Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çok Değişkenli İleri İstatistiksel AnalizISL511937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşe Demirhan
Dersi Veren(ler)Ayşe Demirhan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, öğrencilerin değişkenler arasındaki ilişkilerin açıklanmasına yardımcı olacak teknikleri kullanabilmeleri ve elde edilen sonuçları değerlendirmelerine yardımcı olmaktır
Dersin İçeriğiÇok değişkenli istatistiksel analize giriş, çokdeğişkenli varyans analizi(MANOVA), Temel Bileşenler analizi, Faktör analizi, Kümeleme analizi, Ayırma analizi, Çok Boyutlu Ölçekleme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Editör:Şeref Kalaycı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2005
  • Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi(Çok Değişkenli Analizler)2, Kazım Özdamar, Yenilenmiş 5.Baskı,Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2002
  • Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi, Beril Sipahi, Serra Yurtkoru, Murat Çinko, Beta Yayınevi, İstanbul, 2006
  • Uygulamalı Regresyon ve Korelasyon Analizi, Neyran Orhunbilge, Gözden Geçirilmiş 2.Baskı, İstanbul Üniversitesi İşleme Fakültesi Yayın No:281, İstanbul, 2002
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İş hayatında büyük ölçüde yararlanılan çok değişkenli istatistiksel teknikleri kullanmak.
  2. Elde edilen sonuçları yorumlamak
  3. Sayısal analiz becerisi kazanmak
  4. Çok değişkenli istatistiğin temel kavramlarını öğrenmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1SPSS'e giriş, SPSS menülerinin tanıtımıSipahi et al.(2006), 19-26
2Veri setlerinin girişi, tabloların girişi, matrislerin girişi, verilerin diskete kaydedilmesi, verilerin disketten alınmasıSipahi et al.(2006), 29-47
3Veri türetimi, normal dağılımı gösteren veri türetimi, binom dağılımını gösteren veri türetimi, tekdüze dağılımdan veri türetimi, poisson dağılımından veri türetimi, üssel dağılımdan veri türetimiKalaycı(2005), 53-61
4Tabloların oluşturulması, frekans tablosu, çapraz tablo, çok boyutlu tablonun oluşturulmasıSipahi et al.(2006), 51-69
5Grafik çizimi, histogram, çizgi grafiğinin çizilmesi, pie grafiği çizimi, ilişki grafiğinin çizimi,matris grafik çizimi, zaman serisi grafiği çizimiKalaycı(2005), 3-27
6Tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması, z ve t testleri, tek ve iki yönlü varyans analizi, ANOVASipahi et al.(2006), 117-139
7Parametrik olmayan testler; ki-kare testleri, işaret testi, Wilcoxon/ t- testi, McNemar testiKalaycı(2005), 85-103
8Ara Sınav 1
9Runs testi, Kruskal Wallis testi, Cochran's Q testi, Kolmogorov-Smirnov testi, Mann-Whitney U testiKalaycı(2005), 188-199
10Basit doğrusal regresyon ve korelasyon analizi; basit korelasyon analizi, kovaryansKalaycı(2005), 200-207
11Çoklu doğrusal regresyon ve korelasyon analizi; adım adım regresyon, en iyi regresyon analizi modeli bulma, robust regresyon modeliKalaycı(2005), 259-272
12 Curve Estimation in SPSSOrhunbilge (2002), 58-97
13Faktör AnaliziHair et al.(2010), 91-128
14Diskriminant ve Kümeleme AnalizleriHair et al.(2010), 340-355; 503-552
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar23
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer29
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)117
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok