Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çevre Mühendisliğinde Tahmin Modelleri Uygulamaları CEV510737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüKaan YETİLMEZSOY
Dersi Veren(ler)Kaan YETİLMEZSOY
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇevre Mühendisliği alanında gerçekleştirilen deneysel ve teorik çalışmalara ait sayısal verilerin, girdi – çıktı türünden matematiksel olarak ilişkilendirilmesine ve spesifik bir proses çıktısının tahminine yönelik matematiksel modelleme kavramlarının ve validasyon/verifikasyon tekniklerinin öğretilmesi, konu ile ilgili güncel uygulamaların bilgisayar destekli olarak öğrenciye aktarılması ve Çevre Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan temel sorunların çözümünde öğrencilere sayısal muhakeme ve modelleme becerisinin kazandırılması.
Dersin İçeriğiModellemenin Tanımı ve Modelleme Süreci Matematiksel Model Türleri ve Tahmin Modellemesinin Çevre Mühendisliğindeki Önemi Tahmin Modellemesinde Kullanılan Güncel Bilgisayar Programları Lineer ve Non-lineer Ampirik Tahmin Modelleri ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Yapay Sinir Ağları Esaslı Tahmin Modelleri ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Bulanık Mantık Esaslı Tahmin Modelleri ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Deneysel Tasarım Esaslı Tahmin Modelleri ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Hassasiyet Analizi ve Tahmin Modelini Oluşturan Parametrelerin Süreçteki Etki Yüzdelerinin Belirlenmesi Tahmin Modellerinden Elde Edilen Sonuçların Validasyonu/Verifikasyonu Öğrenci Ödev Sunumları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Yetilmezsoy, K. “Tavuk çiftliği atıklarının havasız çamur yataklı reaktörde arıtılabilirliği”, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Çevre Mühendisliği Programı, İstanbul, Haziran 2008.
  • Yetilmezsoy, K. “Nümerik analiz yöntemiyle absorpsiyon kulesi tasarımı”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Çevre Mühendisliği Programı, İstanbul, Şubat 2004.
  • Motulsky, H., Christopoulos A. “Fitting models to biological data using linear and nonlinear regression: A practical guide to curve Fitting”, Oxford Univ. Press, ISBN: 0195171802.
  • İlgili Araştırma Makaleleri
  • Öğretim Üyesinin Kişisel Ders Notları
  • İnternet Kaynakları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Spesifik bir çevresel süreçten elde edilen çıktıya (örn: çıkış kirletici konsantrasyonu, oluşan biyogaz miktarı, arıtma verimi, vb.) bağlı çevresel tedbirlerin alınabilmesi
  2. Bilgisayar destekli tahmin modelleme çalışmalarının öneminin kavranması ve özellikle akademik araştırmalar ve lisansüstü tez çalışmaları için farklı bir matematiksel bakış açısı kazanılması
  3. Konu ile ilgili ekonomik faktörlerin değerlendirilebilmesinde ve çeşitli uyarı sistemlerinin geliştirilebilmesinde ve söz konusu sürecin matematiksel olarak tanımlanabilmesi

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---
PÇ-15---
PÇ-16---
PÇ-17---
PÇ-18---
PÇ-19---
PÇ-20---
PÇ-21---
PÇ-22---
PÇ-23---
PÇ-24---
PÇ-25---
PÇ-26---
PÇ-27---
PÇ-28---
PÇ-29---
PÇ-30---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Modellemenin Tanımı ve Modelleme Süreci Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar
2Matematiksel Model Türleri ve Tahmin Modellemesinin Çevre Mühendisliğindeki Önemi Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar
3Tahmin Modellemesinde Kullanılan Güncel Bilgisayar ProgramlarıDers Kitabı / Diğer Kaynaklar
4Lineer ve Non-lineer Ampirik Tahmin Modelleri ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar
5Lineer ve Non-lineer Ampirik Tahmin Modelleri ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar
6Yapay Sinir Ağları Esaslı Tahmin Modelleri ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar
7Yapay Sinir Ağları Esaslı Tahmin Modelleri ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Bulanık Mantık Esaslı Tahmin Modelleri ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar
10Bulanık Mantık Esaslı Tahmin Modelleri ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar
11Deneysel Tasarım Esaslı Tahmin Modelleri ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar
12Deneysel Tasarım Esaslı Tahmin Modelleri ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar
13Hassasiyet Analizi ve Tahmin Modelini Oluşturan Parametrelerin Süreçteki Etki Yüzdelerinin Belirlenmesi Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar
14Tahmin Modellerinden Elde Edilen Sonuçların ValidasyonuDers Kitabı / Diğer Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım00
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev1020
Sunum/Jüri410
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj00
Ödev109
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer44
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok