Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Görsel KültürFVP240134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı
Seçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüUğur KUTAY
Dersi Veren(ler)Uğur KUTAY
Asistan(lar)ıBurcu BÖCEKLER
Dersin AmacıGörsel Kültür dersinin temel amacı, bilgilenme sürecinin en önemli aracı olan ‘bakış’ ve ‘görme’ olgularıyla bağlantılı olarak görsel sanatların toplumsal değişim ve dönüşümlerle ilişkisini belirlemek, böylece öğrencilerin kendi görsel üretimlerinin biçim ve içerik düzeyinde yapısal özelliklerine daha farklı, duyarlı ve eleştirel yaklaşmalarını sağlamaktır
Dersin İçeriğiGörsel kültür dersinde, bir ‘gerçeklik yeniden-üretim mekanizması’ olarak fotografik ve sinematografik üretimin izleyici algısındaki yeri, gündelik hayattaki bakış deneyimimizin önemli bir kısmını oluşturan reklam görsellerinin estetik ve ideolojik özellikleri, resimdeki akımların fotografik ve sinematografik izdüşümleri, özellikle yazınsal sanatların ‘edebiyatın görselleşmesi’ bağlamında görüntü kültürüyle ilişkisi, soyut bir sanat olarak müziğin görsel yansımaları, bir popüler kültür ürünü olarak çizgi romanların görsel algılamaya ve diğer görsel üretim alanlarına etkisi gibi konular, görsel kültür-toplumsal yapı ilişkisi çerçevesinde ele alınmaktadır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Gösteri Toplumu, Guy Debord, Çev: Ayşen Ekmekçi- Okşan Taşkent, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1996 Gösterimlerin Çözümlemesi, Patrice Pavis, Çev: Şehsuvar Aktaş, Dost Yay., Ankara, 2000 Eğlence İncelemeleri, Haz: Tania Modleski, Çev: Nurdan Gürbilek, Metis Yay., İstanbul, 1995 Görünenden Fazlası, Graeme Burton, Çev: Nefin Dinç, Alan Yay., İstanbul, 1995 Reklamların Dili, Judith Willamson, Çev: Ahmet Fethi, Ütopya Yay., Ankara, 2001 Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Seçil Büker-Ayşe E. Kıran, Alan Yay., İstanbul, 1999 Algının Önceliği, Maurice Merleau-Ponty, Çev: Yusuf Yıldırım, Kabalcı Yay., İstanbul, 2006 Tasarım Felsefesine Giriş, İsmail Tunalı, YEM Yay., İstanbul, 2002 Mutluluğun Mimarisi, Alain de Botton, Çev: Banu T. Altuğ, Sel Yay., İstanbul, 2007 On Signs, Ed: Marshall Blonsky, Basil Blackwell Ltd., Oxford, 1986 The Critical Eye, Guido Ballo, Trans: R.H. Boothroyd, Heinemann, London, 1969 The Structure of Art, Jack Burnham, George Braziller Inc., New York, 1973 Objects of Desire, Adrian Forty, Thames and Hudson, London, 1995 American Photographers of the Depression, Int: Charles Hagen, Thames and Hudson, London, 1991 Photomontage, Dawn Ades, Thames and Hudson, London, 1986
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci görsel örnekleri değerlendirme yeteneğine sahip olacak
  2. Öğrenci sanat yapıtları üzerinden izleyiciye daha eleştirel yaklaşabilecek
  3. Öğrenci görsel kültür ürünlerinin biçim ve içeriklerini değerlendirebilecek.
  4. Öğrenci görsel kültür tarihini kavrayacak.
  5. Öğrenci farklı sanatlar arasındaki estetik ilişkileri kavrayabilecek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1En temel bilgilenme aracı olarak görme ve görüntünün gücü (Kısa film örnekleri)NA
2Görüntülerle oluşturulan anlatılar ve izleyici algısının durumu (Film örnekleri)NA
3Reklamlarda görüntü dili, estetik ve ideoloji (Basından reklam örnekleri)NA
4Reklamlarda görüntü dili, estetik ve ideoloji (TV reklam örnekleri)NA
5Görüntü-gerçeklik ilişkisinde çizgi romanların paradoksal yeri (Sayısallaştırılmış çizgi romanlar üzerinden biçimsel özelliklerin örneklenmesi)NA
6Resim kültürünün fotograf ve sinemadaki yansımaları (Resim tarihinden yapıtların fotograf ve filmlerdeki görünümlerinin örneklerle incelenmesi)NA
7Fotografik uygulamaların sinematografiye yansımaları (Fotograf ve film karşılaştırmalarıyla örnekleme)NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Edebiyat-Görüntü ilişkisi (Edebiyat uyarlamalarında görselleştirme sorunları)NA
10Müzik ve görsellik: Klip kültürü (Klip örnekleri üzerinden analitik çalışma)NA
11Müzik ve görsellik (Film müzikleri üzerinden analitik çalışma)NA
12İzleyici algısında yaşanan değişimler ve tiyatroda yeni görsellik arayışları (Video ile kaydedilmiş oyun örnekleri üzerinden inceleme)NA
13Mimari uygulamalarda yeni görsellik arayışlarıNA
14Obje tasarımında görsellik-gündelik hayat ilişkisiNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev235
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar225
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev212
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok