Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Gelişim Psikolojisi 2PDR220124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM.Engin Deniz
Dersi Veren(ler)M.Engin Deniz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin temel amacı, yetişkinlik ve yaşlılık süresince meydana gelen fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi incelemektir.
Dersin İçeriğiPsikoloji kavramının temeli, yaşlı ve yetişkin psikolojisi, psikoloji teorileri, yetişkinlerin fiziksel ve sosyal gelişimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Onur, B. (2001). Gelişim Psikolojisi. İstanbul: İmge Kitabevi.
  • Bilgin, M., Yazgan İnanç, B. ve Atıcı, M. (2008). Gelişim Psikolojisi Çocuk ve Ergen Gelişimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  • Santrock, J. W. (2012). Yaşam Boyu Gelişim Gelişim Psikolojisi (Galip Yüksel Çev.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: • Bireyle psikolojik danışma yapmak • Grupla psikolojik danışma yapmak • Bireysel gelişime yönelik rehberlik uygulamaları gerçekleştirmek • Danışmanlık hizmet süreçlerini iyileştirmek • Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Sınıf rehberliği programları geliştirmek • Öğrencinin gelişimine yönelik görüşmeler yapmak • Öğrencilerin gelişimine yardım etmek için ilgili kişilerle görüşmek • Kritik yaşam olayları yaşayan öğrencilere yardım etmek • Kritik yaşam olayları yaşandığında okul ve topluma yönelik olarak alanında liderlik yapmak Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler ergenlerin ve yetişkinlerin psikolojisini tanımlar.
  2. Öğrenciler ergenlerin ve yetişkinlerin bilişsel gelişimini yorumlar.
  3. Öğrenciler ergenlerin ve yetişkinlerin psikolojik ve sosyal gelişimini yorumlar.
  4. Öğrenciler aile yapısı ile ilişkileri birleştirir.
  5. Öğrenciler farklı aile-içi iletişimleri değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-152455
PÇ-242341
PÇ-334213
PÇ-453433
PÇ-522343
PÇ-632333
PÇ-733424
PÇ-823354
PÇ-924433
PÇ-1043423
PÇ-1134554

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş İlgili kaynakların okunması.
2Psikoloji Kavramının Temeli İlgili kaynakların okunması.
3Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi İlgili kaynakların okunması.
4Psikoloji Teorileri İlgili kaynakların okunması.
5Psikoloji Teorileri İlgili kaynakların okunması.
6Zihinsel Sınıflama İlgili kaynakların okunması.
7Fiziksel Ve Sosyal Gelişimİlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9 Sosyal-Duygusal Gelişim İlgili kaynakların okunması.
10Bilişsel Gelişim İlgili kaynakların okunması.
11Aile Yapısı İle İlişkiler İlgili kaynakların okunması.
12Farklı Aile İçi İletişim Çeşitleri İlgili kaynakların okunması.
13Kişiliğin Gelişimi İlgili kaynakların okunması.
14Kişiliğin Gelişimiİlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok