Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Psikoloji PDR222124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüCeymi Doenyas
Dersi Veren(ler)Ceymi Doenyas
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, sosyal psikoloji problemlerini ve sosyal psikoloji teorilerini anlamaktır.
Dersin İçeriğiSosyal psikolojinin tanımlanması, sosyal psikolojide araştırma yöntemleri ve temel kuramlar, sosyal algı, benlik, çelişkiyi azaltmak, tutum ve önyargı, sosyal etki, itaat, toplum yanlısı davranışlar, kişiler arası ilişkiler, sosyal cinsiyet ve saldırganlık.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Sosyal Psikoloji-1. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2291. 4. Baskı.
  • Özerk-ilişkisel benlik: Yeni bir sentez. Kağıtçıbaşı, Çiğdem, Türk Psikoloji Dergisi, 1996: 11(37), 36-43.
  • Sosyal Kimlik Kuramı, Temel Kavram ve Varsayımlar. Demirtaş, H. Andaç, İletişim Araştırmaları, 2003: 1(1), 123-144.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: • Bireyle psikolojik danışma yapmak • Grupla psikolojik danışma yapmak • Bireysel gelişime yönelik rehberlik uygulamaları gerçekleştirmek • Danışmanlık hizmet süreçlerini iyileştirmek • Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Sınıf rehberliği programları geliştirmek • Öğrencinin gelişimine yönelik görüşmeler yapmak • Öğrencilerin gelişimine yardım etmek için ilgili kişilerle görüşmek • Kritik yaşam olayları yaşayan öğrencilere yardım etmek • Kritik yaşam olayları yaşandığında okul ve topluma yönelik olarak alanında liderlik yapmak

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler sosyal psikolojinin tarihsel gelişimini tanımlar.
  2. Öğrenciler yükleme teorilerini örnekler.
  3. Öğrenciler saldırganlığı ve nedenlerini sorgular.
  4. Öğrenciler özveri ve faydalarını açıklar.
  5. Öğrenciler tutumlar ve tutum değişimlerini değerlendirir.
  6. Öğrenciler bilişsel çelişkiyi tanımlar.
  7. Öğrenciler grup dinamiğini açıklar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7
PÇ-15331244
PÇ-24421223
PÇ-34251423
PÇ-43431422
PÇ-54331331
PÇ-64442322
PÇ-74421322
PÇ-84344321
PÇ-94312321
PÇ-103421223
PÇ-114353345

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sosyal Psikolojinin Tanımlanması İlgili kaynakların okuması
2Sosyal Psikolojiye Girişİlgili kaynakların okuması
3Sosyal Psikolojideki Kavramlar ve Araştırma Yöntemleriİlgili kaynakların okuması
4Grup Dinamikleri, Uyma ve İtaatİlgili kaynakların okuması
5Sosyal Bilişİlgili kaynakların okuması
6Sosyal İnançlar ve Yargılarİlgili kaynakların okuması
7Önyargıİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Tutumlar ve Değişimi, İkna Yöntemleri İlgili kaynakların okuması
10Kültürel Psikoloji ve Özerk-İlişkisel Benlikİlgili kaynakların okuması
11Kişilerarası Çekim ve Yakın İlişkilerİlgili kaynakların okuması
12Saldırganlık ve Yardım Davranışlarıİlgili kaynakların okuması
13Zorbalıkİlgili kaynakların okunması
14Sosyal Psikolojide Güncel Konularİlgili kaynakların okuması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması105
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok