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Erken Modern Dönem: Avrupa’da Feodal düzen ve dönüşümü, Haçlı seferleri, ticaretin ve kentlerin gelişimi, tarım devrimiİlgili okumalar
2Rönesans ve Protestan Reformasyon Hareketi, toplumsal dönüşüm, kültürel farklılaşma, nüfus, matbaa, okur-yazarlık İlgili okumalar
3Coğrafi keşifler, kolonizasyon, fiyat devrimi, ticaret ve sermaye birikimi, merkantilizm, klasik ekonomi ve kurumsal gelişimi İlgili okumalar
4Siyasal dönüşüm, merkezileşme, siyasal düşünce, modern devlet ve kurumları İlgili okumalar
5Bilim Devrimi ve Aydınlanma dönemi; günlük yaşam ve düşün dünyasına yansımaları İlgili okumalar
6Fransız Devrimi, siyasal ve toplumsal sonuçları İlgili okumalar
7Endüstri Devrimi, İngiltere ve kıta Avrupa’sı, endüstri devrimi sonrası dünyaİlgili okumalar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İmparatorlukların sonu ve ulus devletler; iki dünya savaşı, Ekonomik ve siyasal kriz İlgili okumalar
102. Dünya savaşı sonrası dünya; soğuk savaş, kapitalizm: büyüme ve buhran İlgili okumalar
111980’ler ve sonrası, neo-liberalizm, küreselleşme İlgili okumalar
12Dönem ödevlerinin sunumu, tartışma ve değerlendirme
13Dönem ödevlerinin sunumu, tartışma ve değerlendirme
14Dönem ödevlerinin sunumu, tartışma ve değerlendirme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev28
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok