Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Depreme Dayanıklı Çelik YapılarINS560437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Yapı Doktora Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDepremlerin yapılar üzerindeki etkilerini değerlendirmek için gerekli parametreleri, tepki spektrumunu, çeşitli yapı sistemlerinin depreme dayanıklı tasarımında belli başlı kuralları, Yük ve Mukavemet tabanlı Katsayı Esaslı Tasarım (LRFD) Yöntemini ve yapıların deprem performanslarının belirlenmesi esnasında kullanılan seçilmiş bazı yöntemleri öğretmek.
Dersin İçeriğiDeprem Mühendisliğinde bazı seçilmiş kavramların tanıtımı, Yapısal süneklik, Sismik tepki düzeltme katsayıları, Moment Dayanımlı, Merkezi Çaprazlı ve Dış Merkez Çaprazlı Çerçevelerde eleman ve global tasarım için temel (LRFD) tasarım yöntemleri, Moment Dayanımlı, Merkezi Çaprazlı ve Dış Merkez Çaprazlı Çerçevelerin Depreme Dayanıklı-Kapasiteye Dayalı Tasarım YöntemleriMoment Dayanımlı, Kompozit döşeme ve basit mesnetli kompozit kiriş tasarımı, Merkezi Çaprazlı ve Dış Merkez Çaprazlı Çerçevelerin FEMA yöntemlerine göre sismik performanslarının değerlendirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Bruneau, M.; Uang, C. M.; Whittaker, A. “Ductile Design of Steel Structures”, McGraw-Hill, 1998.
 • Duan, L.; Chen W. F. “Effective Length Factors of Compression Members”, Structural Engineering Handbook, CRC Pres LLC, 1999.
 • McCormac, J. C.; Nelson, J. K., “Structural Steel Design LRFD Method, 3rd Edition”, Pearson Education, 2003.
 • Segui, W.T. “LRFD Steel Design, Second Edition”, PWS Publishing, 1999.
 • Chopra, A. K., “Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering”, Prentice Hall, 2001
 • American Institute of Steel Construction (AISC) “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings”, ANSI/AISC 341-05, 2005.
 • American Institute of Steel Construction (AISC) “Load and Resistance Factor Design (LRFD) Specification for Structural Steel Buildings”, 1999.
 • FEMA 356. (2000). Prestandart and commentary for the seismic rehabilitation of buildings.
 • D. Özhendekci and N. Özhendekci, “Effects of Frame geometry on Weight and Inelastic Behaviour of Eccentrically braced steel Frames”, Journal of Constructional Steel Research, 2008, 64(3):326-343
 • D. Özhendekci and N. Özhendekci, “Seismic performance of steel special moment resisting frames with different span arrangements”, Journal of Constructional Steel Research, 2012, 72:51-60.
 • D. Özhendekci, “Multi-storey Steel Structures” lecture notes.
 • D. Özhendekci, Ph.D. Thesis, YTÜ-Institute of Science, 2007.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, depremlerin çelik yapılar üzerinde neden olduğu etkileri sistematik biçimde değerlendirebilecektir.
 2. Öğrenciler, depreme dayanıklı çelik yapı tasarımı yapabilecektir.
 3. Öğrenciler, yaygın çelik yapı tiplerinin FEMA yöntemlerine göre sismik performanslarını belirleyebilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel kavramların kısa tanıtımı Fay mekanizmaları, depremlerin büyüklük ve şiddeti, global sismik tehlike haritası
2Süneklik, deprem tepki spektrumları, düzeltilmiş tepki spektrumu, uzak ve yakın fay etkileri[5]
3Sismik tepki düzeltme katsayısı ve taşıma gücü esaslı tasarım prensiplerinin tanıtıması[11], [12]
4Depreme dayanıklı şartname esaslı tasarımın yük kombinasyonları ve kapasiteye dayalı tasarım kavramlarını da içerecek şekilde tanıtılması[3], [4], [6], [7]
5Kompakt ve sismik olarak kompakt enkesit özelliklerinin anlatılması, LRFD ye göre yalnız çekmeye çalışan (I şekilli ve tüp enkesitli) elemanların tasarımı[3], [4], [7]
6LRFD ye göre kiriş-kolon (I şekilli ve tüp enkesitli) elemanların tasarımı[3], [4], [7]
7Moment Dayanımlı Çerçevelerin sismik tasarımı-I (Yapısal)( P-∆ and P-δ etkileri, Yanal ötelemesi önlenmiş-önlenmemiş çerçeveler, efektif uzunluk kavramı)[1], [2], [3], [4], [6], [7], [10], [11]
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Moment Dayanımlı Çerçevelerin sismik tasarımı-II (Detaylandırma), Kiriş-kolon birleşim tipleri[1], [2], [3], [4], [6], [7], [11]
10Merkezi Çaprazlı Çerçevelerin sismik tasarımı (Düşük çevrim yorulması, çevrimsel etkiler altında gevrek kırılma)[1], [2], [3], [4], [6], [7], [11]
11Dış Merkez Çaprazlı Çerçevelerin sismik tasarımı (kesmede akma, eğilme akması ve orta uzunlukta bağ kirişleri)[1], [2], [3], [4], [6], [7], [9], [11], [12]
12Kompozit döşeme ve basit kompozit kirişlerin tasarımına giriş[1], [3], [4], [7]
13Moment Dayanımlı Çerçevelerin sismik performanslarının FEMA yöntemleri ile belirlenmesi (II. Yıliçi Sınavı)[8]
14Merkezi Çaprazlı ve Dış Merkez Çaprazlı sismik performanslarının FEMA yöntemleri ile belirlenmesi[8]
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev320
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev322
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok