Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Harita Projeksiyonları ve Koordinat SistemleriHRT521037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüTÜRKAY GÖKGÖZ
Dersi Veren(ler)TÜRKAY GÖKGÖZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı; her öğrenciye CBS uygulamalarında sıkça karşılaşılan sorunların başında gelen datum ve projeksiyon dönüşümleri ile ilgili sorunların üstesinden gelebilme becerisi kazandırma ve her öğrenciyi atlas kartografyasında projeksiyon dönüşümleri konusunda bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiTemel kavramlar: Koordinat sistemleri, datum, projeksiyon vb., Ülkemizde topografik harita üretiminde tarihsel gelişim süreci, İnceleme: Gerçek yaşamda karşılaşılabilecek topografik haritalardan örnekler, CBS kütüphanelerindeki koordinat sistemi, datum ve projeksiyon türleri ve özellikleri, Bir CBS projesinde datum ve projeksiyonu farklı haritalar ile çalışma, Atlas kartografyasında dolaylı ve doğrudan projeksiyon dönüşümleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ayan, T., Deniz, R., Gürkan, O., Öztürk, E. ve Çelik, R.N. (2003) Ulusal Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS, TUJK 2003 Yılı Bilimsel Toplantısı, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 24-26 Eylül 2003, Konya.
 • Bildirici, İ.Ö. and İpbüker, C. (2002) A General Algorithm for the Inverse Transformation of Map Projections Using Jacobian Matrices, Proceedings of the Third International Conference on Mathematical & Computational Applications (ICMCA’2002), September 4-6, Konya, Turkey, pp. 175-182.
 • Bildirici, İ.Ö., İpbüker, C. and Yanalak, M. (2006) Function matching for Soviet-era table-based modified polyconic projections, International Journal of Geographical Information Science, Vol. 20, No. 7, August 2006, 769-795.
 • Cavai, F. (2011) Introduction to Cartography, Lecturer Notes, University of Montreal, Department of Geography.
 • Dalgın, S. And İpbüker, C. (2009) Direct-Transformation of Map Coordinates, Proceedings of 24th International Cartographic Conference, Santiago.
 • Flacke, W. and Kraus, B. (2005) Working with Projections and Datum Transformations in ArcGIS: Theory and Practical Examples, Points VerlagNorden Halmstad.
 • Gökgöz, T. (2008) Kartografya Ders Notları, YTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya Anabilim Dalı.
 • İpbüker, C. (2002) An Inverse Solution to the Winkel Tripel Projection using Partial Derivatives, ACSM, Cartography and Geographical Information Science, 29(1): 37-42.
 • İpbüker, C. (2004) Numerical Evaluation of the Robinson Projection, ACSM, Cartography and Geographic Information Science, 31(2): 79-88.
 • İpbüker, C. and Bildirici, İ.Ö. (2005) A Computer Program for the Inverse Transformation of the Winkel Projection, Journal of Surveying Engineering, November 2005, pp. 125-129.
 • İpbüker, C. (2005) A Computational Approach to the Robinson Projection, Survey Review, 38(297): 204-217.
 • Koçak, E. (1999) Harita Projeksiyonları, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
 • Maher, M.M. (2010) Lining Up Data in ArcGIS: A Guide to Map Projections, Esri Press.
 • Maling, D.H. (1980) Coordinate Systems and Map Projections, George Philip and Son.
 • Öztan, O., İpbüker, C. ve Uluğtekin, N., Franz Mayr Projeksiyonu Örneğinde Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlara Sayısal Bir Yaklaşım, Harita Dergisi, 125.
 • Qihe, H.Y., Snyder, J.P. and Tobler, W.R. (2000) Map Projection Transformation principles and Applications, Taylor and Francis.
 • Raisz, E. (1962) Principles of Cartography, McGraw-Hill.
 • Robinson, A., Randall, S. and Morrison, J. (1978) Elements of Cartography, John Wiley and Sons.
 • Sickle, J.V. (2010) Basic GIS Coordinates, CRC Press.
 • Yanalak, M., İpbüker, C., Coşkun, M.Z. and Bildirici, İ.Ö. (2005) New Local Transformation Method: Non-Sibsonian Transformation, Journal of Surveying Engineering, February 2005.
 • Uçar, D., İpbüker, C. and Bildirici, İ.Ö. (2012) Matematiksel Kartografya, Nobel Yayın Dağıtım.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Datum ve projeksiyonların önemini kavrar.
 2. Ülkemizde topografik harita üretiminde tarihsel gelişim sürecini kavrar.
 3. Gerçek yaşamda karşılaşabileceği datum ve projeksiyonlar ile ilgili sorunları önceden tanır.
 4. Bu sorunları aşmada kullanabileceği CBS araçlarını öğrenir.
 5. Atlas kartografyasında dolaylı ve doğrudan projeksiyon dönüşümleri hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel kavramlar: Koordinat sistemi, datum, projeksiyon vb. NA
2Ülkemizde topografik harita üretiminde tarihsel gelişim süreci NA
3İnceleme: Gerçek yaşamda karşılaşılabilecek topografik haritalardan örnekler NA
4CBS kütüphanelerindeki koordinat sistemi, datum ve projeksiyon türleri ve özellikleri NA
5CBS kütüphanelerindeki koordinat sistemi, datum ve projeksiyon türleri ve özellikleri NA
6Bir CBS projesinde datum ve projeksiyonu farklı haritalar ile çalışma: Datum ve projeksiyon dönüşüm araçları NA
7Bir CBS projesinde datum ve projeksiyonu farklı haritalar ile çalışma: Datum ve projeksiyon dönüşüm araçları NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Bir CBS projesinde datum ve projeksiyonu farklı haritalar ile çalışma: Datum ve projeksiyon dönüşüm araçları NA
10Atlas kartografyasında dolaylı projeksiyon dönüşümleri: Ters ve düz dönüşümler NA
11Atlas kartografyasında dolaylı projeksiyon dönüşümleri: Ters ve düz dönüşümlerNA
12Atlas kartografyasında doğrudan projeksiyon dönüşümleri NA
13Atlas kartografyasında doğrudan projeksiyon dönüşümleri NA
14Öğrenci proje sunumları ve tartışmalar NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri15
Projeler125
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer16
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok