Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Vatandaşlık ve İnsan Hakları EğitimiSNF510537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıZeynep Yıldız
Dersin AmacıDersin temel amacı, modern devlet ve modern bireyin sorumluluk ve görev alanlarının belirlenmesinde eğitimin rolünü anlamaktır. Bu bağlamda “vatandaş” ne olduğu tam olarak öğrenilir.
Dersin İçeriğiBu derste öğrenciler, modern devlet ve vatandaş ilişiklerinin ortaya çıkış serüvenini öğrenir. Fransız İhtilali ile başlayan yeni devlet ve vatandaş ilişkilerinin boyutları ve Osmanlı devletindeki yenileşmeler, düzenlemeler. Vatandaşlık ve eğitim arasındaki ilişkinin boyutları da dersin temel içeriğidir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Füsun Üstel, “Makbul Vatandaşın Peşinde” II. Meşrutiyet'ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi, İstanbul: İletişim Yay., 2004
  • İnan A. Âfet, Medenî Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları (haz. Ali Sevim, Azmi Süslü, M. Akif Tural), Atatürk Araştırma Merkezi, 1998.
  • Etienne Copeaux, Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine, (çev. Ali Berktay), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2000.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, Türkiye’de vatandaşlık üzerine yazılmış literatür hakkında bilgi sahibi olacaklardır
  2. Öğrenciler, birey, toplum, devlet ve vatandaşlık arasındaki ilişkiyi anlayabileceklerdir
  3. Öğrenciler, devlet ve birey arası ilişkilerin boyutlarını öğreneceklerdir
  4. Öğrenciler, temel vatandaşlık eserlerinden haberdar olacaklardır
  5. Öğrenciler, insan haklarını değerlendirmede analitik bir bakış açısı kazanacaklardır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel kaynaklar ve eserlerİlgili kaynak
2Devlet ve insan ilişkileriİlgili kaynak
3Modern devletlerin doğuşuİlgili kaynak
4Osmanlı’dan Cumhuriyete modernleşmeİlgili kaynak
5Tebaa ve vatandaşİlgili kaynak
6Erken Cumhuriyet dönemi vatandaşlık kitaplarıİlgili kaynak
7Ara sınavİlgili kaynak
8Ara Sınav 1
9Vatandaşlık ve eğitimİlgili kaynak
10İlköğretimde vatandaşlık eğitimiİlgili kaynak
11Vatandaşlık eğitiminin sorunlarıİlgili kaynak
12Temel vatandaşlık görevleriİlgili kaynak
13Temel vatandaşlık görevleriİlgili kaynak
14Vatandaşlık ve modern değerler, küreselleşmeİlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev810
Sunum/Jüri
Projeler820
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final150
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması84
Derse Özgü Staj
Ödev85
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler88
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok