Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Analitik KartografyaHRT520237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüTÜRKAY GÖKGÖZ
Dersi Veren(ler)TÜRKAY GÖKGÖZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı; kartografyada kullanılan bazı algoritmaları tanıtmak ve öğrencilere algoritmaları anlama ve geliştirme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiYükseklik eğrileri ve arazinin karakteristik çizgileri, Karakteristik çizgilerin türetilmesi, Topografik yüzeylerin genelleştirilmesi, Sayısal yükseklik modellerinden düzenli/düzensiz üçgen ağlarının elde edilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aumann, G., Ebner, H. and Tang, L. (1991) Automatic Derivation of Skeleton Lines from Digitized Contours, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 46: 259-268.
 • Bjørke, J.T. and Midtbø, T. (1993) Generalization of Digital Surface Models, Proceedings of the 16th International Cartographic Conference, Cologne, International Cartographic Association, 363–371.
 • Chen, Z.-T. (1987) Contour Generalization by a 3-Dimensional Spatial Low-Pass Filtering, Proceedings of GIS’87, Second International Conference on Geographic Information Systems, San Francisco, vol. 1. Berkeley, CA: American Congress on Surveying and Mapping, 375–386.
 • Chen, Z.-T. (1989) A Spatial Low-Pass Filter Working on Triangular Irregular Network (TIN) and Restricted by Break Lines, Proceedings of Auto-Carto 9, Baltimore, MD. Falls Church, VA: American Society for Photogrammetry and Remote Sensing / American Congress on Surveying and Mapping, 138–145.
 • Cromley, R.G., 1992, Digital Cartography, Prentice-Hall.
 • Gökgöz, T. (2010) Obtaining High Fidelity Triangular Regular Network from Only DEM Points, The Cartographic Journal, 47(2), 150-156.
 • Gökgöz, T., Uluğtekin, N., Başaraner, M., Gülgen, F., Doğru, A.O., Bilgi, S., Yücel, M.A, Çetinkaya, S., Selçuk, M. and Uçar, D. (2006) Watershed Delineation from Grid DEMs in GIS: Effects of Drainage Lines and Resolution, Proceedings of 10th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management, September 18-22, Istanbul, Turkey.
 • Gökgöz, T. (2005) Generalization of Contours Using Deviation Angles and Error Bands, The Cartographic Journal, 42(2), 145-156.
 • Gökgöz, T. and Selçuk, M. (2004) A New Approach for the Simplification of Contours, Cartographica, 39(4), 37-44.
 • Gökgöz, T. and Gülgen, F. (2004) Comparision of Two Methods for Deriving Skeleton Lines of Terrain, Proceedings of XXth ISPRS Congress, July 12-23, Istanbul, Turkey, Commission 3, 618-622.
 • Gökgöz, T. (2000) Zorlanmış Delaunay Üçgenlemesi, YTÜD Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 1999-4: 136-145.
 • Gökgöz, T. and Selçuk, M. (1999) An Approach for Determination of Characteristic Points of Contours, Proceedings of Third Turkish-German Joint Geodetic Days, June 1-4, Istanbul, Turkey, 1: 41-48.
 • Gökgöz, T. (1997) Derivation of Characteristic Lines from a Specific Digital Terrain Model, Proceedings of International Symposium on GIS/GPS, September 15-18, Istanbul, Turkey, 67-75.
 • Gökgöz, T. (1995) Sayısal Ortamda Kartografik Genelleştirme, Bildiri, 5. Harita Kurultayı, 31 Ocak-3 Şubat, Ankara, 86-101.
 • Gökgöz, T. (1999) Yükseklik Eğrilerinin Basitleştirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gökgöz, T. (1994) Sayısal Ortamda Kartografik Genelleştirme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gülgen, F. and Gökgöz, T. (2010) A New Algorithm for Extraction of Continuous Channel Networks without Problematic Parallels from Hydrologically Corrected DEMs, Boletim de Ciencias Geodesicas, 16(1), 20-38.
 • Gülgen, F. and Gökgöz, T. (2007) Comparison of Drainage Networks Extracted from DEMs Automatically Using Accumulation Values and PPA, Posters of 23rd International Cartographic Conference, August 4 - 10, Moscow, Russia.
 • Gülgen, F. and Gökgöz, T. (2004) Automatic Extraction of Terrain Skeleton Lines from Digital Elevation Models, Proceedings of XXth ISPRS Congress, July 12-23, Istanbul, Turkey, Commission 3, 372-377.
 • Güzel, G. ve Gökgöz, T. (1995) Sayısal Kartografyanın Cografi Bilgi Sistemlerindeki Yeri ve Önemi, Mülkiyet, 17, 22-23.
 • Heckbert, P.S. and Garland, M. (1997) Survey of Polygonal Surface Simplification Algorithms, Technical Report No. CMUCS-95-194, Carnegie Mellon University. Available at http:// graphics.cs.uiuc.edu/~garland/CMU/Papers/simp.pdf.
 • Jones, C., 1997, Geographical Information Systems and Computer Cartography, Longman.
 • Krevelg, M., Nievergelt, J., Roos, T. and Widmayer, P. (Eds.), 2000, Algorithmic Foundations of Geographic Information Systems, Springer.
 • Leberl, F.W. (1986) ASTRA: A System for Automated Scale Transition, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 52: 251–258.
 • Monmonier, M.S., 1982, Computer-Assisted Cartography: Principles and Prospects, Prentice-Hall.
 • Weibel, R. (1992) Models and Experiments for Adaptive Computer-Assisted Terrain Generalization, Cartography and Geographic Information Systems, 19: 133–153.
 • Worboys, M.F. (1997) GIS: A Computing Perspective, Taylor&Francis.
 • Yoeli, P. (1984) Error-Bands of Topographical Contours with Computer and Plotter (Program Koppe), Geo-Processing, 2: 287–297.
 • Gökgöz, T. (2016) Sapma Açıları ve Belirgin Üçgen Kenarları Kullanılarak Sayısal Yükseklik Modellerinden Düzensiz Üçgen Ağlarının Türetimi, Harita Dergisi, 156: 1-12.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Yükseklik eğrileri ve arazinin karakteristik çizgilerinin önemini kavrar.
 2. Arazinin karakteristik çizgilerinin türetilmesine yönelik mevcut bazı algoritmaları çözümler.
 3. Yükseklik eğrilerinin genelleştirilmesine yönelik mevcut bazı algoritmaları çözümler.
 4. Sayısal arazi modellerinin genelleştirilmesine yönelik mevcut bazı algoritmaları çözümler.
 5. Sayısal yükseklik modellerinden yüksek doğruluklu düzenli veya düzensiz üçgen ağları elde etmeye yönelik mevcut bazı algoritmaları çözümler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1YÜKSEKLİK EĞRİLERİ VE ARAZİNİN KARAKTERİSTİK ÇİZGİLERİ: Yükseklik Eğrilerinin ve Karakteristik Çizgilerin Tanımı, Yükseklik Eğrilerinin Bazı Özellikleri, Özel Durumlarda Karakteristik Çizgiler, Su toplama çizgisi bulunmayan vadiler, Tek taraflı vadiler ve sırtlar, Bir boyun orta noktası etrafındaki su toplama ve dağıtma çizgileri, Karakteristik Çizgilerin Bazı Özellikleri, Karakteristik Çizgilerin İşlevleriNA
2KARAKTERİSTİK ÇİZGİLERİN TÜRETİLMESİ: Yükseklik Eğrilerinden Karakteristik Çizgilerin Türetilmesi, Orta eksen dönüşümü yardımıyla karakteristik çizgilerin belirlenmesi, Paralel çiftler yöntemi ile orta eksen dönüşümü, En büyük yükseklik eğrileri mesafelerinden karakteristik çizgilerin belirlenmesi, En büyük yükseklik eğrileri eğriliği noktalarından karakteristik çizgilerin belirlenmesiNA
3En büyük eğim çizgileri yardımıyla karakteristik çizgilerin belirlenmesi, Karakteristik çizgi noktalarına yükseklik değeri verilmesiNA
4Bir Sayısal Arazi Modelinden Karakteristik Çizgilerin TüretilmesiNA
5TOPOGRAFİK YÜZEYLERİN GENELLEŞTİRİLMESİ YAKLAŞIMLARI: Yükseklik Eğrilerinin Genelleştirilmesi Yaklaşımı, Bazı çizgi basitleştirme ve yumuşatma yöntemleri, n. nokta yöntemi, Eşik mesafesi yöntemi, Douglas-Peucker yöntemi, Genelleştirilmiş yükseklik eğrilerini kontrol etme yöntemleri, Yükseklik eğrilerinin karakteristik noktaları, Mevcut basitleştirme yöntemlerine göre yükseklik eğrilerinin genelleştirilmesiNA
6Karakteristik nokta yaklaşımı, n. ve karakteristik nokta yöntemi, Eşik mesafesi ve karakteristik nokta yöntemi, Douglas-Peucker ve karakteristik nokta yöntemiNA
7Yeniden düzenlenmiş basitleştirme yöntemlerine göre yükseklik eğrilerinin genelleştirilmesi, Sayısal Arazi Modellerinin Genelleştirilmesi YaklaşımıNA
8Ara Sınav 1
9Yükseklik Eğrilerinin Basitleştirilmesi için Yeni Bir Yaklaşım (Gökgöz ve Selçuk, 2004)NA
10Sapma Açıları ve Hata Bandları Yardımıyla Yükseklik Eğrilerinin Genelleştirilmesi (Gökgöz, 2005)NA
11Yalnız SYM Noktaları Kullanılarak Yüksek Doğruluklu Düzenli Üçgen Ağlarının Elde Edilmesi (Gökgöz, 2010)NA
12Sapma Açıları ve Belirgin Üçgen Kenarları Kullanılarak Sayısal Yükseklik Modellerinden Düzensiz Üçgen Ağlarının Türetimi (Gökgöz, 2016)NA
13Öğrenci proje sunumları ve tartışmalar NA
14Öğrenci proje sunumları ve tartışmalar NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri15
Projeler125
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok