Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sinema GöstergebilimiFVP3722 34300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı
Seçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüUğur KUTAY
Dersi Veren(ler)Uğur KUTAY
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSinematografik yapıtların ve benzer görsel uygulamaların yapısalcı göstergebilimsel yöntemle çözümlenmesi yoluyla öğrenciye gerek bir yapıtı “okumak” bağlamında ve gerekse kendi uygulamalarını gerçekleştirirken analitik bir bakış zenginliği kazandırmak
Dersin İçeriğiSinematografik yapıtların ve benzer görsel uygulamaların yapısalcı göstergebilim yöntemiyle çözümlemelerinin yapılması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Andrei’in Bakışı / Tarkovsky Sineması’nda Psikanalitik-Semiyolojik Açılımlar, Uğur Kutay, ES Yayınları, İstanbul, 2005
  • On Signs, Ed. Marshall Blonsky, Basil Blackwell Ltd.; Göstergebilimsel Serüven, Roland Barthes, YKY; Göstergebilim İlkeleri, Roland Barthes, Kültür Bakanlığı Yay.; Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Roland Barthes, Gerçek Yay.; Alımlama Göstergebilimi, Umberto Eco, Düzlem Yay.; Açık Yapıt, Umberto Eco, Kabalcı Yay.; Yorum ve Aşırı Yorum, Umberto Eco, Can Yay.; Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, Umberto Eco, Can Yay.; Feminist Olarak Okumak, Jonathan Culler, AFA Yay.; Genel Dilbilim Dersleri, Ferdinand de Saussure, Birey Toplum Yay.; Göstergebilime Giriş, Fatma Erkman, Alan Yay.; Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Seçil Büker-Ayşe E. Kıran; XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Mehmet Rifat, Om Yayınları; Sinemada Anlam ve Anlatım, Oğuz Adanır, Kitle Yay.; Kim Korkar Hain Hitchcock’tan?, Seçil Büker, Öteki Yay.; Sinemada Anlam Yaratma, Seçil Büker, İmge Yay.; Sinemada Göstergeler ve Anlam, Peter Wollen, Metis Yay.; Kuşlar, Camile Paglia, Om Yay.; Yurttaş Kane, Laura Mulvey, Om Yay.; Sinemanın 5 Temel Öğesi, Joseph V. Macselli, İmge Yay.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci sanat yapıtlarını çözümleme yöntemlerini ve bunların tarihini öğrenecek.
  2. Öğrenci bir sanat yapıtını okuyabilecek.
  3. Öğrenci kendi film çalışmalarını yaparken analitik bir bakış açısı geliştirebilecek
  4. Öğrenci yapısal ve işlevsel göstergebilimsel çözümleme tekniklerine hakim olacak.
  5. Öğrenci sanatsal yapıtın tarihsel ve toplumsal ilişkilerini çözümleyebilecek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Göstergebilim’e kuramsal giriş (anlamı, tarihsel serüveni, çalışma alanları) Pratik çalışma(“Motorola reklam spotu”nun çözümlenmesi) NA
2Sinema Göstergebilimi’nde akımlar çerçevesinde ilkeler Pratik çalışma (“Taksi Şoförü” adlı filmin çözümlenmesi) NA
3Sinema Göstergebilimi’nin Dilbilim alanıyla ilişkileri Pratik Çalışma (”Balo” filminin çözümlenmesi) NA
4Sinema Göstergebilimi’nde Yapısalcı ve İşlevselci yaklaşım karşılaştırması Pratik Çalışma (Glenn Gould Üzerine 32 Kısa Film” filminin çözümlenmesi) NA
5Sinema Göstergebilimi ve sinematografik kodlar Pratik Çalışma (”Mavi” filminin çözümlenmesi) NA
61.VizeNA
7Sinema Göstergebilimi ve sembolik anlam yaratımı/kullanımı Pratik Çalışma (“İvan’ın Çocukluğu” filminin çözümlenmesi) NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sinema Göstergebilimi ve Psikanaliz (Pratik Çalışma (“Stalker” filminin çözümlenmesi) NA
102.VizeNA
11Sinema Göstergebilimi ve İdeolojik Okuma Pratik Çalışma (“Equilibrium” filminin çözümlenmesi) NA
12Sinema Göstergebilimi ve Feminist Okuma Pratik Çalışma “”Ayna” filminin çözümlenmesi) NA
13Sinema Göstergebilimi ve Feminist Okuma Pratik Çalışma “”Ayna” filminin çözümlenmesi) NA
14Sinema Göstergebilimi ve Pragmatist Okuma Pratik Çalışma (Koş Lola Koş” filminin çözümlenmesi) NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)225
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok