Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çağdaş Türk Eğitim TarihiSNF516037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Temel Eğitim ABD Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıZeynep Yıldız
Dersin AmacıBu dersin temel amacı eğitim tarihinin temel kurumlarını, birikimlerini, kişilerini ve eserlerini öğrencilere tanıtmaktır. Özellikle ilköğretime yönelik tarihsel tecrübeleri görmek ve bunlardan hareketle geleceği planlamak esastır.
Dersin İçeriğiTürk Eğitim tarihinin temel eserleri, Türk eğitim tarihi yazımında temel sorunlar, değinilmemiş ve yazılmamış konular, Eğitim tarihinde ilköğretim, ilköğretim programları, eğitim tarihinde kurumlar ve kişiler, felsefeler ve uygulamalar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara: PegemA Yay., 2011.
  • Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, İstanbul: Eser Mat., 1977.
  • Nafi Atuf (Kansu). Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, (İstanbul): Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, 1930.
  • Mustafa Gündüz, II. Meşrutiyet’in klasik Paradigmaları, Türk Yurdu, İçtihad ve Sebilü’r-Reşad’da Toplumsal Tezler, Ankara: Lotus Yay., 2007.
  • Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu, Ankara: MEB Yay., 1992.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, eğitim tarihinin birikimlerini hakkında bilgi sahibi olacaklardır
  2. Öğrenciler, eğitim tarih yazımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır
  3. Öğrenciler, Türk eğitim tarihinin temel sorunları hakkında bilgi sahibi olacaklardır
  4. Öğrenciler, 1950 sonrası Türk eğitiminin temel sorunları hakkında bilgi edineceklerdir
  5. Öğrenciler, küreselleşme sürecinde eğitim kurumları ve sorunlar hakkında bilgi edineceklerdir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Eğitim tarihinin temel kaynaklarıİlgili kaynak
2Eğitim tarihinde araştırma metotları ve tarih yazımıİlgili kaynak
3Eğitim tarihi yazımının temel sorunlarıİlgili kaynak
4Eğitim tarihinde temel konularİlgili kaynak
5Okul tarihleriİlgili kaynak
6Ders tarihleri İlgili kaynak
7Ara sınavİlgili kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Cumhuriyet dönemi eğitim tarihiİlgili kaynak
10Köy enstitüleri tarihiİlgili kaynak
111950 sonrası Türk eğitiminin temel sorunlarıİlgili kaynak
12Küreselleşme sürecinde eğitim kurumları ve sorunlarİlgili kaynak
13Geleneksel sorunların güncele taşınmasıİlgili kaynak
14Genel Değerlendirme ve Sonuçİlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği810
Ödev410
Sunum/Jüri810
Projeler820
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev44
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği83
Projeler83
Sunum / Seminer83
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok