Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fizyolojik PsikolojiPDR121224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM. Engin DENİZ
Dersi Veren(ler)M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı insan fizyolojisi ile psikolojisi arasındaki etkileşimi anlamaktır.
Dersin İçeriğiFizyolojik psikoloji ve araştırma yöntemleri, insan sinir sistemi, beynin yapısı ve işleyişi, içsalgı bezleri, öğrenme ve hafıza, uyku ve biyolojik ritm.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Greenfield, S. (2000). İnsan Beyni. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Jensen, Eric. (1998). Teaching with the brain mind. Çev. Doğanay, Ahmet. (2006). “Beyin Uyumlu Öğrenme”. Ankara: Nobel Kitabevi.
 • Ülgen, Gülten. (2002). Beyin Temelli Öğrenme. Nobel Kitabevi.
 • Madi, Bülent. (2006). Öğrenme Beyinde nasıl oluşur? Morpa Yayınları.
 • Duman, Bilal. (2007). Neden Beyin Temelli Öğrenme?. Ankara: Pagema yayıncılık.
 • Senemoğlu, Nuray. (2007). Gelişim Öğrenme Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gönül Yayınları.
 • Açıkgöz, Ü. K. (2002). Aktif Öğrenme. Ankara: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pagem Akademi. [10] Boydak, Alp “Beyin Yarım Kürelerinin Gizemi”, Beyaz Yayınları, 2004, İstanbul.
 • Kandel, ER., Schwartz, JH., Jessell, TM., (2000). Principles of Neural Science, (2000).
 • Berne, RM., Levy, MN. (2000). Principles of Physiology. Third ed.
 • Bear, MF., Connors, BW., Paradiso, MA. (1996). Neuroscience: exploring the brain
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: 1. Hizmet alacaklarla ilgili değerlendirme sürecinde diğer uzman/uzmanlarla bilgi ve görüş alışverişinde bulunur. 2. Hizmet alacaklara ilişkin değerlendirme sürecinde ilgili görevli, aile ve benzeri diğer kişilerle bilgi ve görüş alışverişinde bulunur. 3. Konsültasyon yapan ekibin değerlendirme ve raporlamalarına katkıda bulunur. 4. Diğer kişi ya da uzmanlardan gelen bilgileri ve önerileri, kendi değerlendirme sonuçları ile birlikte yeniden değerlendirir. 5. Psikolojik danışma sürecinin başında, ihtiyacı/sorunu anlamaya yönelik bireyle ön görüşme yaparak psikolojik danışma sürecini başlatıp başlatmayacağına karar verir. 6. Tıbbi değerlendirme ve müdahale gerektiren vakaları/bireyleri psikiyatri uzmanına yönlendirir.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler sinir hücrelerinin uyarı alma ve uyarı iletme mekanizmasını açıklar.
 2. Öğrenciler çocuklarda beyin gelişimi ile eğitimini ilişkilendirir.
 3. Öğrenciler sinir hücreleri arasındaki etkileşim ile öğrenme arasındaki ilişkiyi kurar.
 4. Öğrenciler beynin farklı bölgelerinin işlevleri ile öğrenme arasındaki ilişkiyi kurar.
 5. Öğrenciler nörotransmitterlerin davranışlar üzerindeki etkilerini açıklar.
 6. Öğrenciler hormon sisteminin etkilerini değerlendirir.
 7. Öğrenciler rüyaları fizyolojik psikoloji açısından değerlendirir.
 8. Öğrenciler stres ve korkunun etkilerini açıklar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-111154434
PÇ-245451143
PÇ-334241434
PÇ-411151111
PÇ-544445544
PÇ-65142-435
PÇ-75455-314
PÇ-852555453
PÇ-941555352
PÇ-105345-221
PÇ-1125451244

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri İlgili kaynakların okunması.
2İnsan sinir sistemine giriş; çevresel ve merkezi sinir sistemiİlgili kaynakların okunması.
3Sinir hücreleri ve sinyal iletimiİlgili kaynakların okunması.
4Beynin yapısı ve işlevleriİlgili kaynakların okunması.
5Beynin bölgeleri ve işlevleriİlgili kaynakların okunması.
6Beyin kimyası – davranışları etkileyen nörotrasmitterler İlgili kaynakların okunması.
7Beynin bilgiyi işlemesi. Bilgi işleme örnekleriİlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav
10Hormon Sistemi İlgili kaynakların okunması.
11Hormonların etkileri İlgili kaynakların okunması.
12Bellek ve anımsama, güdülenme ve ödüllerİlgili kaynakların okunması.
13Öğrenme ve bellek işlevleriolüİlgili kaynakların okunması.
14Ara Sınavı İlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması322
Derse Özgü Staj
Ödev16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok