Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriISL610437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşe Demirhan
Dersi Veren(ler)Ayşe Demirhan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDoktora öğrencilerine bilimi tanımlamak, bilim ile sosyal bilimlerin ilişkilerini anlatmak, araştırma yol ve yöntemlerini açıklamak, veri analizleri ve istatistiksel teknikleri öğretmektir. Ders öğrencilerde istatistiksel teknikler ile ilgili güçlü bir altyapı oluşturmayı amaçlamaktadır
Dersin İçeriğiBilimin Tanımı ve Sosyal Bilimlerde Araştırma Araştırma Tasarımı Araştırma Teknikleri Örnekleme Teorisi Olasılık Normal Dağılım Ki Kare F- Testi Örnek Uygulamalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Tanımsal İstatistik Olasılık ve Olasılık Dağılımları, Neyran Orhunbilge, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No:279, İstanbul, 2000
  • Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler, Neyran Orhunbilge, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No:286, İstanbul, 2010
  • İşletme ve İktisat için İstatistik, Paul Newbold, Çev: Prof.Dr.Ümit Şenesen, Literatür Yayınevi, İstanbul, 2000
  • Çıkarımsal İstatistik, Necmi Gürsakal, 4.Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa, 2009
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Ders istatistikler teknikleri anlama yetisi kazandır
  2. İstatistiksel teknikleri ve karşılık gelen modelleri yorumlama yetisi kazandırır.
  3. Verilen araştırma konusu için doğru tekniği seçme yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır
  4. Araştırma tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilimin Tanımı ve Sosyal Bilimlerde AraştırmaOrhunbilge (2010), 3-12
2Araştırma TasarımıOrhunbilge (2010), 13-23
3Örnekleme teorisi; temel kavramlar; ana kütle ve örnek, çerçeve, örnek ve gözlem birimi. Örnek seçimiGürsakal (2009), 5-30
4Olasılık teorisi; olasılığın tanımı, klasik ve oransal frekans olarak tanımı. Temel kavramlar; basit ver bileşik olay, bağımlı ve bağımsız olaylar, bağdaşmaz ve bağdaşır olaylar, koşullu olasılıkOrhunbilge(2000), 160-166
5Tesadüfi değişkenler ve olasılık dağılımları; kesikli tesadüfi değişken, kesikli olasılık dağılımı, sürekli tesadüfi değişken ve sürekli olasılık dağılımı, kümülatif dağılım, beklenen değer ve momentler; kesikli tesadüfi değişkenin beklenen değeri ve momentleri, sürekli tesadüfi değişkenin beklenen değer ve momentiNewbold(2000), 139-166
6Önemli kesikli olasılık dağılımları; binom dağılımı, binom olasılık fonksiyonu ve binom dağılımının momentleri. Hipergeometrik olasılık fonksiyonu ve hipergeometrik dağılımının momentleriOrhunbilge(2000), 191-201
7Hipergometrik dağılım ile binom dağılımı arasındaki ilişki. Poisson dağılımı, Poisson olasılık fonksiyonu ve Poisson dağılımının momentleri, Poisson dağılımı ile binom dağılımı arasındaki ilişki. Konularla ilgili uygulamalarNewbold(2000), 180-188
8Ara Sınav 1
9Normal dağılım; normal olasılık yoğunluk fonksiyonu, normal dağılımın momentleri, standart normal dağılım, normal dağılım ile binom ve Poisson dağılımları arasındaki ilişki, binom dağılımının normale yaklaşımı, Tschebycheff tekniğiOrhunbilge(2000), 210-225
10Küçük örnekleme; t dağılımı, serbestlik derecesi, ana kütle ortalamasının arlık tahmini, ana kütle ortalamaları arasındaki farkın aralık tahmini, ana kütle ortalaması ve ana kütle ortalamaları arasındaki farka ilişkin hipotez testleriNewbold(2000), 243-260
11Ki-kare testi; Ki-kare dağılımı, Ki-kare uygunluk testi, Ki-kare bağımsızlık testiNewbold(2000), 453-460
12Ki-kare homojenlik testi, serbestlik derecesi, Yates düzeltme faktörü, Kontenjans katsayısı, herhangi bir dağılımın teorik modelinin belirlenmesiNewbold(2000), 461-476
13F testi ve Varyans analiziNewbold(2000), 471-483
14Regresyon analizi, doğrusal regresyon, çoklu regresyonNewbold(2000), 477-535
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama23
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer29
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)117
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok