Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dil ve Edebiyat Öğretimi 1ING333123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSemin Kazazoğlu
Dersi Veren(ler)Semin Kazazoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEdebi metinlerin yabancı dil sınıflarında özgün materyal olarak kullanım ilkelerini tanıtmak.
Dersin İçeriğiDil öğretiminde edebiyatın kullanımına odaklanılır; İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orijinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen kısa hikâye ve roman örnekleri ve bu iki türün diğer türlerden farklı özellikleri; her dil düzeyinde gençler ve yetişkinlerle edebiyat kullanımına değişik yaklaşımlar; edebiyat ve dil öğretiminin bu iki edebî türde (kısa hikâye ve roman) kuram ve uygulama boyutunda bütünlenmesi, edebî metinlerin içerik zenginliği ve dilsel özellikler dikkate alınarak incelenmesi; kültür öğretimi yöntemlerinin kısa hikâye ve roman kullanımı yoluyla belirtilen alanlarda incelenmesi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/âdetler; inançlar, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihî ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Lazar, G. (1993). Literature and Language Teaching. Cambridge: CUP.
  • Duff, A. & Maley, A. (2007). Literature. OUP.
  • Kısa hikayeler, romanlar, ilgili makaleler
Opsiyonel Program BileşenleriMEB Yeterlilikleri: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. • B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. • B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. TYYÇ Yeterlilikleri: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,4,6 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,2,4,5 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,3 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1,4 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 7 Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derste düz anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, örnek olay, mikro öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Başarı değerlendirmesi ara ödevler, mikro öğretim, ara sınav ve final sınavı yoluyla yapılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, edebi metinleri kullanarak sosyo-kültürel yapıyı tanıyabilirler; özgün dil kullanımına aşina olurlar.
  2. Öğrenciler, edebi türleri inceler ve özelliklerini tanımlar.
  3. Öğrenciler, olay örgüsünü, karakterleri, temaları, zamanı, mekanı dikkate alarak bağlamı inceler.
  4. Öğrenciler, edebi metinleri kullanarak sınıf içi etkinlikler geliştirirler
  5. Öğrenciler, edebi metinlerde geçen hedef kültür ile kendi kültürlerini karşılaştırırlar ve bağlantılar kurarlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2---3-
PÇ-3---2-
PÇ-4-----
PÇ-5---4-
PÇ-6-----
PÇ-711---
PÇ-84545-
PÇ-93---5
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Genel giriş
2Anlatı ögeleri: kısa öyküİlgili bölüm
3Anlatı ögeleri: kısa öyküİlgili eserler
4Anlatı ögeleri: romanİlgili bölüm
5Anlatı ögeleri: romanİlgili eserler
6Dil sınıflarında edebi metin kullanımıİlgili bölüm
7Dil sınıflarında edebi metin kullanımı yaklaşımlarıİlgili bölüm
8Ara Sınav 1
9SunumlarMakale Okuma
10Materyal seçimi ve değerlendirmeİlgili bölüm
11Edebi metinleri çapraz okumaİlgili bölüm
12Ders planlama: roman ve öyküAkran öğretimi
13Ders planlama: roman ve öyküAkran öğretimi
14Ders planlama: roman ve öyküAkran öğretimi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği410
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması112
Derse Özgü Staj
Ödev33
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler110
Sunum / Seminer11
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok