Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Tarım EkonomisiIKT366035300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüMüge Akad
Dersi Veren(ler)Müge Akad, Meral Uzunöz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, tarım sektörünün özelliklerini teorik ve güncel açılardan incelemektir.
Dersin İçeriğiTarımsal üretim fonksiyonu, üretim fonksiyonunu oluşturan temel üretim faktörleri, tarımda kısa dönem, uzun dönem, piyasa dönemi, tarım kesiminde üreticilerin yapısı, tarımsal ürün arzı ve talebi, tarımsal ürün fiyatları, tarımda aracılık sistemi, üretim tekniği alternatifleri, ticaret hadleri, Türkiye’de ve dünyada tarım sektörünün gelişimi, Türkiye’de ve dünyada uygulanan tarım politikaları, uluslararası birlikler ve tarım anlaşmalarının nitelikleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Zeynel Dinler, Tarım Ekonomisi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 8. Basım, Bursa, 2021.
  • Konuyla ilgili çeşitli makaleler.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler Türkiye'deki ve dünyadaki tarım sektörünün özelliklerini ve yapısını analiz edebilecektir.
  2. Öğrenciler tarım sektöründeki gelişmeleri takip edebilecek, yorumlayabileceklerdir.
  3. Öğrenciler tarım sektörünün Türkiye ve dünya ekonomisindeki sorunlarını tartışma yetisi kazanacaklardır.
  4. Öğrenciler kırsal kesimdeki ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip edebileceklerdir.
  5. Öğrenciler tarım sektörü özelinde uluslararası piyasalar ve tarıma ilişkin uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş. Tarım sektörü ile ilgili genel bilgiler, tarım ekonomisi dersi içerisinde kullanılacak temel kavramlar, bazı temel iktisat bilgilerinin hatırlatılması.Genel giriş ve tanıtım
2Tarımın ve toprak mülkiyeti düzeninin evrimiKitap bölüm 1
3Günümüzde tarımdan yerine getirilmesi beklenilen işlevlerKitap bölüm 2
4Ekonomik kalkınma ve milli gelir içerisinde tarım sektörünün payı.Kitap bölüm 3
5Ekonomik kalkınma ve tarımsal nüfus.Kitap bölüm 4
6Tarımsal üretim fonksiyonu, akılcı olmayan ve maksimum gelir sağlayan ürün bileşimleri.Kitap bölüm 5
7Tarım sektöründe yer alan işletmelerin özellikleri ve bazı örnekler.Kitap bölüm 6
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Tarımda makinalaşma, özellikleri, tarihsel gelişim süreci.Kitap bölüm 7
10Tarımsal ürün fiyatları, tarımsal ürün arzı ve talebi, çeşitli piyasalarda tarımsal ürün fiyatlarının oluşumu, tarımsal ürün fiyatlarının istikrarsızlığı.Kitap bölüm 8
1110. haftadan devam, tarımsal ürünlere devlet müdahalesi.Kitap bölüm 8 ve 9
12Ara Sınav 2Sınav
13Tarımsal ürünler ve uluslararası piyasalar, uluslararası tarımsal örgütler.Kitap bölüm 10
14Türkiye’de ve dünyada uygulanan tarım politikaları, tarım sektörü açısından AB ile Türkiye ilişkileri.Kitap bölüm 11
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer010
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok