Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kaynak Tarama Ve Rapor YazmaPDR111225120
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin temel amacı, bilimsel araştırmanın doğasını, bilimsel araştırma sürecinin adımlarını ve sürecini kavramak, bilimsel araştırma makalelerinin yapısını ve sürecini öğrenmek, bilimsel kaynaklara ulaşma yollarını öğrenmek, bilimsel kaynakları incelemek ve eleştirebilmek.
Dersin İçeriğiKonular 1.Bilgi türleri, bilmenin yolları, bilimsel bilginin özellikleri, bilimin amaçları-ödevleri, bilimsel yöntem, bilimin tarih içindeki gelişimi, bilimsel araştırma, araştırma türleri, bilimsel çalışmalarda karşılaşılan etik sorunlar 2. Bilimsel araştırma sürecinin aşamaları, bilimsel araştırma ve psikolojik danışma, rapor yazma, rapor türleri, araştırma raporu, araştırma süreci, araştırma sürecinde zaman kullanımı 3. Çalışma alanının ve araştırma konusunun seçilmesi, araştırma sorusunun oluşturulması 4. Literatür taraması, literatür tarama yöntemleri, literatürde yer alan kaynaklardan yararlanma, bilimsel makale çeşitleri, literatürün değerlendirilmesi, literatürün özetlenmesi ve yorumlanması, değerlendirme makaleleri 5. Araştırma konusunun belirlenmesinde kullanılan teknikler 6. Araştırma sorusunun oluşturulması, problemi tanımlama, örnekleme yöntemleri, veri toplanması 7. Amprik araştırmaların ve değerlendirme - derleme makalelerinin raporlaştırılması, APA 6’ya göre metin içerisinde ve kaynakçada kaynak gösterimi Uygulamalar-Ödevler 1. Üniversite kütüphanesini tanıma, kaynakları, e-kütüphaneyi, veri tabanlarını inceleme, kaynak tarama yollarını deneme ve öğrenme 2. Farklı rapor türlerini örneklerini araştırma ve inceleme 3. RAPOR TÜRLERİNİN İNTERNETTEN ARAŞTIRILMASI ve RAPOR TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASININ ELEŞTİRİLMESİ VE YENİLENMESİ 3. KÜTÜPHANE ZİYARETİ VE KAYNAK TARAMA UYGULAMASI 4. MAKALE TÜRLERİNE GÖRE (ARAŞTIRMA, DEĞERLENDİRME, KURAMSLA, YÖNTEM BİLİMSEL, OLGU SUNUMU, EDİTÖRE MEKTUP) MAKALE BULMA UYGULAMASI 5. ÖZETTEN BAŞLIK, ANAHTAR KAVRAM, AMAÇ, YÖNTEM (ÖRNEKLEM, VERİ TOPLAMA ARAÇLARI, İŞLEM, ANALİZ), BULGULAR 6. ARAŞTIRMALARIN ELEŞLTİREL OKUYUCUSU OLMAK: BİR MAKALENİN ELEŞTİRİLMESİ (ELEŞTİREL DÜŞÜNME KONUSUNDA BİR MAKALE BULMA VE KRİTERLERE GÖRE ELEŞTİRME (DERSTE ANLATILANLAR VE HAKEM KRİTERLERİNİ DİKKATE ALARAK) ELEŞTİRME 7. ÖNCEKİ MADDEDE YAPTIĞI ÖDEVİN- ELEŞTİRİNİNİ ELEŞTİRİSİ- ELEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 8. MAKALEDEN BAŞLIK, ÖZET, ANAHTAR KAVRAMLAR YAZILMASI 9. GİRİŞ YAZMA ALIŞTIRMALARI 10. KAYNAKÇA YAZMA ALIŞTIRMALARI 11. SONUÇ VE ÖNERİ YAZMA ALIŞTIRMALARI 12. Veri toplama ve veri giriş uygulamaları 13. TABLO VE ŞEKİL ALIŞTIRMALARI 14. ÖDEVLERİ DEĞERLENDİRME ALIŞTIRMASI 15. FİNAL RAPORU: VERİLEN KONUDA BİLİMSEL MAKALELERDEN YARARLANARAK DERLEME MAKALESİ YAZMA
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Amerikan Psikoloji Derneği (2009). Yayım Kılavuzu (5th ed). Ed. H. Ekşi. Çev. C. Pamay & Z. G. Üstün. Istanbul: Kaknüs Y.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. 4. bs. Sakarya
 • Siyez, D. M. (2012). PDR'de Kaynak Tarama ve Rapor Yazma. Ankara: Pegem Akademi
 • Day, A. R. (2000). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır. Çev. G. A. Altay., 4. Basım. Ankara: Tübitak
 • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç-Çakmak, E.; vd. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı). Pegem Akademi
 • Karasar, N. (2009). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. (8. Basım). Ankara: Nobel
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çokluk, O., Şekercioğlu G., Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. 4. bs. Sakarya
 • Kasapoğlu, E. (2010). Bilimsel anlatım: yazılı ve sözlü sunum ilkeleri: Ankara: Sinemis.
 • Tübitak (2003). Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu çalışma esaslar. http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files?mevzuat/esaslar
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin
 • Solso, R. L.,
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: Pegema
 • Bulduk, S. (2003). Yeni başlayanlar için psikolojide deneysel araştırma yöntemleri. İstanbul: Çantay Kitabevi
 • Güzeldemir, E. (2003). Bilimsel yazı nasıl yazılmalı? Ankara: Logos Tıp Yay.
 • Kuş, E. (2003). Nicel-nitel araştırma teknikleri: Sosyal bilimlerde araştırma teknikleri nicel mi? nitel mi? Ankara: Anı Yay.
 • - (2010). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar için Etik Kurallar. Ankara: PDR Der. Y.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler bilgi türlerini karşılaştırabilir farklarını ayırdedebilir. Bilimsel bilginin özellerini sayabilir Bilimsel yöntem, bilimsel araştırma bilimsel bilgi, nedir açıklayabilir
 2. Öğrenciler rapor türlerini sayabilir, bilimsel raporların özelliklerini açıklayabilir
 3. Öğrenciler bilimsel rapor kapağı yazabilir
 4. Öğrenciler bilimsel araştırma sorusu oluşturabilir
 5. Öğrenciler bilimsel araştırma sorularındaki hataları algılayabilir ve düzeltebilir
 6. Öğrenciler başlık yazabilir, yazılmış başlıklardaki hataları düzeltebilir.
 7. Öğrenciler makale türlerini sayabilir,tanımlayabililr, özelliklerini açıklayabilir, farklarını karşılaştırabilir, açıklayabilir
 8. Öğrenciler verilmiş bir öz'den (özetten) yola çıkarak, başlık, anahtar kavramlar, amaç, yöntem, bulguları yazabilir
 9. Öğrenciler derste yapılan makale eleştirilerinin incelenmesinden sonra kendisinin yaptığı eleştirinin eleştirisini yapabilir, ve buna göre yeniden düzenleyebilir
 10. Öğrenciler veri toplama sürecini yürütebilir.
 11. Öğrenciler veri toplama uygulaması sürecinde yaşanan zorlukları, öğrendiklerini, bu süreçlerle ilgili önerilerini rapor edebilir
 12. Öğrenciler basit veri giriş uygulaması yapabilir, veri girebilir
 13. Öğrenciler bir makaleden yola çıkarak bu makale için başlık, anahtar kavramlar, özet yazabilir
 14. Öğrenciler APA klavuzuna göre metin içi kaynak gösterebilir, kaynakça yazabilir
 15. Öğrenciler bilimsel makaleleri APA yazım kılavuzuna göre eleştirebilir, eleştirinin raporunu yazabilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10DÖÇ-11DÖÇ-12DÖÇ-13DÖÇ-14DÖÇ-15
PÇ-1---------------
PÇ-2---------------
PÇ-3---------------
PÇ-4---------------
PÇ-5---------------
PÇ-6---------------
PÇ-7---------------
PÇ-8---------------
PÇ-9---------------
PÇ-10---------------
PÇ-11---------------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Dersin kapsam ve içeriğinin tanıtılması İlgili kaynakların okunması.
2Bilgi türleri, bilmenin yolları, bilimsel bilginin özellikleri, bilimin amaçları-ödevleri, bilimsel yöntem ve bilimsel araştırma İlgili kaynakların okunması.
3bilimsel araştırma, bilimsel araştırmanın özellikleri, bilimsel araştırma süreci, araştırma türleriİlgili kaynakların okunması.
4Bilimsel araştırma sürecinin aşamaları, bilimsel araştırma ve psikolojik danışma, rapor yazma, rapor türleri, araştırma raporu, araştırma süreci, araştırma sürecinde zaman kullanımıİlgili kaynakların okunması.
5Çalışma alanının ve araştırma konusunun seçilmesi, araştırma sorusunun oluşturulmasıİlgili kaynakların okunması.
6Literatür taraması, literatür tarama yöntemleri, literatürde yer alan kaynaklardan yararlanma, bilimsel makale çeşitleri, literatürün değerlendirilmesi, literatürün özetlenmesi ve yorumlanması, değerlendirme makaleleriİlgili kaynakların okunması.
7Araştırma konusunun belirlenmesinde kullanılan tekniklerİlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Amprik araştırmaların raporlaştırılması, APA 6’ya göre metin içerisinde ve kaynakçada kaynak gösterimi İlgili kaynakların okunması.
10Değerlendirme makalesi yazma uygulamaları: başlık, anahtar kavramlar, özet, giriş, sonuç, kaynakça yazmaİlgili kaynakların okunması.
11Derleme makalesi yazma İlgili kaynakların okunması.
12Makale incelemesi İlgili kaynakların okunması.
13Yüksek Lisans Tez incelemesi İlgili kaynakların okunması.
14Doktora Tez incelemesi İlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması106
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok