Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İşletme Hukuku (Bilimsel Hazırlık)033510337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ İşletme ABD Bilimsel Hazırlık Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSema Aydın
Dersi Veren(ler)Sema Aydın
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencinin çalışma yaşamına girdiğinde karşılaşabileceği sorunları tek başına çözmesi için gerekli olan temel bilgi ve kavramları, haklarının neler olduğunu vermek, haklarına sahip çıkma, gerektiğinde yargı mercilerinde dava açabilmeleri için gerekli prosedürü öğretmek
Dersin İçeriğiHukuk kavramı, hukuka giriş, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve şirketler Hukuku
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • - Mehmet BAHTİYAR, Ticari İşletme Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2010 - - Mehmet BAHTİYAR, Ortaklıklar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2009 - Yılmaz ASLAN/Doğan ŞENYÜZ/Mevci ERGÜN, İşletme Hukuku, 2009 - Reha POROY/Hamdi YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, 2010 - Safa REİSOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2011 - Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, 2010
  • Prof.Dr. Fatih Bilgili, Hukukun Temel Kavramları, Dora, Bursa 2011
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, derste kazanılan hukuki altyapı ile öğrenciler problem belirleyebilme, çözebilme yetisine sahip olacaklardır.
  2. Öğrenciler, hukuk kurallarını inceleyerek mesleki ve etik anlayışa sahip olacaklardır.
  3. Öğrenciler derste öğrendikleri hukuki terminoloji ile etkin iletişim kurabilme becerisine sahip olacaklardır.
  4. Öğrenciler, yaşam boyu öğretimin ve gelişimin bilincinde olacaklardır.
  5. Öğrenciler, güncel yasal düzenlemelerin bilincinde olacaklardır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hukuk kavramı, hukuk sözcüğünün çeşitli anlamlarıBilgili, 12-39 s.
2Yaptırım çeşitleri, hukukun yürürlük kaynaklarıBilgili, 45-71 s.
3Yazılı hukuk kaynakları, yazılı olmayan hukuk kaynakları, yardımcı kaynaklarBilgili, 71-96 s.
4Borçlar Hukukun Konusu ve Kaynakça, Borç ve Sorumluluk, Borç İlişkisinin Nisbi Niteliği, Eksik Borçlar (S.Reisoğlu, 34-62 s.)
5Hukuki İşlemler, İtiraz ve Def’i, Muvazaa(S. Reisoğlu 114-132 s.)
6Sözleşmelerin Meydana Gelmesi: İcap ve Kabul, İcaba Davet (S.Reisoğlu 62-99 s.)
7İradeyi Sakatlayan Sebepler, Sakat Hukuki İşlemler(S.Reisoğlu 100-114 s.)
8Ara Sınav 1
9Gabin, Temsil(S.Reisoğlu 140-160 s.)
10İş hukukuna yön veren temel ilke ve yaklaşımlar, iş hukukunun temel kavramları; isçi, işveren, işveren vekili, işyeri, işletme, çırak Demircioğlu/Centel, (2012) 1-72
11İş sözleşmesi kavramı ve türleri, iş sözleşmesi ehliyeti, iş sözleşmesi ehliyetinin sınırları, iş sözleşmesi yapma zorunlulukları Demircioğlu/Centel, (2012) 75-127
12İş sözleşmesinin sona ermesi halleri, sonuçları, kıdem tazminatı Demircioğlu/Centel, (2012) 165-201
13Ticaret Unvanı, Ticaret Sicili, Ticari DefterlerM.Bahtiyar,Ticari İşletme Hukuku, 110-173 s.
14Şirketler HukukuM.Bahtiyar,Ortaklıklar Hukuku, 4-175 s.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1610
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)26
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok