Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kıyı Alanları Jeolojisi INS530537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Kıyı ve Liman Müh. Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Kıyı Yer Bilimler ve Müh. Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Kıyı Yer Bilimler ve Müh. Doktora Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Kıyı ve Liman Müh. Doktora Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüŞükrü Ersoy
Dersi Veren(ler)Şükrü Ersoy
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKıyı Mühendisliğinde uzmanlaşacak lisans öğrencileri kıyıda meydana gelen jeolojik olaylar konusunda bilgilendirmek ve bu bilgilerin projelendirme konusunda daha geniş açıda bakan bir mühendislik anlayışının verilmesi. Ayrıca jeoloji önemli bir kavram olan zaman ve mekan kavramlarını bu olaylar çerçevesinde ele almaktır
Dersin İçeriğiLevha tektoniği ve kıyıların oluşumu / Deniz yüzeyinin değişimi / Kıyıları şekillendiren işlemler / Haliç bataklık ve gel-git düzlükleri / Deltalar / Plajlar, dune’ler ve bariyerler / Kayalık kıyılar / Kıta platformunun genel özellikleri / Kıtasal yamaç ve denizaltı kanyonları / Açık deniz alanlarının özellikleri / Çökeller / Denizlerin jeolojik açıdan ekonomik önemi / Deniz alanları üzerine bazı tartışmalar./ Kıyıları ilgilendiren afetler; deprem, tsunami, taşkın, kasırga vb. / Denizlerin jeokimyasal özellikleri/ Türkiye kıyılarının genel özellikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Her türlü internet kaynakları, yerli genel jeoloji, kıyı jeolojisi ve jeomorfolojisi kitapları ile yabancı kaynak kitaplar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kıyı alanlarının oluşumu ve tipleri hakkında bilgi edinilecektir
  2. Denizlerin jeolojik açıdan önemi öğrenilecektir
  3. Türkiye kıyılarının genel özellikleri hakkında bilgi edinilecektir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Yerin genel özellikleri ( yeryuvarının genel hareketleri, yer yuvarının şekli ve boyutları, yerin atmosferi, karalar ve denizler ) / Jeoid ve sferoid, Yer kabuğunun, mantonun ve çekirdeğinin genel özellikleri, İzostazi, yer içinin sıcaklığıİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
2Mineraller ve kayaçlar, Kayaç devirselliği, Kayaçların sınıflaması, Magmatik, çökel ve metamorfik kayaçların genel özellikleri, Çökel kayaçların ortamları, tabakalanma ve bazı çökel yapılarıİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
3İç ve Dış dinamiğin nedeni, sonuçları ve amacı / Güneş ışınları ve yer yüzü / Toprak oluşumu, , aşındırma, taşınma, birikme , kütle hareketleri, taşlaşma, fosilleşme, diyajenez / iklim, basınç, sıcaklık, rüzgar, Nem, yağış, Kürsel rüzgarlar ve akıntılarİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
4Levha tektoniği genel prensipleri / Levha tektoniğin kavramları / Dağların, Okyanusların ve kıyıların oluşumu / Levha tektoniği ile kıyılar arasındaki ilişki / Dünya kıyılarının tektonik sınıflaması / Türkiye kıyılarının tektonik sınıflamasıİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
5Deniz düzeyi değişimleri / Nedenleri : Tektonik aktivite, Klimatolojik dalgalanma, kampaksiyon ve yer altı suyunun çekilmesi, İzostazi, Okyanusal hacmindeki değişimler, Buzul kütlesinin değişimi, Kıtasal sekme, Holosen düzeyindeki değişimler / Günümüz ve gelecekteki deniz düzeyi değişimleri / Kıyı ortamları için bazı sonuçlar İlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
6Kıyılarda etkili olan başlıca dış etken ve süreçler : Ayrışmanın jeomorfolojik rolü, Kütle hareketlerinin şekillendirici rolü, Akarsuların şekillendirici rolü, yer altı sularının şekillendirici rolü, Dalgaların şekillendirici rolü, Buzulların şekillendirici rolü, Rüzgarların şekillendirici rolüİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
7Akıntılar (kıyı boyu akıntıları, rip akıntıları, gelgitler / Newton’un çekim yasaları / Gel-git tipleri / Gel-git ortamları / Resifler ve ortamları / Atoller, Mangrove ortamlarıİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Dalga ve akıntılara ilişkin bazı kavramlar / Dalga kıyı etkileşimi (refleksiyon, refraksiyon, difraksiyon) / freak, Rouge dalgalar, swell, tipi dalgalar, tsunami dalgaları, seyş (Seiches), standing dalgalar, türbid akıntıları, Gyres, okyanusal akıntılarıİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
10Kıyı tipleri, alçalan ve yükselen kıyı tipleri / Birincil ve ikincil kıyı tipleri / Aşınmalı ve birikmeli kıyı tipleri / Haliç ve fiord oluşumu / Hörgüç kaya / teras, aşınma düzlüğü / kıyı oku oluşumu / lagün vb oluşumlarİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
11Küresel su dağılımı / Hidrolojik döngü / suyun üç hali / suyun yoğunluğu / tuzluluğu / sıcaklığı / ışık alma özelliği / donma noktası / Ses yayma özelliği / Piknoklin kuşağı / termoklin zonu / Deniz suyunu oluşturan iyonlar / Denizde yaşayan canlılar ve yaşama ortamları / Fotosentezİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
12Deltalar, oluşumu, ortamları, yaşları ve sınıflaması / Delta haliç benzerlikleri, Dünyanın bilinen önemli deltaları / Denizlere taşınan çökel miktarını denetleyen faktörler / Türkiye’nin önemli deltaları, Deltaların yarattığı çevre sorunlarıİlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
13Plajlar, Kumullar / sed adaları oluşumu gelişimi / morfolojisi / Kıyı ortamları / Plajlarda hüküm süreç süreçler / Gelgit yelpazeleri /Fırtınalar, kasırgalar ve sed adalarının dinamiği / Dünya ve Türkiye örnekleri İlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
14Kayalık kıyılar, falezler / Kayalık kıyılardaki biyolojik fiziksel ve kimyasal aşınma şekilleri / Dünya ve Türkiye örnekleri İlgili Ders Kitabı / İlgili Bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar150
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1610
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)111
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok