Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye Ekonomisinin AnaliziIKT442238300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüSırrı Emrah Üçer
Dersi Veren(ler)Feride Gönel, Sırrı Emrah Üçer, Alaaddin Tok
Asistan(lar)ıHikmet Kaya
Dersin AmacıBu ders, Türkiye'nin kapitalist dünya ekonomisine eklemlenmesini ekonomi-politik perspektiften analiz eder. Ders, ekonomik dönüşümün şekillenmesinde sosyal faktörlerin büyük bir rol oynadığını vurgulamak amacıyla ekonomik olguların yanı sıra Türkiye'nin kurumsal ve siyasi tarihine dikkat çeker. Betimsel istatistiksel verilerin yanı sıra, ders sosyal bilimlerin kavramlarının açıklanmasına ve tarihsel analizlere öncelik veren nitel bir yöntem benimser. Tarihî kapsamı, 19. yüzyıldaki Birinci Küreselleşme'den 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başındaki İkinci Küreselleşme'ye kadar uzanır.
Dersin İçeriğiDersler, Türkiye ekonomisinin ana dönemlerini ele almaktadır. Bu dönemler, ticaretin ve sermaye transferlerinin nispeten daha liberal olduğu dönemlerden (1838-1914, 1923-1930, 1950-1960 ve 1980-2020) korumacılığın ve devletçiliğin nispeten daha baskın olduğu dönemlere (1914-1918, 1930-1950 ve 1960-1980) kadar iktisadi tarihi izlemektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Tek bir ders kitabı yoktur. Ancak öğrenciler konuları toparlayan bir kitap olarak Şevket Pamuk'un "Türkiye'nin İki Yüzyıllık İktisadi Tarihi" kitabından istifade edebilirler.
  • Dersin haftalık yansıları ve okuma materyalleri PDF dosyası şeklinde çevrimiçi erişime açıktır: https://bit.ly/3kREMn0
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Düzenli okuma, yazma ve sınıf tartışmaları yoluyla, öğrencilerin Türkiye ekonomisinin tarihsel seyrini ve mevcut durumunu sistematik bir şekilde anlamalarını sağlamak.
  2. Türkiye ekonomisiyle ilgili çeşitli bilgi kaynaklarını, hem tarihsel hem de çağdaş olanları analiz ederek ve yorumlayarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek.
  3. Türkiye ekonomisi hakkında karmaşık fikirleri ve argümanları, yazılı ödevler ve sözlü sunumlar aracılığıyla yapılışına uygun ve yapılandırılmış bir şekilde sentezlemek ve ifade etme yeteneğini geliştirmek.
  4. Öğrencilerin, Türkiye ekonomisinin küresel ekonomik trendler ve dinamiklerle olan derin ilişkisini anlamalarını ve küreselleşme ve uluslararası ekonomik entegrasyondan kaynaklanan etkileri ve fırsatları eleştirel bir şekilde değerlendirebilmelerini sağlayacak bir farkındalık geliştirmeleri hedeflenm
  5. Öğrencilere, Türkiye bağlamında sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve sosyo-ekonomik sorunları ele alma amacıyla ekonomik politikaların ve müdahalelerin etkinliğini değerlendirmek için gerekli analitik araçları ve çerçeveleri sunmak hedeflenmektedir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155-55
PÇ-2-----
PÇ-333-33
PÇ-433-33
PÇ-555-55
PÇ-6-----
PÇ-755-55
PÇ-855-55
PÇ-9--4--
PÇ-10--3--
PÇ-1155555
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş-
2Birinci Küreselleşme: 19. YüzyılÇağlar Keyder, State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development (New York: Verso, 1987), 25-48. • Turkish Reading Alternative: • Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar (İstanbul: İletişim, 1989), 37-65.
3Birinci Dünya Savaşı ve 1920'lerŞevket Pamuk, Uneven Centuries: Economic Development of Turkey since 1820 (New Jersey: Princeton University Press, 2019), 158-173. • Turkish reading alternaIve: • Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi (İstanbul: İş Bankası, 2014), 163-183.
4Devletçi Sanayileşme: 1930'lar ve 1940'larŞevket Pamuk, Uneven Centuries, 173-183. • Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, 185-208.
5Tarım Odaklı Liberal Ekonomi: 1950'lerKeyder, State and Class in Turkey, 117- 140. Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, 147-174.
6İthal İkameci Sanayileşme: 1960'lar ve 1970'lerPamuk, Uneven Centuries, 214-221. • Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, 235- 246. • Şevket Pamuk, “İthal İkamesi, Döviz Darboğazları ve Türkiye,” Krizin Gelişimi ve Türkiye'nin Alternatif Sorunu içinde, derleyenler Korkut Boratav, Çağlar Keyder ve Şevket Pamuk (Ankara: Kaynak, 1984), 37-68.
7İkinci Küreselleşmenin Şafağı: 1980'lerDani Rodrik, “Premature Liberalization, Incomplete Stabilization: The Özal Decade in Turkey,” NBER Working Paper Series, No 3300, Cambridge, 1990. • Pamuk, Uneven Centuries, 245-253. • Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, 263-273.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Finansal Serbestleşme: 1990'larPamuk, Uneven Centuries, 253-261. • Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İk7sadi Tarihi, 275-283. • Erinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi (İstanbul: İleIşim, 2004), 105-157.
10Yeni Türkiye'nin Yükselişi: 2002-2013Ziya Öniş, “The Triumph of Conservative Globalism: The Political Economy of the AKP Era,” Turkish Studies 13, no. 2 (2012): 135- 152. • Pamuk, Uneven Centuries, 257-263.
11Eski Türkiye'nin Dönüşü: 2013-2020Pamuk, Uneven Centuries, 263-267. § 2000’li Yıllarda Türkiye'de Demokrasi ve İktisadi Performans, Daron Acemoğlu ve Refet Gürkaynak’la Röportaj, Medyascope, 13 Haziran 2018. http://bit.ly/36X8SwG § Additional Reading: § Ziya Öniş, “Turkey under the Challenge of State Capitalism: The Political Economy of the Late AKP Era,” Southeast European and Black Sea Studies 19, no. 2 (2019): 201-225. § Daron Acemoğlu & Murat Üçer, “The Ups and Downs of Turkish Growth, 2002-2015: Political Dynamics, th
12İkinci Vize (Kesinleşmiş tarih bölüm tarafından ilan edilir.)5, 6 ve 7. haftalar.
13Türkiye Ekonomisinin Son DönemiÇeşitli makaleler.
14Türkiye Ekonomisinin Geleceğine BakışÇeşitli makaleler ve basın.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)225
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok