Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mühendislik EkonomisiINS392134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAslı Pelin Gürgün
Dersi Veren(ler)Aslı Pelin Gürgün
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGenel anlamda ekonominin anlaşılabilmesi, piyasa-maliyet-fayda-zaman ilişkisinin kurulabilmesi, karar verme aşamasında ekonomik değerlerin ve değişkenlerin belirlenip değerlendirilebilmesi, mümkün olan en uygun ekonomik sonuç için rasyonel yaklaşımların ve bilgi birikiminin oluşturulması.
Dersin İçeriğiMühendislik ekonomisine giriş / Maliyetler ve karar aşamasında kullanımı / Piyasa koşulları, arz-talep dengesi / Ekonomik sistemler, makro ve mikro ekonomi kavramları, gelir dağılımı / Faiz ve paranın zaman değeri, nakit akışı / Faiz hesaplama yöntemleri: basit, bileşik, nominal ve efektif faizler; faiz oranındaki değişimin etkisi / Ekonomik alternatiflerin çeşitli yöntemlerle rasyonel olarak karşılaştırılması / Amortisman kavramı ve analiz yöntemleri / Yatırım tutarı, gelirlerin ve giderlerin belirlenmesi / Enflasyon kavramı, türleri ve çeşitli ekonomik parametrelere etkisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mühendislik Ekonomisi: Prensipler ve Uygulamalar, Osman Okka, Nobel Yayın Dağıtım, 4. Baskı, 2014
  • Engineering Economy, Leland Blank ve Anthony Tarquin, 7. Baskı, 2012
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, ekonomide ve karar verme aşamasında kullanılan kavramlar hakkında bilgi sahibi olabilecek ve bu kavramların uygulanmasını öğrenir.
  2. Öğrenciler, mühendisliğin en güvenli tasarımın en ekonomik şekilde yapılması olduğu bilincinin yerleşmesi, ekonomi ile değişkenlerinin anlaşılabilmesi ve alınacak kararları ekonomik açıdan rasyonel olarak değerlendirebilme bilgisi kazanır.
  3. Öğrenciler, eldeki makineler ile ilgili olarak karar verebilmeyi ve amortisman hesabı yapabilmeyi öğrenir.
  4. Öğrenciler, planlama yapma, kontrol etme, finansal ve yönetsel konulara hâkim olma, esnek ve verimli çalışma, gerekli yönetsel organizasyonları yapma bilgisi kazanır.
  5. Öğrenciler, analitik düşünme becerisi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-255555
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-2655555
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Mühendislik ekonomisine giriş
2Faiz ve paranın zaman değeri, basit faiz, bileşik faiz, nakit akışı, Eşdeğerlilik kavramı
3Faiz faktörleri: Basit nakit akış diyagramı, tekdüze nakit akış diyagramı, sürekli artan nakit akış diyagramı
4Faiz faktörleri: Farklı nakit akış diyagramlarının birleşimi
5Nominal faiz, efektif faiz hesaplamaları
6Alternatif karşılaştırma: En düşük çekici verim oranı kavramı ve hesaplanması
7Alternatif karşılaştırma yöntemleri: Net bugünkü değer analizi, Net gelecekteki değer analizi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yarıyıl içi (Vize) Sınavı
10Alternatif karşılaştırma yöntemleri: Verimlilik oranı
11Alternatif karşılaştırma yöntemleri: Geri dönüş periyodu
12Alternatif karşılaştırma yöntemleri: Yarar maliyet oranı
13Eldeki makinenin değiştirmesi ve elde tutulması kararları
14Amortisman kavramı ve hesaplanması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği130
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok