Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Pazarlama Araştırması TeknikleriISL530437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)İbrahim Kırcova
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıPazarlama alanında sürdürülmekte olan araştırma teknik ve yöntemleri ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi ve pazarlama araştırması alanındaki bilgi eksikliklerinin giderilmesi
Dersin İçeriğiTemel Kavramlar/Pazarlama Kararları/Risk ve Belirsizlik Halinde Karar Alma/Bayes Analizleri/Hipotez Testleri/Örnekleme/ Pazarlama Araştırma Süreci/Korelasyon Analizi/Çok Boyutlu Ölçekleme/Ayırma/ Kümeleme ve Faktör Analizleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Marketing Research - J F Hair-Jr, R P Bush
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Pazarlamada problem tanımlaması keşfedilir.
  2. Pazarlama araştırması süreci incelenir.
  3. Nitel araştırma yöntemleri araştırılır.
  4. Nicel araştırma yöntemleri uygulanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Pazarlama Bilgi SistemiHair - Bush - Ortinau 1-23
2Pazarlama Araştırması Sistemi,Pazarlama Araştırmasının Yapılış NedenleriHair - Bush - Ortinau 26-40
3Pazarlama Araştırmasının AşamalarıHair - Bush - Ortinau 40-52
4Pazarlama Probleminin ve Araştırma Amaçlarının Belirlenmesi,Araştırma Planının GeliştirilmesiHair - Bush - Ortinau 56-89
5Veri Kaynaklarının Belirlenmesi,Birincil ve İkincil Veri Kaynakları,On-line Veri KaynaklarıHair - Bush - Ortinau 94-120
6Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Veri MadenciliğiHair - Bush - Ortinau 124-138
7Örnekleme Planı ve Örnekleme Süreci,Tesadüfi ve Tesadüfi Olmayan Örnekleme YöntemleriHair - Bush - Ortinau 330-350
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Örnekleme Hataları,Tesadüfi Örnekleme Yöntemlerinde Örnek Büyüklüğünün SaptanmasıHair - Bush - Ortinau 350-372
10Veri Toplama Yöntemleri ve Araştırma Kaynakları,Gözlem Metodu,Odak Grup GörüşmeleriHair - Bush - Ortinau 208-244
11Anket Yöntemi,Anket Formunda Bulunması Gereken Özellikler,Anket Uygulama YöntemleriHair - Bush - Ortinau 252-284
12Deney YöntemiHair - Bush - Ortinau 288-326
13Araştırma Araçları,Soru Formları,Açık ve Kapalı Uçlu Sorular ve Çeşitleri,Pazarlama Araştırmasında Kullanılan Mekanik AraçlarıHair - Bush - Ortinau 374-408
14Elde Edilen Verilerin İşlenmesinde Kullanılan Teknikler,Regresyon Analizi,Ayırma Analizi,Faktör Analizi,Kümeleme Analizi,Çok Boyutlu Ölçekleme,Pazarlama Araştırmasında Kullanılan ModellerHair - Bush - Ortinau 526-608
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev150
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler140
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok