Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Temel İstatistikPDR223124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüFulya Yüksel Şahin
Dersi Veren(ler)Serpil Kılıç Depren
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin temel amacı, temel istatistik kavramlarının öğrenmek, eğitim verileri üzerinde temel istatistik hesapları kullanmaktır.
Dersin İçeriğiVerilerin gruplandırılması, varyans, standart sapma, merkezi eğilim ölçüleri, kovaryans, korelasyon.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, PegemA Yayıncılık, Ankara.
  • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara.
  • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci Ve Spss İle Veri Analizi, Spss 12.0 For Windows. Ankara: Detay Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: • İş planı yapmak • İş kayıtlarını tutmak • Kurumsal ve kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak • Hizmetlerin tanıtım ve görünürlüğüne katkı vermek • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti için teklif ve sözleşme sürecini yönetmek • Hizmet alanlara uygun değerlendirme yöntemlerini belirlemek • Nicel ve nitel değerlendirme yöntemlerini uygulamak • Değerlendirme raporu hazırlamak • Rehberlik uygulamalarını planlamak • Meslektaşlarının mesleki gelişimine ve paydaşların gelişimine destek vermek • Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Programın amaç ve vizyonunu belirlemek • Okul psikolojik danışmanlığı programı yıllık çalışma takvimi geliştirmek • Sınıf rehberliği programları geliştirmek • Kariyer planlama ile ilgili portfolyo dosyası hazırlamak • Öğrencinin gelişimine yönelik görüşmeler yapmak • Öğrencileri ilgili kurumlara sevk etmek • Konsültasyon/müşavirlik yapmak • İlgililerle iş birliği yapmak • Okul psikolojik danışmanlığı programının sonuçlarını ile ilgili bulgular elde etmek • Okul psikolojik danışmanlığı programını düzeltmek • Verdiği hizmetleri izlemek • Danışmanlık hizmet süreçlerini iyileştirmek • Bireysel mesleki gelişimini sağlamak • Meslektaşlarının mesleki gelişimine destek vermek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler temel istatistik kavramlarını tanımlar.
  2. Öğrenciler verileri düzenler.
  3. Öğrenciler frekans grafiği çizer.
  4. Öğrenciler merkezi eğilim ölçülerini hesaplar ve yorumlar
  5. Öğrenciler değişme ölçülerini yorumlar ve hesaplar.
  6. Öğrenciler iki değişken arasındaki ilişkiyi korelasyon yardımı ile hesaplar ve yorumlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş İlgili kaynakların okunması.
2Temel Kavramlar İlgili kaynakların okunması.
3Verilerin Gruplandırılması İlgili kaynakların okunması.
4Verilerin Grafikleştirilmesi İlgili kaynakların okunması.
5Merkezi Eğilim Ölçüleri İlgili kaynakların okunması.
6Merkezi Eğilim Ölçüleri İlgili kaynakların okunması.
7Ortanca, Tepe Değer İlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav 1
10Varyans, Standart Sapma İlgili kaynakların okunması.
11Değişim Ölçüleri İlgili kaynakların okunması.
12Kovaryans İlgili kaynakların okunması.
13Korelasyon İlgili kaynakların okunması.
14Diğer Korelasyon Teknikleri İlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok