Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sayısal KartografyaHRT620837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Doktora Programı
Seçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüTÜRKAY GÖKGÖZ
Dersi Veren(ler)TÜRKAY GÖKGÖZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı; mekansal veri altyapılarındaki (MVA) temel topografik veri setlerini, MVA proje ve hedeflerini tanıtmak ve öğrencilerin bu konu üzerinde düşünmelerini ve bilinçli olmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, çeşitli Avrupa ülkelerindeki mevcut mekansal veri altyapıları ve topografik veri setleri ele alınacak, INSPIRE projesi ve ülkemizde yürütülen çalışmalar incelenecek, bir öneri üzerine tartışmalar yapılacak ve öğrenciler öneriler geliştirmeleri hususunda cesaretlendirilecektir.
Dersin İçeriğiMekansal veri altyapısı (MVA) kavramı, bileşenleri ve yararları, Çeşitli Avrupa ülkelerindeki mevcut MVA’lar ve temel topografik veri setleri, INSPIRE projesi, Ülkemizde topografik veri setleri bakımından mevcut durum, Türkiye Ulusal Mekansal Veri Altyapısı (TUMVA) oluşturma çalışmaları, Temel topografik veri setleri için bir öneri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aras, İ. ve Yıldız, F. (2011) İnternet Tabanlı CBS’nin Sivil ve Askeri Amaçlı Acil Durum Uygulamalarında Kullanılmasında Yeni Bir Yaklaşım, Harita Dergisi, Sayı 145.
 • Aydınoğlu, A.Ç. (2012) TUCBS Veri Temaları ve Standart Geliştirme Süreci, TUCBS Çalıştayı, 9-11 Mayıs, Ankara.
 • Aydınoğlu, A.Ç. (2012) INSPIRE, Türkiye 17. ESRI Kullanıcıları Grubu Toplantısı, 24-25 Mayıs, Ankara.
 • Christl, A. (2011) SDI Workshop-ESDIN Best Practices, INSPIRE Conference, Edinburg.
 • Cömert, Ç. ve Akıncı, H. (2005) Ulusal Konumsal Veri Altyapısı ve e-Türkiye için Önemi, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart – 1 Nisan, Ankara.
 • Cömert, Ç. ve Akıncı, H. (2005) Acil Durum Yönetimi, Konumsal Veri Altyapıları ve WEB Servisleri, Deprem Sempozyumu, Kocaeli.
 • Cömert, Ç. ve Akıncı, H. (1999) Geleneksel Konumsal Veri Değişiminin Sorunları ve FME yazılımının Sunduğu Yeni Olanaklar, Harita Dergisi, 122.
 • CBS Genel Müdürlüğü, Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi, Ankara.
 • Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council, 14 March 2007, Establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE), Official Journal of the European Union.
 • Gaffuri, J. (2010) Generalization in INSPIRE, ICA Workshop on generalization and Multiple Representation, 12-13 September, Zurich.
 • Gökgöz, T. (2010) Obtaining High Fidelity Triangular Regular Network from Only DEM Points, The Cartographic Journal, 47(2), 150-156.
 • Gökgöz, T. (2005) Generalization of Contours Using Deviation Angles and Error Bands, The Cartographic Journal, 42(2), 145-156.
 • Gökgöz, T. and Selçuk, M. (2004) A New Approach for the Simplification of Contours, Cartographica, 39(4), 37-44.
 • INSPIRE, Drafting Team ‘Data Specifications’, ‘Definition of Annex Themes and Scope’.
 • INSPIRE, Drafting Team ‘Data Specifications’, ‘INSPIRE Generic Conceptual Model’.
 • INSPIRE, Drafting Team ‘Data Specifications’, ‘Methodology for the development of data specifications’.
 • Masser, I. (2007) Building European Spatial Data Infrastructure, ESRI Pres.
 • Schilcher, M. (2011) INSPIRE-GMES Information Brochure, Technishe Universiteat München.
 • TKGM (2005) Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulabilmesi için Ön Çalışma Raporu: Eylem 47, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Ankara. TUCBS İP.3: Veri/Kurum Gereksinim Analizleri, TUCBS Çalıştayı, 9-11 Mayıs 2012, Ankara.
 • Toth, K., Portele, C., Illert, A., Lutz, M. and Lima, M.N. (2012) A Conceptual Model for Developing Interoperability Specifications in Spatial Data Infrastructures, JRC Referance Report, European Commision, Joint Research Centre.
 • Toth, K., INSPIRE-First Steps towards the Environmental Spatial Data Infrastructure in Europe from point of view of Cartography.
 • Vandenbroucke, D. and Biliouris, D. (2010) Spatial Data Infrastructures in Germany: State of Play 2011, Spatial Applications Division K. U. Leuven Research and Development, Leuven.
 • Yomralıoğlu, T. (2012) TUCBS: Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, TUCBS Çalıştayı, 9-11 Mayıs, Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Mekansal Veri Altyapısının (MVA) önemini kavrar.
 2. Avrupa’daki mevcut MVA’lar hakkında bilgi sahibi olur.
 3. Ulusal MVA'nın önemini kavrar.
 4. Ulusal MVA standartlarını kavrar.
 5. INSPIRE projesi hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Mekansal Veri Altyapısı (MVA) kavramı, MVA bileşenleri, MVA yararları: Ekonomik, sosyal ve çevresel yararlar NA
2Avrupa’daki mevcut MVA’lar: Çek Cumhuriyeti temel topografik veri setleri, Finlandiya temel topografik veri setleri NA
3Almanya temel topografik veri setleri NA
4Fransa temel topografik veri setleri, Litvanya temel topografik veri setleri, Hollanda temel topografik veri setleri NA
5Belçika temel topografik veri setleri, İsviçre temel topografik veri setleri, Danimarka temel topografik veri setleri NA
6INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) inisiyatifi, INSPIRE prensipleri, INSPIRE gereksinimleri ve önerileriNA
7Ülkemizde topografik veri setleri bakımından mevcut durum NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Türkiye Ulusal Mekansal Veri Altyapısı (TUMVA) oluşturma çalışmaları NA
10Ülkemiz için lokal düzey temel topografik veri seti önerisi NA
11Öneri üzerine tartışmalar NA
12Öğrenci proje sunumları ve tartışmalar NA
13Öğrenci proje sunumları ve tartışmalar NA
14Öğrenci proje sunumları ve tartışmalar NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri15
Projeler125
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler125
Sunum / Seminer18
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok